Положення про конкурс web-сайтів

1. Основні завдання методичного об’єднання класних керівників
Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки.
Забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів.
Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи.
Координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів.
Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.
Сприяння становленню і розвитку виховної роботи класних колективів.

2. Функції методичного об’єднання класних керівників
Організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів.
Координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі.
Планує і постійно координує принципи виховання та соціалізації учнів.
Організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.
Обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріали узагальнення передового педагогічного досвіду роботи класних керівників, матеріали атестації класних керівників.
Оцінює роботу членів об’єднання, клопочеться перед адміністрацією школи про заохочення кращих класних керівників.

3. Документація методичного об’єднання класних керівників
Список членів методичного об’єднання.
Річний план роботи методичного об’єднання.
Протоколи засідань методичного об’єднання.
Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів).
План роботи творчих груп.
Теоретичні і практичні розробки з проблемних тем творчих груп.
Інструктивно-методичні документи про виховну роботу в класних колективах і діяльність класних керівників.
Матеріали «методичної скарбнички класного керівника».

4. Структура плану роботи МО класних керівників
Стислий аналіз соціально-педагогічної ситуації розвитку учнів та аналіз роботи МО, проведеної в попередньому навчальному році.
Педагогічні завдання об’єднання.
Календарний план роботи МО, в якому наявні:
План засідань МО.
Графік відкритих заходів класів.
Участь МО в масових заходах школи.
Підвищення фахової майстерності класних керівників:
Самоосвіта класних керівників.
Участь у курсовій перепідготовці.
Підготовка творчих робіт, виступів, доповідей.
Робота з атестації педагогів.
Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи класних керівників.
Участь у тематичному і персональному контролі за виховним процесом.

5. Функціональні обов’язки керівника методичного об’єднання класних керівників
Керівник МО класних керівників:

Відповідає:
а) за планування, підготовку, проведення та аналіз діяльності методичного об’єднання;
б) за поповнення «методичної скарбнички класного керівника»;
в) за своєчасне впорядкування документації про роботу об’єднання та проведені заходи;
Разом із дирекцією і заступником директора з виховної роботи стежить:
а) за дотриманням принципів організації виховного процесу;
б) за виконанням класними керівниками їхніх функціональних обов’язків;
в) за підвищенням науково-методичного рівня виховної роботи;
г) за вдосконалюванням психолого-педагогічної підготовки класних керівників;
Організує:
а) взаємодію класних керівників — членів МО між собою і з іншими структурними підрозділами школи;
б) відкриті заходи, семінари, конференції тощо;
в) вивчення, узагальнення та використання на практиці передового педа-гогічного досвіду роботи класних керівників;
г) консультації з питань виховної роботи;
Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів класних колективів:
Сприяє становленню та розвитку системи виховної роботи класних колективів;
Бере участь у підготовці та проведенні атестації класних керівників;
Керує діяльністю творчих груп класних керівників.
Засідання МО класних керівників проводять 4–5 разів на рік: перше (організаційне) засідання — у вересні, інші — 1 раз на чверть.

This Domain is Available for Sale!

Contact us for more information