Західноукраїнські землі у складі австро-Угорської імперії в другій половині XIX — на початку XX ст.

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 9 класу до теми «Західноукраїнські землі у складі австро-Угорської імперії  в другій половині XIX — на початку XX ст.»

Содержание
 1. Західноукраїнські землі у складі австро-Угорської імперії  в другій половині XIX — на початку XX ст.
 2. I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та   чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 4 «Західноукраїнські землі у складі австро-Угорської імперії  в другій половині XIX — на початку хх ст.»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу

Західноукраїнські землі у складі австро-Угорської імперії  в другій половині XIX — на початку XX ст.

I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Шарварки — це:

 • А  державна повинність кріпаків щодо будівництва й ремонту шляхів;
 • Б  натуральне господарство;
 • В  державний податок на землю;
 • Г  повинність кріпаків на сільськогосподарський інвентар.

2.  Федерація – це:

 • А  союз незалежних держав;
 • Б  метрополія зі своїми колоніями;
 • В  держава в державі;
 • Г  об’єднання держав.

3.  Форма об’єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності, — це:

 • А  приватизація;
 • Б  націоналізація;
 • В  кооперація;
 • Г  інвентаризація;

4.  «Вільні громади» — це:

 • А  просвітницькі організації;
 • Б  міські філіали Революційної української партії;
 • В  спілки робітників і селян;
 • Г  об’єднання селян-повстанців Східної Галичини.

5.  Позначте рік заснування у Львові товариства «Просвіта»:

 • А  1870 р.;
 • Б  1873 р.;
 • В  1861 р.;
 • Г  1868 р.

6.  Позначте  рік  створення  у Східній Галичині Русько-української  радикальної партії:

 • А  1870 р.;
 • Б  1880 р.;
 • В  1890 р.;
 • Г  1900 р.

7.  Якого року почалась робота Галицького сейму?

 • А  1862 р.;
 • Б  1873 р.;
 • В  1861 р.;
 • Г  1893 р.

8.  Якого року відбулось перетворення унітарної Австрійської імперії в дуалістичну Австрійську-Угорську імперію?

 • А  1875 р.;
 • Б  1867 р.;
 • В  1891 р.;
 • Г  1901 р.

9.  Укажіть регіони, які були охоплені селянським рухом на початку ХХ ст.:

 • А  Станіславщина, Львівщина, Тернопільщина;
 • Б  Станіславщина, Наддніпрянщина;
 • В  вся територія Правобережжя;
 • Г  вся територія Лівобережжя.

10. Територія якої країни позначена на карті цифрою 2?

 • А  Австрійської імперії;
 • Б  Російської імперії;
 • В  Румунії;
 • Г  Польщі.

Територія якої країни позначена на карті цифрою 2?

11. Центром Східної Галичини було місто:

 • А  Львів;
 • Б  Чернівці;
 • В  Жешув;
 • Г  Краків.

12. Позначте українські землі, які входили до складу Австрійської імперії:

 • А  Східна Галичина, Буковина, Закарпаття;
 • Б  Галичина, Буковина;
 • В  Буковина, Бессарабія;
 • Г  Галичина, Волинь, Поділля.

13. Позначте  прізвище  організаторА  «сокольсько-січового»  молодіжного руху:

 • А  М. Грушевський;
 • Б  В. Нагірний;
 • В  І. Боберський;
 • Г  І. Франко.

14. Який церковний сан мав А. Шептицький?

 • А  Архімандрит;
 • Б  митрополит;
 • В  патріарх;
 • Г  архієпископ.

15. Позначте ім’я одного із засновників української народної партії:

 • А  М. Міхновський;
 • Б  Д. Антонович;
 • В  М. Ганкевич;
 • Г  С. Данилевич.

16. Автором твору «Листи на Наддніпрянську Україну» є:

 • А  І. Франко;
 • Б  М. Драгоманов;
 • В  Т. Шевченко;
 • Г  П. Куліш.

17. Позначте назву галузі промисловості на західноукраїнських землях, яка на початку ХХ  ст. давала найбільші прибутки в цьому регіоні. 88 \%  її виробництва контролювалось іноземними компаніями.

 • А  Деревообробна;
 • Б  цукрова;
 • В  нафтодобувна;
 • Г  взуттєва.

18. Позначте вид мистецтва, з яким пов’язане ім’я братів Тобілевичів:

 • А  живопис;
 • Б  музика;
 • В  театр;
 • Г  архітектура.

19. Однією з форм діяльності «Руської трійці» було(-а):

 • А  агітація;
 • Б  поширення наукових знань;
 • В  поширення відомих українських творів;
 • Г  виголошення проповідей.

20. Позначте прізвище українського історика початку ХХ ст.:

 • А  П. Нестеров;
 • Б  О. Єфіменко;
 • В  Л. Мацієвич;
 • Г  М. Леонтович.

21. Несприятливе  економічне  становище  нА  західноукраїнських  землях наприкінці XIX ст. було спричинено:

 • А  революцією;
 • Б  аграрним перенаселенням;
 • В  війною;
 • Г  колоніальним загарбанням.

22. Позначте одну з ознак, яка була притаманна економіці західноукраїнських земель на початку ХХ ст.:

 • А  урбанізація;
 • Б  всебічний розвиток промисловості;
 • В  припинення еміграції селянства;
 • Г  панування іноземного капіталу.

23. Негативне ставлення до українського націоналізму спричинило появу:

 • А  національної радикальної течії;
 • Б  декабристів;
 • В  революціонерів;
 • Г  Української соціал-демократичної партії.

24. Обмеженість громадівського руху культурно-просвітницькою діяльністю призвела до створення:

 • А  Революційної української партії;
 • Б  організації «Братство тарасівців»;
 • В  організацій «Сокіл», «Січ»;
 • Г  Української демократичної партії.

II.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та   чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А  Жовніри 1  право на користування чужою власністю
Б  дідичі 2  солдати
В  сервітути 3  поміщики
Г  циркуляри 4  писемні розпорядження підвідомчим закладам або підпорядкованим посадовцям
5  товарне поміщицьке господарство, в якому використовувалася праця кріпаків.

26. Установіть відповідність між датами та подіями.

А  1904 р. 1  створення «Крайового союзу ревізійного»
Б  1911 р. 2  створення організації «Пласт»
В  1912 р. 3  загибель українського студента А. Коцка, що стало приводом до студентських заворушень
Г  1910 р. 4  створення «Селянської партії» в Чернівцях
5  розкол РУРП та утворення НДП.

27. Співвіднесіть організації з місцем їх створення чи діяльності.

А  Товариство священиків 1  Львів
Б  «Руська трійця» 2  Київ
В  «Братство тарасівців» 3  Перемишль
Г  «Українська соціал-демократія» 4  Канів
5  Харків.

28. Установіть відповідність між прізвищами авторів та їхніми творами.

А  М. Коцюбинський 1  «Земля», «Царівна»
Б  Леся Українка 2  «Кам’яний хрест», «Дорога»
В  О. Кобилянська 3  «Тіні забутих предків», «Сміх»
Г  В. Стефаник 4  «Лісова пісня», «В  пущі»
5  «Борислав сміється».

29. Співвіднесіть назву партії з одним із положень її програми.

А  Революційна українська партія (РУП) 1  автономна Україна в складі федеративної Росії
Б  Українська соціал-демократична «Спілка » 2  «10 заповідей»: єдина, неподільна, самостійна демократична республіка Україна
В  Українська радикальна партія (УРП) 3  захист інтересів робітників незалежно від національності
Г  Українська національна партія (УНП) 4  автономна Україна в складі федера тивної Російської республіки. Ліквідація поміщицького землеволодіння
5  соборна Україна у складі федеративної Російської держави.

30. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Українська народна партія (УНП)» 1  захист української мови, видання українських газет, у Львові виходить журнал «Самостійна Україна
Б  Революційна українська партія (РУП) 2  створено організації у Петербурзі, Києві, Харкові, Львові, нелегально видають 4 газети
В  Українська демократична партія (УДП) 3  початок видання газети «Слово»
Г  Українська соціал-демократична «Спілка» 4  у 1905 р. приєднались до російських меншовиків
5  об’єднавшись, утворили УРДП.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  заснування першого в Україні стаціонарного театру в Києві;
 • Б  відкриття в Одесі першого аероклубу;
 • В  видання М. Грушевським «Ілюстрованої історії України»;
 • Г  українсько-польський компроміс у вищій школі.

32. Розташуйте  міста,  що  знаходились  нА  Західноукраїнських  землях  та входили до Австрійської  імперії, в логічній послідовності  (зі сходу на захід):

 • А  Галич;
 • Б  Чернівці;
 • В  Ужгород;
 • Г  Львів.

33. Розташуйте міри довжини в логічній послідовності — від найменшої до найдовшої:

 • А  сажень;
 • Б  лікоть;
 • В  кілометр;
 • Г  верста.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34.  Запишіть  термін, який означає монопольне право на виробництво  та продаж горілки.

 1. Назвіть цей термін.
 2. Коли було запроваджено це монопольне право?
 3. Які наслідки мало запровадження монополії на виробництво і продаж горілки в українських землях?

35.  Запишіть рік, коли А. Шептицький очолив Українську греко-католицьку церкву, ставши архієпископом Галицьким.

 1. Якого  року А. Шептицький  очолив Українську  греко-католицьку церкву?
 2. Яке церковне звання він отримав?
 3. На якій території України це відбувалось?

36. Педагог, літературознавець, етнограф, лексикограф, з 1902 р. жив і працював у Києві, був редактором української газети «Громадська думка» та журналу «Нова громада». У 1904 р. виступив одним  із організаторів Української радикальної партії (УРП).

 1. Назвіть прізвище цього діяча.
 2. Які твори він написав?
 3. З якими подіями він був пов’язаний?

37.  «…У Львові існували українські наукові товариства, школи, масові організації  тА  кооперативи,  газети  політичних  партій,  парламентські представництва. В Галичині…, спираючись на велику частину недавніх вихідців із селянського середовища, працювала (інтеліґенція) в тісному контакті  з  селянством  у  товариствах  «Просвіта»,  кооперативах,  політичних партіях».

 1. Про які процеси пише історик О. Субтельний?
 2. У який період вони відбувалися?
 3. Чи мали місце подібні процеси в інших українських землях?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Охарактеризуйте зміни, що сталися в сільському господарстві західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.

39. Поясніть, чому проблема аграрного перенаселення західноукраїнських земель набула особливого значення на початку ХХ ст.

40. Порівняйте погляди й дії народовців та русофілів.

41. Поміркуйте, чому саме А. Шептицький став однією з центральних фігур національного відродження в Західній Україні на початку. ХХ ст.

Відповіді до теми 4 «Західноукраїнські землі у складі австро-Угорської імперії  в другій половині XIX — на початку хх ст.»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А Г Б Б Г В В Б А А А А
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
В Б А Б В В В Б Б Г А Б

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
а 2 1 3 3 4 1 1 2 2
Б 3 4 1 4 3 2 2 1 1
В 1 2 4 1 1 3 3 4 4
Г 4 3 2 2 2 4 4 3 3

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий