Систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації по змісту і методиці навчально-виховної роботи

Зведена таблиця № Д-5 заповнюється на основі даних розділу 3 ф № ЗНЗ-1 (без даних про спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) та спеціальні класи).

У розділі І таблиці дані про профілі навчання об’єднуються у напрями профільного навчання.

Напрями профільного навчання складаються з таких профілів:

1. Природничо-математичний напрям (профілі: фізико-математичний, математичний, фізичний, екологічний, біолого-хімічний, біолого-фізичний у тому числі медичний, біолого-географічний, біотехнологічний, хіміко-технологічний, фізико-хімічний);

2. Суспільно-гуманітарний напрям (профілі: історичний, правовий, філософський, економічний);

3. Філологічний напрям (профілі: української філології, іноземної філології, історико-філологічний);

4. Технологічний напрям (профілі: технологічний, інформаційно-технологічний);

5. Художньо-естетичний напрям (профіль: художньо-естетичний);

6. Спортивний напрям (профіль: спортивний);

У розділі І дані графи 5 дорівнюють сумі даних граф 2-4 за всіма рядками, а дані графи 10, відповідно — сумі даних граф 7-9 за всіма рядками.

Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02-12 за всіма графами, відповідно дані рядка 13 – сумі даних рядків 14-17, дані рядка 18 – сумі даних рядків 19-21, дані рядка 22 – сумі даних рядків 23 і 24.

Сума даних рядків 01, 13, 18, 22, 25, 26 по графі 1 може бути більшою даних рядка 27 за рахунок закладів, у яких є декілька профілів навчання (аналогічно – по сільській місцевості).

У розділі ІІ дані графи 14 дорівнюють сумі даних граф 2-13 за рядками 01-12 та 13-24.

Сума даних граф 2-13 повинна дорівнювати даним графи 14 за всіма рядками.

Якщо в окремих закладах є предмети, які вивчаються поглиблено, не перелічені у рядках 01-12 та 13-24 розділу 2, то дані про такі предмети необхідно включити відповідно – до рядка 12 або рядка 24 у розділі 2.

Сума даних рядків 01-12 по графі 1 може бути більшою даних рядка 25 за рахунок закладів, у яких поглиблено вивчається декілька предметів, відповідно — сума даних рядків 01-12 по графі 14 може бути більшою даних рядка 29, за рахунок учнів, які вивчають поглиблено два або більше предмети (аналогічно – по сільській місцевості).

Скачати бланк ф. № Д-5 2012-2013

This Domain is Available for Sale!

Contact us for more information