Виробництво

Виробництво створює засоби для задоволення потреб людини.

Виробництво — процес створення матеріальних та духовних благ, необхідних для  існування  та розвитку людського суспільства. У межах будьякого способу виробництва відбувається взаємодія людини з природою.

Так, для організації виробництва людина, зазвичай, використовує природні ресурси, запаси яких у більшості випадків обмежені та невідновні. Крім того, у процесі виробництва люди взаємодіють один з одним (виробничі відносини).

Структурні елемети виробництва

Структурні елемети виробництва

Структура виробництва

 • Матеріальне виробництво
  Безпосередньо пов’язане з виготовленням матеріальних благ (промисловість, сільське господарство, будівництво) і наданням матеріальних послуг (вантажний транспорт, торгівля, комунальне господарство, побутове обслуговування тощо)
 • Нематеріальне виробництво
  Складається з підприємства й галузей, що створюють нематеріальні блага (духовні цінності: предмети культури, мистецтва тощо) і надають нематеріальні послуги (освіта, охорона здоров’я, пасажирський транспорт тощо)

Фактори виробництва (виробничі ресурси) — сукупність ресурсів,
які використовуються в процесі виробництва.

Економічна ефективність виробництва — співвідношення результатів виробництва (кількості створюваних економічних благ) та витрат ресурсів на їх виробництво за певний проміжок часу.

Продуктивність праці — співвідношення результатів виробництва (кількості створюваних економічних благ) та затрат праці на виробництво цієї кількості продукції.

Структура виробничих ресурсів

 1. Матеріальні
  1. Земля. Усі природні ресурси, у тому числі дарові блага природи: земельні, водні, біологічні, мінеральні, кліматичні та ін.
  2. Капітал. Усі виробничі засоби виробництва, призначені для подальшого використання в процесі виробництва
   1. Фінансовий. Гроші, які призначені для організації та розширення виробництва, придбання знарядь виробництва, матеріалів, сировини
   2. Фізичний. Основний — споруди, машини. Зворотний — сировина, допоміжні матеріали, паливо
 2. Людські
  1. ПрацяЛюдська діяльність, що використовується в процесі виробництва
  2. Здатність до підприємницької діяльності. Особлива здатність людини координувати чинники виробництва та впливати на його результативність

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий