Як працювати з класним журналом?

Основним документом класу є класний журнал. Класний керівник починає заповнювати його на самому початку навчального року і веде журнал упродовж року. Всі необхідні записи він робить самостійно, не залучаючи до заповнення журналу учнів класу.

Класний керівник повинен:

 • вивчати журнал не рідше одного разу на тиждень, спостерігаючи за успішністю своїх вихованців;
 •  завжди знати причини пропусків учнями навчальних днів і окремих уроків;
 •  завжди бути в курсі переживань і труднощів своїх вихованців;
 • тісно співпрацювати з учителями-предметниками, пояснювати й доводити до їхнього відома всі проблеми учнів;
 • чітко й акуратно робити записи в журналі;
 • виконувати всі вимоги навчальної частини школи.

Підсумкові оцінки за кожний семестр або рік заносяться класним керівником у зведену відомість.

Класний керівник записує в класному журналі імена і прізвища учнів за абеткою, заповнює розділ «Загальні відомості про учнів», відзначає кількість уроків, пропущених учнем, і підбиває підсумки про кількість дніві уроків, пропущених кожним учнем за семестр і навчальний рік.

Класний керівник відповідає за стан журналу свого класу, стежить за систематичністю ведення журналу вчителями-предметниками, що працюють у класі, аналізує успішність учнів, об’єктивність виставлення підсумкових і семестрових оцінок.

Відомості про батьків — необхідна в роботі кожного класного керівника інформація. Щорічно вона вимагає уточнень і корекції, тому її не можна переносити з журналу в журнал, не уточнюючи змін, що відбулися в родинах учнів.

Перш ніж заповнювати розділ журналу «Відомості про батьків», доречно провести анкетування учнів і ще раз уточнити необхідну інформацію.

Для того, щоб отримати більш точні відомості, класний керівник може провести  діагностику, що  надасть  неоціненну  допомогу  родині  й  дитині в непередбачуваних ситуаціях.

Поряд  зі  звичайними  питаннями  можуть  бути  поставлені  такі  питання:

 1. П. І. Б. учня, його батьків.
 2. Домашня  адреса  й  номер  телефону,  номери  службових  і  мобільних
 3. телефонів батьків або осіб, що їх замінюють.
 4. Номери  телефонів  сусідів  або  близьких  людей  родини  (на  випадок
 5. непередбачуваних обставин).
 6. Імена й прізвища близьких людей родини, з якими можна зв’язатися
 7. у разі потреби.
 8. Точне місце роботи батьків.

Усі ці  відомості потрібні  класному  керівникові  задля швидкого  вирішення непередбачуваних ситуацій, які можуть статися в житті учнів.

Якщо в житті дитини та в її родині відбулися які-небудь зміни, класний керівник зобов’язаний негайно зафіксувати  їх у своєму класному журналі (змінилася адреса, телефон, сімейна ситуація).

Наприкінці кожної чверті заступник директора з виховної роботи контролює записи класних керівників і проводить аналіз результатів контролю на нарадах, планерках або на засіданнях методичних об’єднань.

З  допомогою  класного журналу  класний  керівник підбиває підсумки успішності класного колективу за навчальний тиждень.

Класний  керівник  повинен  щотижня  аналізувати  успішність учнів і повідомляти батьків про їхні навчальні результати.

Форми  повідомлення  можуть  бути  різними:  запрошення  для  індивідуальної  бесіди,  виставлення  оцінок  у  щоденник  класним  керівником, виписування ним на окремому аркуші оцінок із журналу та вклеювання їх у щоденник учня.

Класний керівник систематично аналізує навчальну ситуацію у своєму класі за предметами і звертає увагу вчителів-предметників на:

 • накопичуваність оцінок;
 • об’єктивність виставлення оцінок;
 • індивідуальну роботу із дітьми, що часто хворіють;
 • індивідуальну  роботу  з  учнями  із  високим  рівнем  навчальних  досягнень;
 • індивідуальну роботу із проблемними учнями.

Особливу  увагу  класний  керівник  приділяє  аналізу  пропусків  занять учнями  без  поважних  причин. При  цьому  він  звертає  увагу  на  такі  моменти:

 • періодичність пропусків занять;
 • на уроках яких учителів учень найчастіше відсутній;
 • з ким із однокласників учень пропускає уроки;
 • уроки якого типу найчастіше учень пропускає (контрольні роботи, усне
 • опитування тощо);
 • разом із соціальним педагогом або психологом аналізує причини пропусків уроків та розробляє способи впливу на такого учня.

Досвідчений  класний  керівник  приділяє  велику  увагу  аналізу  участі учня в  заняттях  з фізичної культури: вивчає участь учнів на цьому уроці, відвідує уроки, аналізує задіяність у ході уроку учнів, які мають проблеми зі здоров’ям.

На превеликий жаль, у школі недостатня увага приділяється фізичному вихованню, хоча всім добре відомо, що здоров’я учнів з року в рік погіршується.

У класному журналі класний керівник зберігає план розміщення учнів класу  за  партами,  яким мають  керуватися  вчителі-предметники  на  своїх уроках.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий