Види діяльності й доручення учнів у класі

Педагогічною  метою  учнівського  самоврядування  є  демократизація життя  класу  й формування  в школярів  готовності  до  участі  в  управлінні суспільством.

Процес  розвитку  учнівського  самоврядування  передбачає  послідовну зміну станів, які забезпечують перехід класу з керованої до самокерованої систему.

Розвиваючись у кожному з видів діяльності, учнівське самоврядування охоплює  все  більшу  кількість  завдань,  які  раніше  вирішували  педагоги. Постановка  управлінських  завдань має  в  основному  залежати  від  ініціативи й самостійності учнів. Необхідно зазначити, що ступінь їхньої участі в керуванні різними видами діяльності може бути неоднаковим.

Наприклад, самоврядування в діяльності на дозвіллі може розвиватися краще, ніж у навчальній.

Співпраця  педагогів  і  учнів  є  важливою  умовою  розвитку  учнівського  самоврядування  й  залежить  від  мети,  поставленої  колективом  класу.

Мета й віра в її досягнення є сполучною ланкою між класним керівником і учнями. Кожна справа має бути проаналізована  її учасниками для глибшого осмислення  її значення, а також для зміцнення співпраці усередині класу й співпраці з педагогами. Коли учні знають, що їхня праця буде оцінена не тільки класним керівником, але й усіма товаришами, вони намагаються поводитися гідно й виконують завдання старанніше.

Будь-яке доручення є цікавим, але незалежно від цього воно має бути нестандартним й цікавим за формою.

Організація класних справ вимагає постійної діяльності учнів  і виконання  ними  різних  доручень.  Доручення  та  їх  виконання  мають  дуже велике  значення  в житті  всього  колективу. Для  того щоб  визначити,  які доручення будуть виконувати учні в класі, їм слід спочатку визначити сферу застосування своїх сил.

Для  цього  учні  з  допомогою  класного  керівника  пишуть  на  аркуші слова,  які  є  знаковими  для  визначення  майбутніх  доручень,  наприклад: бібліотека,  їдальня,  гардероб,  спортивний  зал,  рада  школи,  редколегія школи,  громадські  організації,  наукове  товариство,  концерти,  інтелектуальні  марафони  тощо.

Потім  діти  визначаються,  з  яким  словом  вони хочуть  пов’язати  виконання  доручень  у  класі  та  яке  постійне  доручення в класі вони хотіли б виконувати:

 1. Чергові по класу, по школі, по поверху. Чергові не  тільки  виконують свою роботу, але й готують сюрпризні моменти за результатами свого чергування.
 2. Медична служба класу — фіксує пропуски занять учнями, здає медичні  довідки  до  медкабінету,  збирає  інформацію  про  захворюваність учнів  класу,  організовує  відвідування  дітей,  які  перебувають  на  лікуванні в лікарнях або тривалий час вдома, готує усні журнали й газети для малят, збирає відповідну інформацію з газет і журналів для шкільної газети, готує повідомлення для учнів класу в періоди епідемій.
 3. Бібліотечна служба класу — допомагає класному керівникові у доборі необхідної літератури для підготовки й розроблення сценаріїв класних справ, у пошуку додаткової інформації в бібліотеці за завданнями вчителів-предметників,  збирає  книги  для  надання  шефської  допомоги, надає допомогу під час організації одержання й здавання шкільних під-ручників, відвідування книжкових виставок, зустрічей з письменника-ми, допомагає аналізувати читацькі інтереси учнів класу при підготовці батьківських зборів, нарад педагогів.
 4. Чергові по їдальні й гардеробу — окрім чергування, займаються випуском  «блискавок»  і  газет,  організацією  сюрпризних  моментів  під  час чергування.
 5. Кореспондентська  служба  класу —  добирає  матеріали  з  життя  класу для редколегії шкільної газети, випускає класні газети за певною темою або за результатами класних справ, випускає усні журнали, бере участь у розробці сценаріїв, організації конкурсів, свят.
 6. Репортерська  служба  класу  —  готує  фотосюжети  про  клас  до  свят  і позакласних заходів у школі. Фотосюжети й відеосюжети можна вико-ристовувати під час підготовки святкування днів народження, гуморин, зустрічей із батьками, оглядів знань, екскурсій і поїздок. Репортерська служба займається оформленням альбомів, фільмів про клас, наприклад, «Один день із життя класу», «Останній день у школі в ролі учня».
 7. Господарська служба класу — відповідає за збереження й ремонт меблів в класі,  забезпечення класу всім необхідним під час  екскурсій  і поїз-док, походів, обговорення  господарських питань класу  в раді школи, надання шефської допомоги хворим людям поважного віку, займається організацією та проведенням конкурсів тощо.
 8. Служба  озеленення  —  піклується  про  рослини  в  класі  й  школі, займається  розведенням  рідкісних  зелених  насаджень,  бере  участь у дослідницькій роботі кабінету біології, організації й проведенні екскурсій  на  природу,  до  ботанічного  саду,  організації  живих  куточків, підготовці сюрпризів до днів народження учнів класу.
 9. Служба збереження здоров’я — група учнів, які відповідають за попу-ляризацію фізичної культури  серед  учнів класу,  аналізує  відвідування ними уроків фізичної культури, займається підготовкою команди класу для участі у фізкультурних змаганнях школи й району, повідомленням «з  перших  рук»  про  спортивні  досягнення  учнів  класу,  бере  участь у  розробці  сценаріїв  і  підготовці  спортивних  свят,  змагань,  олімпій-ських  ігор  у  класі  й  у  школі,  займається  підготовкою  спорядження  й  визначенням маршрутів походів  класу, проведенням фізкультурних хвилинок у класі, організацією шефської роботи з малятами, зустрічей з  відомими  спортсменами, переможцями  спортивних  змагань  у класі  й у школі, організовує відвідування спортивних заходів.
 10. Сценарна група — учні, у яких добре розвинені літературні здібності, які мають бажання розробляти свята в класі. Сценарна група займаєть-ся  добором  необхідного  матеріалу  для  підготовки  сценаріїв,  у  тому числі музичного матеріалу, пошуком текстів і музичних записів, аналі-зом  зібраних  учнями  тем  для  проведення  позакласних  заходів,  скла-данням програми  концертів. Сценарна  група  бере  участь  у  суддівстві різних конкурсів, що проходять у школі й класі, допомагає в підготовці свят  для  молодших  школярів,  проводить  аналіз  позакласних  справ і складає рейтинг участі в них класу.
 11. Аналітики класу — допомагають класному керівникові організовувати інтелектуальну роботу в класі. Вони допомагають  учителеві добирати матеріал  для  усних  журналів,  вікторин,  інтелектуальних  марафонів, представляють  клас  в  інтелектуальних  заходах  школи,  науковому товаристві  учнів,  готують  інформаційні  години,  години  спілкування. Група аналітиків надає допомогу вчителям початкових класів у підготовці пізнавальних справ у класах, готує дні інтелектуальної творчості в школі й класі.
 12. Діджейська група — організовує дозвілля учнів класу: проводить дискотеки у класі, літературні вечори, веде свята, готує інформацію для класу про  театральну  й  концертну  афішу  міста  чи  району,  проводить  бесіди  про  напрямки  в  музиці,  ознайомлює  однокласників  із  творчістю співаків  і  музикантів,  музичних  груп,  організовує  музичні  конкурси  й вечори в школі та класі.
 13. Лідери — учні, які організовують позакласне життя молодших школярів і  свого  класу,  представляють  клас  у  громадських  організаціях школи й району, налагоджують контакт із громадськими молодіжними організаціями,  готують  повідомлення  про  молодіжні  організації  в  районі й місті, допомагають класному керівникові готувати громадські акції, дебати, референдуми, дискусії.

Класний керівник має допомагати учням, підтримувати їхню ініціативу. Найголовніше — він повинен бачити успіхи кожного учня в дорученій йому справі й уміло заохочувати їх.

Заохочувати успіхи учнів можна по-різному: дітей можна нагороджувати грамотами наприкінці навчального року за  організацію  й  проведення  класних  справ,  готувати  для  них  невеличкі сюрпризи,  фотографії  постійних  організаторів  класних  справ  поміщати до архіву класних справ.

Цікавою формою  заохочення  за  підсумками  рейтингу  класних  справ може стати вручення учням пам’ятних медалей.

На медалях можуть бути зображення учнів або добрі побажання на адресу нагороджуваних. Гарною формою заохочення учнів може стати написаний від душі, а не казенною мовою лист-подяка.

Дуже  добре,  якщо  в школі  проводяться  свята-вшанування шкільних активістів,  де  учні  теж  отримують  подарунки  й  привітання  від  учителів  й адміністрації школи.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий