Відомості про загальноосвітні санаторні та спеціальні школи (школи-інтернати) (№ Д-9)

Зведена таблиця № Д-9 складається  на основі даних звітів по ф.№ ЗНЗ-1 загальноосвітніх санаторних  шкіл-інтернатів, санаторних шкіл з постійним контингентом учнів, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх навчальних закладів, у яких в звичайних класах навчаються учні, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (заповнена графа 7 розділу 1 ф. № ЗНЗ-1) та загальноосвітніх навчальних закладів, при яких організовані спеціальні класи (заповнена графа 9 розділу І  ф.№ ЗНЗ-1).

Дані про школи соціальної реабілітації до таблиці не включаються!

До розділу І не включаються дані про учнів спеціальних класів, організованих при санаторних школах-інтернатах (ці дані входять до рядків 14-16 розділу ІІ).

Відомості про вчителів і учнів класів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, організовані при денних загальноосвітніх закладах наводяться у рядках 14-18 розділу ІІ, а до рядка 11 не включаються.

У розділі ІІ таблиці № Д-9 відомості про кількість розумово відсталих дітей, які перебувають у школах і школах-інтернатах для дітей з фізичними вадами, наводяться  у рядках 03 – 13 графи 4 розділу ІІ.

Дані графи 4 заповнюються на базі даних рядка 18 розділу І форми     № ЗНЗ-1. Дані рядка 11 графи 4 дорівнюють сумі даних рядків 03-10 графи 4 і рядка 01 графи 3.

Дані графи 6 по рядках 01-13 таблиці про кількість учнів, які навчаються індивідуально, заповнюються на основі даних графи 6 розділу І ф. № ЗНЗ-1 по звітах спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), які заповнили у звіті графу 6.

Дані про спеціальні класи, організовані при денних загальноосвітніх навчальних закладах, наводяться в рядках 14-16. Дані графи 14 заповнюються на основі даних графи 9 розділу І ф. №  ЗНЗ-1, рядка 15 – на основі рядка 27, рядка 16 – на основі рядка 28 ф. № ЗНЗ-1.

До рядка 17 включаються дані про учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, навчаючись в звичайних класах загальноосвітніх навчальних закладів – на основі даних графи 7 розділу І ф.№ ЗНЗ-1.

Дані графи 6 по рядку 17 таблиці заповнюються на основі даних графи 8 розділу І ф. №ЗНЗ-1 по загальноосвітніх навчальних закладах.

Дані рядка 21 про кількість класів, організованих при денних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, заповнюються на основі даних рядка 10 під розділом Х ф.№ ЗНЗ-1.

Дані рядків 25-28 про тих, хто одержав свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестати про повну загальну середню освіту, заповнюються на основі даних рядків 02, 04 та 12 і 13 розділу VI ф. № ЗНЗ-1.

У розділі ІІІ (з розділу ІІ ) наводяться дані про школи-інтернати).

Сума даних рядків 15-18  по графах 3-5 повинна дорівнювати даним рядка 14 за аналогічними графами.

Дані графи 11 (книжковий фонд) наводяться в тисячах примірників без десяткових знаків.

Скачати бланк ф.№ Д-9 2012-2013

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий