Як підготувати та провести класну годину

ЯК ПІДГОТУВАТИ ТА ПРОВЕСТИ КЛАСНУ ГОДИНУ ЗА МЕТОДИКОЮ КТС?

Класна година — це форма організації процесу безпосереднього спілкування педагога й вихованців, під час якого можуть розглядатися важливі моральні та етичні проблеми.

Ми підготували для вас сценарії класних годин.

Види класних годин:

 • цільова,
 • традиційна,
 • особистісно орієнтована,
 • змістовна,
 • організаційно-діяльна,
 • оціночно-аналітична.

Класна  година  —  одна  з  найважливіших  форм  організації  виховної роботи  з  учнями  —  включається  до  шкільного  розкладу  і  проводиться щотижня  у  визначений день. Зазвичай класна  година проходить  у формі лекції, бесіди або диспуту, але може включати в себе й елементи вікторини, конкурсу, гри, а також інші форми виховної роботи.

Класна година виконує такі виховні функції:

 • просвітню,
 • орієнтуючу,
 • спрямовуючу.

Просвітня функція полягає у тому, що класна година розширює коло знань  вихованців  з  етики,  естетики,  психології,  фізики,  математики, літературознавства  та  інших  наук.  Предметом  класної  години  можуть бути  і знання з галузі техніки, народного господарства, а також відомості про події, що відбуваються у селі, місті, країні, світі, тобто об’єктом розгляду може стати будь-яке явище соціального життя.

Орієнтовні теми просвітніх класних годин: «Як з’явився етикет», «Проблеми сучасного суспільства» тощо.

Орієнтуюча функція полягає  у формуванні  в школярів певного  ставлення  до  об’єктів  навколишньої  дійсності,  у  виробленні  в  них  ієрархії матеріальних  і  духовних  цінностей.  Якщо  просвітницька  функція  передбачає  знайомство  зі  світом,  то  орієнтуюча — його  оцінювання. Названі функції нерозривно пов’язані між собою. Дійсно, важко й навіть неможливо  привити  дітям  любов  до  класичної музики,  яку  вони жодного  разу не чули.

Часто  класні  години  допомагають  учням  орієнтуватися  у  суспільних цінностях. Теми таких класних годин: «Як стати щасливим?», «Ким бути?», «Яким бути?», «Про мужність і жіночність» тощо.

Спрямовуюча функція класної години передбачає переведення розмови про життя в сферу реальної практики учнів, спрямовує їхню діяльність. Ця функція  виступає  як  реальний  вплив на  практичний  бік життя школярів,  їхню поведінку, вибір ними життєвого шляху, постановку життєвих цілей та їх реалізацію.

Якщо в процесі проведення класної години відсутня певна спрямованість, то ефективність її впливу на вихованців істотно знижується, а знання не переходять у переконання. Наприклад, класна година на тему «Міжнародний рік дитини» може закінчитися прийняттям такого колективного  рішення,  яке  передбачає  збір  книг  для  малюків  дитячого будинку.

Найчастіше  класна  година  одночасно  виконує  всі  три  функції:  вона просвіщає, орієнтує і спрямовує учнів.

Тематика класних  годин  різноманітна. Вона  заздалегідь  визначається і відображається в планах класних керівників.

Класні години можуть присвячуватись:

 1. Морально-етичним  проблемам.  Під  час  таких  класних  годин  формується певне ставлення школярів до Батьківщини, праці, колективу, природи, батьків, самого себе тощо;
 2. Проблемам науки та пізнання. У цьому разі мета класних годин полягає  у  виробленні  у  вихованців  правильного  ставлення  до  навчання, науки, літератури як до джерела розвитку особистості;
 3. Естетичним проблемам. У процесі  таких класних  годин учні  знайомляться з основними положеннями естетики. Тут може йтися про прекрасне  в природі,  одязі  людини, побуті, праці й поведінці. Важливо,щоб у школярів сформувалось естетичне ставлення до життя, мистецтва, праці, до себе, розвинувся творчий потенціал;
 4. Питанням держави та права. Слід розвивати інтерес учнів до політичних подій, що відбуваються у світі, почуття відповідальності за Батьківщину, її успіхи на міжнародній арені, вчити вихованців розуміти суть державної  політики.  Класні  години  на  політичні  теми  мають  проводитися в  прямій  залежності  від  насиченості  року  різними  політичними  подіями;
 5. Питанням  фізіології  та  гігієни,  здорового  способу  життя,  які  мають сприйматися учнями як елементи культури та краси людини;
 6. Психологічним проблемам. Мета таких класних годин полягає в стимулюванні процесу самовиховання  та організації елементарного психологічного просвітництва;
 7. Проблемам  екології.  Необхідно  виробити  у  школярів  відповідальне ставлення до природи. Як правило, тут організовуються бесіди про тваринний та рослинний світ;
 8. Загальношкільним проблемам (значущим суспільним подіям, ювілейним датам, святам тощо).

Перед проведенням  класної  години  класний  керівник повинен  вирішити ряд завдань: визначити тему й методику проведення класної години, місце й час  її проведення, скласти план підготовки й проведення класної години, залучити до процесу підготовки й проведення якнайбільше учасників, розподілити завдання між творчими  групами й окремими учнями. Він  ураховує  вікові  особливості  дітей,  особливості  класного  колективу, рівень його розвитку.

Організація  класної  години  починається  з  психологічної  підготовки учнів  до  серйозної  розмови.  Важливу  частину  загальної  організаційної роботи  становить  і  підготовка  приміщення  до  даного  заходу.  Кімната, у  якій  буде  проводитися  класна  година,  повинна  бути  чисто  прибрана, провітрена. Добре, якщо на столі стоять квіти. Тема класної години може бути написана на дошці або плакаті, де вказуються питання, що підлягають обговоренню. На аркуші паперу як афоризм можна написати слова видатної особистості або цитату з відомої книги.

На класній годині вихованці сідають так, як їм хочеться.

Тривалість класної години повинна бути обґрунтованою. Досвідчений класний  керівник  намагається  не  затягувати  класну  годину,  закінчити  її до того, як діти відчують утому. Перша класна година, особливо в 5 класі, може  тривати  20 – 30  хвилин,  в  9 – 11  класах  —  більше  1  години  (коли розглядається  актуальна  тема,  що  зацікавила  кожного  школяра).  Однак у будь-якому разі треба враховувати вимоги до режиму дня учнів.

У структурному відношенні класна година складається із трьох частин: вступної, основної й заключної.

Призначення  вступної  частини:  активізувати  увагу  учнів,  забезпечити достатньо серйозне й поважне ставлення до  теми розмови, визначити місце й значення обговорюваного питання в житті людини, виробництві, розвиткові суспільства.

Цілі  основної  частини  визначаються  виховними  завданнями  класної години. Під  час  заключної  частини  важливо  стимулювати  потребу школярів у самовихованні, їхнє бажання внести зміни в роботу класу.

Зміст класних годин, методи й форми взаємодії вихованців із класним керівником  залежать не  тільки  від  віку  учнів,  але й  їхньої позиції.

Якщо на перших класних годинах організатором є класний керівник й інформацію надає він, то на наступних класних годинах до  їх проведення можуть підключатися й школярі. Залучаючи  учнів  до  ведення  розмови  про  життя,  класний  керівник учить їх аналізувати життєві явища. Наводимо приклади класних годин.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий