Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмета у денних загальноосвітніх навчальних закладах (№ Д-7-8)

Зведена таблиця № Д-7-8 складається на основі даних розділу ІІ форми № ЗНЗ-1 (без  даних про спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) та спеціальні класи).
У розділі І заклади розподіляються за мовами навчання. Якщо в закладі навчання ведеться двома і більше мовами, то дані про такі заклади необхідно навести у рядку 14.  По графах 2 і 3 розподіляються дані про учнів і класи в цих закладах. По графах 4-7 класи розподіляються за мовами навчання, вказаними у рядках 01-11. Дані графи 4 повинні бути більшими або дорівнювати даним графи 3 по рядках 01-13, а в рядку 01 ці дані повинні збігатися.

У розділі ІІ наводять дані тільки про ті заклади, де навчання ведеться двома і більше мовами. Наприклад, навчання в закладі ведеться українською та угорською мовами. Дані про такий заклад необхідно показати по  рядку 11 графи 1,  учнів у такому закладі – по рядку 11 графи 2, кількість учнів, які навчаються українською мовою – по рядку 01 графи 3, угорською – по рядку  11 графи 3.

Дані про заклади та учнів у них, де навчання ведеться українською і російською мовами, незалежно від того, скільки в закладі класів з українською мовою навчання, необхідно показати по рядку 08 граф 1 і 2.

Сума даних граф 1 і 4 рядка 01 розділу ІІ повинна дорівнювати даним, вказаним у рядку 14 графи 1 розділу І, а сума даних граф 2 і 5 рядка 17 повинна дорівнювати даним, вказаним у рядку 14 графи 2.

Якщо в закладі навчання ведеться трьома мовами, наприклад: українською, російською та кримськотатарською, то по рядку 12 графи 1 показати кількість таких закладів, по графі 2 – учнів у цих закладах, по рядку 02 графи 3  показати кількість учнів, які навчаються українською мовою, в рядку 08 графи 3 – російською, в рядку 05 графи 3 – кримськотатарською.

У розділі ІІІ дані про учнів розподіляються за мовами навчання і за класами. Якщо у закладах вивчається інша мова, яка не передбачена бланком таблиці,  її необхідно дописати у вільному рядку 11.

Дані графи 1 дорівнюють сумі даних 2-13 по всіх рядках.

Дані рядка 12 дорівнюють сумі даних рядків 01-11 за всіма графами.

Дані рядка 12 графи 1 розділу ІІІ повинні дорівнювати даним рядка 01 графи 2 розділу І.

У розділі ІV дані про заклади розподіляються за вивченням учнями мови як предмета. Сума даних рядків 01-20 повинна бути більшою даних рядка 01 за рахунок закладів, у яких вивчається декілька мов.

До рядка 01 про вивчення як предмета української мови не включаються дані про заклади, в яких навчання ведеться українською мовою.

У розділі V дані про учнів розподіляються за вивченням мови як предмета та про вивчення мов факультативно або в гуртках, а також про вивчення учнями другої мови. При цьому до рядка 01 не включаються дані про учнів, які навчаються українською мовою.

У розділі VI наводяться дані про учнів, які вивчають мови поглиблено.

Скачати бланк ф.№ Д-7-8 2012-2013

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий