Відокремлені члени речення. Відокремлені означення

У даній статті пропонується  варіанти тестів (з відповідями) з української мови  для учнів 11 класу, “Відокремлені члени речення. Відокремлені означення

Тест

 1. Укажіть правильні твердження.
  • А  Відокремленими можуть бути будь-які члени речення.
  • Б  Другорядні члени речення, які для підсилення їх смислової ролі виділяються в усному мовленні інтонацією й паузами, називаються відокремленими членами речення.✔
  • В  Відокремлені члени речення на письмі не можуть виділятися комами.
  • Г  Відокремлені члени речення — означення можуть бути узгоджені та неузгоджені, поширені. Непоширених означень немає в українській мові.
 2. Укажіть речення, де правильно вжито розділові знаки.
  • А  Досвітні огні переможні, урочі, прорізали темряву ночі (Леся Українка).
  • Б  Розтаю у просторах, спрямований очима до урочистого неба  (За О. Довженком).✔
  • В  Обізнаний з багатьма науками він написав багато цікавих творів.
  • Г  Втомлена, вчителька сиділа за столом.
 3. Укажіть речення, де неправильно вжито розділові знаки.
  • А  Степ оповитий тишею, дихав пахощами росяних трав (П. Панч).✔
  • Б  Жадібний і пильний, тихо перегортає він аркуш за аркушем (За А. Головком).
  • В  Стривожені світлом, звірята заворушились… (За О. Донченком).
  • Г  Спокуслива пропозиція не давала про себе забути.
 4. Які з поданих речень мають поширені відокремленіозначення, що стоять перед означуваним словом і мають додатковий відтінок обставинного значення?
  • А  Зайнятий цією думкою, Копиленко не помітив, як добрів до хати  (За П. Вернигорою).✔
  • Б  А він, самотній, уночі ще довго в вогнище дивився (А. Малишко).
  • В  Не відомий нікому, сідаю на лавку, слухаю і дивлюся (М. Коцюбинський).
  • Г  Випав сніг, пухкий і білий (За М. Трублаїні).
 5. Укажіть речення без відокремлених членів речення.
  • А  Бринчать шкільні вікна від вибухів, а нам, хлопчакам, вже ніяк не всидіти за партами (За В. Несененком).
  • Б  І розливається Дніпро-ріка…✔
  • В  Придбавши квиток на Київ (відпустка кінчається), повертаюсь на Кевліч (За В. Несененком).
  • Г  Остання військова акція, пов’язана з іменем уславленого кошового, — похід 1680 року (За О. Апанович).
 6. Укажіть речення з відокремленими членами речення — означеннями.
  • А  Вона кинулася в комірчину до скрині і внесла цілу купу вишитих рушників (За І. Цюпою).
  • Б  Задихаючись, прибіг Ігор (За О. Донченком).
  • В  Сильна і вправна, вона працювала завзято й самовіддано (В. Собко).✔
  • Г  Були всі, крім неї.
 7. З’ясуйте неправильні умови відокремлення.
  • А  Ступінь поширеності відокремлених членів речення.
  • Б  Додаткове смислове навантаження.
  • В  Граматична несполучуваність слів.
  • Г  Наявність звертань або вставних слів.✔
 8. Зазначте речення, де відсутні пунктуаційні помилки.
  • А  Після вечора проведеного в товаристві, відтворював словами і відповідними жестами детальний портрет когось з присутніх (За П. Засенком).
  • Б  Небайдужий до малярства, Уралов і сам деколи потроху малював  (О. Гончар).✔
  • В  Прекрасні неповторні зустрічі, яких тепер постійно не вистачатиме в житті (За П. Засенком).
  • Г  Понахиляли голови схудлі почорнілі гридні, кожум’яки, лучники, кметі (За С. Плачиндою).
 9. Укажіть відокремлені означення, що стоять після означуваного слова.
  • А  Убитий горем юнак став ходити до джерела з чистим плесом, де милувався зображенням, яке нагадувало образ сестри (З календаря).
  • Б  Акації стояли в цвіту, заквітчані безліччю білих китиць (За І. Нечуєм-Левицьким).✔
  • В  Багатьом людям відома легенда про квітку нарцис (З календаря).
  • Г  Сухі скарлючені пальці ледь-ледь тремтіли (За І. Цюпою).
 10. Укажіть речення, у яких наявні пунктуаційні помилки.
  • А  Волохатий джміль, неповороткий і вайлуватий, домовито гуде (За Ю. Яновським).
  • Б  Ростислав, у солдатській фронтовій шинелі, поспішав на вокзал  (За І. Ле).✔
  • В  Стоять в шинелях, забрьохані, без шапок… (За О. Гончаром).
  • Г  Вагони обліпили фронтовики у сірих шинелях, фуфайках, гімнастьорках (За О. Десняком).
 11. Напишіть невеликий роздум на одну з запропонованих тем, використовуючи відокремлені означення на початку, в середині та в кінці речення.

Теми для міні-творів:

 1. Народна мудрість — дійсно мудра річ?
 2. Чи варто вірити у народні прислів’я та приказки?
 3. Що означає слово «справжній»?

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий