Відомості про матеріальну базу денних загальноосвітніх навчальних закладів (№ Д-4)

Зведена таблиця № Д-4 складається  на основі даних розділу VIII первинного звіту за формою № ЗНЗ-1 “Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу” на початок навчального року.

До таблиці включаються дані по денних загальноосвітніх навчальних закладах без спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) та спеціальних класів.

Дані рядка 01 повинні дорівнювати відповідним даним розділу 1  ф.    № 76-РВК. По всіх рядках сума даних граф 2 і 3, 5 і 6, 8 і 9 повинна бути меншою відповідно граф 1, 4, 7 (за рахунок закладів I ступеня) або збігатися з ними за відсутності закладів I ступеня.

Відомості про площу приміщень необхідно наводити в квадратних метрах цілими числами без десяткових знаків. Правильність заповнення рядків 02, 04, 06 необхідно перевірити шляхом обрахування середньої площі всіх приміщень на одну школу, середнього числа класних кімнат на одну школу. Одержані середні і відносні величини за звітний період необхідно порівняти з аналогічними даними минулого навчального року.

Необхідно звернути увагу на те, що по рядках 07-16, 19-25, 36-38, 40-46, 49 наводяться дані про кількість закладів, що мають кабінети, фізкультурну залу, басейн і т.д., а не кількість у закладах переліченого у цих рядках.  Ці дані по кожному рядку повинні бути меншими або дорівнювати даним рядка 01.

До рядка 35  включаються дані про навчальні, навчально-виробничі  майстерні, де проходять навчання учні.

Скачати бланк ф. № Д-4 2012-2013

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий