Які форми роботи з батьками має використовувати класний керівник?

Класний  керівник  повинен  наполегливо  й  систематично  працювати над  підвищенням  педагогічної  культури  батьків.  З  цією  метою  можна використовувати лекції й бесіди з актуальних питань розвитку й виховання дітей у родині. Вони можуть органічно вплітатися у структуру батьківських зборів.

 І.  Консультації,  вечори  запитань  і  відповідей,  читацькі  конференції, педагогічні читання

Це важливі форми роботи, спрямовані на підвищення психолого-педагогічної  культури  батьків.  Кожна  з  них  вимагає  ретельної  підготовки  із залученням учителів-предметників, лікарів, шкільних психологів, соціальних педагогів та безпосередньо батьків. Класний керівник може планувати 2–3 таких заходи на рік. Але в кожному разі батьки повинні відчувати, що це для них важливий шлях проникнення у світ дитини як передумова успіху родинного виховання.

ІІ.  Батьківські збори

Успіхи вчителів, класних керівників у роботі з батьками багато в чому залежать від уміння організовувати й проводити батьківські збори, надаючи їм педагогічну доцільність.

В  організації  та  проведенні  класних  батьківських  зборів  необхідно рішуче  уникати  суттєвих помилок, які ще, на жаль, мають місце  в практичній діяльності частини класних керівників.

Зокрема, йдеться про такі недоліки:

 • запрошення батьків на збори через обов’язкові записи в учнівських  щоденниках;  призначення  зборів  на  незручний  для  батьків  час;
 • перетворення  зборів  на  своєрідне  «судилище»  над  окремими  батьками;
 • надмірна  увага на  зборах до негативних  сторін поведінки окремих  учнів;
 • відсутність системи педагогічної просвіти батьків.
 • сприяти формуванню згуртованого батьківського колективу, вихованню соціально-правової відповідальності батьків за виховання дітей;
 • проводитися  систематично,  забезпечувати  наступність  у  розв’язанні виховних завдань;
 • сприяти забезпеченню єдності виховних впливів школи і родини на вихованців;
 • сприяти підвищенню авторитету вчителів-вихователів, школи й батьків;
 • показувати батькам успіхи їхніх дітей у навчанні та вихованні як результат діяльності вчителів-вихователів.

Батьківські збори мають відповідати таким педагогічним вимогам:

 • сприяти формуванню згуртованого батьківського колективу, вихованню соціально-правової відповідальності батьків за виховання дітей;
 • проводитися  систематично,  забезпечувати  наступність  у  розв’язанні виховних завдань;
 • сприяти забезпеченню єдності виховних впливів школи і родини на вихованців;
 • сприяти підвищенню авторитету вчителів-вихователів, школи й батьків;
 • показувати батькам успіхи їхніх дітей у навчанні та вихованні як результат діяльності вчителів-вихователів.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий