Які обов’язки й права мають батьки?

Батьки  зобов’язані  утримувати  дітей  до  повноліття.  Повнолітні  діти зобов’язані піклуватися про  своїх непрацездатних  батьків. Родина, материнство й батьківство охороняються державою. Першоосновою розвитку дитини як особистості є її виховання в родині. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання дитини.

 Батьки та особи, які  їх заміняють, несуть відповідальність за здобуття дитиною повної загальної середньої освіти й зобов’язані:

  • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
  • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;
  • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до родини, навколишнього природного середовища, державної та рідної мов, любов до своєї країни, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
  • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

В разі невиконання батьками та особами, які їх заміняють, обов’язків, передбачених  законодавством,  загальноосвітній  навчальний  заклад  може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

Батьки та особи, які їх заміняють, мають право:

  • обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
  • звертатися до органів управління освітою, керівника загальноосвітнього навчального закладу та органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
  • приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий