Узагальнення вивченого в 11 класі

 У даній статті пропонується 2 варіанти тестів (з відповідями) до уроку української мови  для учнів 11 класу на тему “Узагальнення вивченого в 11 класі

Варіант 1

 1. Укажіть правильне твердження.
  • А  Словосполучення  складається  з  граматично нерівноправних слів, з яких одне —  головне, а друге — залежне.✔
  • Б  У словосполученнях між словами встановлюється сурядний зв’язок.
  • В  Фразеологізми є словосполученнями.
  • Г  Словосполученнями можуть бути однорідні члени речення, однакові слова, склад  граматичної основи.
 2. Визначте вид і тип зв’язку у словосполученні Зробити добре.
  • А  Іменне, узгодження.
  • Б  Дієслівне, керування.
  • В  Прислівникове, прилягання.
  • Г  Дієслівне, прилягання.✔
 3. Визначте вид і тип зв’язку у словосполученні Кольорова обгортка.
  • А  Іменне, узгодження.✔
  • Б  Дієслівне, керування.
  • В  Прислівникове, прилягання.
  • Г  Дієслівне, прилягання.
 4. Визначте вид і тип зв’язку у словосполученні Повернути вчасно.
  • А  Іменне, узгодження.
  • Б  Дієслівне, керування.
  • В  Прислівникове, прилягання.
  • Г  Дієслівне, прилягання.✔
 5. Укажіть правильні твердження.
  • А  Неповними можуть бути тільки односкладні речення.
  • Б  У неповних реченнях пропускається тільки один із головних членів речення.
  • В  У неповних  реченнях можуть пропускатися  головні,  другорядні або кілька членів одночасно.✔
  • Г  У неповних реченнях пропускається тільки один  із другорядних членів речення.
 6. Зазначте речення, у яких правильно вжито розділові знаки.
  • А  Тигр  спустився  крутим,  майже  прямовисним  схилом  до джерела,  що  било  з  кам’яного  серця  гори,  набрав  повне вухо  води  і  схиливши  голову,  приніс  її  вдові  (Народна творчість).
  • Б  Відповідаючи на  запитання, куди поділися неандертальці 30  тис. років  тому  (з  тим, що вони не  були нашими предками,  вже  погодилися  всі),  вчені  розійшлися  в  поглядах, одні  звинувачують  клімат,  другі —  кровожерливого  конкурента —  гомо сапієнса  (З  газети).
  • В  Згідно з нею, рятуючись від холоду неандертальці рушили на південь, де стикнулися з нестачею  їжі, тож  і не витримали  конкуренції  з  більш  адаптованою  людиною  (З  газети).
  • Г  Зійшов  на  прямий  шлях,  лунко  шльопаючи  по  залитих водою коліях, пішов до нової садиби  (За Ф. Роговим).✔
 7. Позначте речення, у яких наявні узгоджені означення.
  • А  З вітром весняним сосна розмовляла  (Леся Українка).✔
  • Б  Бажання  вчитися  було  у  нього  ще  змалку  (М.  Коцюбинський).
  • В  Вгорі висіла лампа під абажуром  (З підручника).
  • Г  Шлях праворуч був хибним.
 8. З’ясуйте неправильні умови відокремлення.
  • А  Порядок слів у реченні.
  • Б  Ступінь поширеності відокремлених членів речення.
  • В  Додаткове смислове навантаження.
  • Г  Наявність звертань або вставних слів.✔
 9. Укажіть речення, у яких відсутні відокремлені поширені прикладки.
  • А  Зараз  тут чудова  бібліотека, чудова книгозбірня україністики  (С. Плачинда).
  • Б  І, як у справжнього митця, були в нього шукання  (О. Донченко).
  • В  Втрьох тягли ми його з поля бою — малюки  (В. Бичко).✔
  • Г  У нас був кращий вчитель математики,  Іван Петрович.
 10. Укажіть речення з уточнювальними членами речення.
  • А  Працюючи в конструкторському бюро, Архип розумів авіації потрібні нові, більші швидкості  (За М. Сорокою).
  • Б  Саме таку установку  і взялися створити  інженери Харківського  авіаційного,  де  почав  свій  трудовий  шлях  Архип Люлька  (За М. Сорокою).
  • В  Рівно, на повні  груди, дихає степ  (За І. Кириченко).✔
  • Г  Розмісивши борошно з молоком, мати розмочують у теплій воді кавалочок  тіста, що лишився  од минулої  випічки,  бо без нього замішок не вчиниться, не зійде він пухким тілом (За В. Скуратівським).
 11. Запишіть речення. Розставте,  де потрібно, розділові  знаки. Накресліть схему речення .
  • Коли  зійшло  сонце шторм  почав  потроху  слабшати  але море клекотіло весь день і тільки надвечір хвилі стали широкими пласкими без косматих  грив на  гострих хребтах  (З. Тулуб).

Варіант 2

 1. Визначте вид і тип зв’язку у словосполученні думати вголос.
  • А  Іменне, узгодження.
  • Б  Дієслівне, керування.
  • В  Прислівникове, прилягання.
  • Г  Дієслівне, прилягання.✔
 2. Визначте вид і тип зв’язку у словосполученні маленький шкіряний портфель.
  • А  Іменне, узгодження.✔
  • Б  Дієслівне, керування.
  • В  Прислівникове, прилягання.
  • Г  Дієслівне, прилягання.
 3. Визначте вид і тип зв’язку у словосполученні грати в шахи.
  • А  Іменне, узгодження.
  • Б  Дієслівне, керування.✔
  • В  Прислівникове, прилягання.
  • Г  Дієслівне, прилягання.
 4. Укажіть речення без кількох рядів однорідних членів речення.
  • А  То ливарі і ковалі в січневі ночі, в ранки маю могутній плуг кують  землі для дружби, щастя  і врожаю  (В. Сосюра).
  • Б  Сходились усі кияни до капища, де гордо і мовчазно височіли золотовусий Перун, вогненний Хорс, добрий і щедрий Дажбог  (За С. Плачиндою).
  • В  Сьогодні українська мова разом з політичним та духовним відновленням самостійної України здіймається на потужних  розмахах  відроджених  крил  національної  свідомості (За А. Бортняком).✔
  • Г  На рівненьких, дбайливо доглянутих грядках кущує полуниця, рання  городина, парникові квіти  (За В. Скуратівським).
 5. Укажіть речення, у яких наявні пунктуаційні помилки.
  • А  Стара підсліпуватими очима розглядала своє давнє шитво і, мабуть нічого не бачила окрім плямистого мережива (За І. Цюпою).✔
  • Б  Мабуть, уже не чекав ніякої неприємної несподіванки  (За М. Слабошпицьким).
  • В  Читачу,  чи не  буває  тобі нудно  часом? Тоді  розгорни  сторінки  поеми життя  і  пошукай  той  розділ,  де  змальована людина, схожа на тебе…  (За І. Вільде).
  • Г  Вітчизно наша! Яка ж ти мальовнича, яка різнобарвна і яка привітна…  (За Ю. Збанацьким).
 6. Укажіть схеми, у яких правильно розставлені розділові знаки.
  • А  «П, — а, — п.
  • Б  «П. — А».
  • В  А:✔
  • — П!
  • — П!
  • — П, — а.
  • Г  «П, — а — п.»
 7. Укажіть речення з поширеними звертаннями.
  • А  Прощай, колиско, прощай, тепле гніздечко, прощай, школо наша, прощайте, дні незабутні, неповторні (За Ю. Збанацьким).
  • Б  Народе мій, до тебе я ще верну…  (В. Стус).✔
  • В  Дай мені крила, Україно!.  (П. Сингаївський).
  • Г  Перший, починай!
 8. У якому з речень правильно поставлено розділові знаки?
  • А  «… Наш ідеал — працелюбна людина, — пише В. Сухомлинський. — Вдумайтесь у ці слова!»✔
  • Б  … Наш ідеал — працелюбна людина, — пише В. Сухомлинський. — Вдумайтесь у ці слова!
  • В  «… Наш  ідеал — працелюбна людина», — пише В. Сухомлинський. — Вдумайтесь у ці слова!»
  • Г  «… Наш  ідеал — працелюбна людина», — пише В. Сухомлинський. — «Вдумайтесь у ці слова!»
 9. Укажіть орфографічно правильно записані слова.
  • А  Медальон, брошура, журі, парфумерія, ні у кого.
  • Б  Спідлоба, з-над, прийшов-таки, уві сні, декому.✔
  • В  До побачення, нажаль, додому, спросоння, ніщо.
  • Г  Рік-у-рік, де-не-де, таки прийшов, придорожній.
 10. Укажіть ознаки, що не властиві складному реченню.
  • А  Має більше однієї  граматичної основи.
  • Б  Може мати сурядний, підрядний, безсполучниковий  зв’язки.
  • В  Частини завжди залежать одна від одної.✔
  • Г  Рівноправні  частини  не  існують  на  рівні  підрядного зв’язку.
 11. Запишіть речення. Розставте,  де потрібно, розділові  знаки. Накресліть схему речення.
  • І весняними вечорами коли відсиріє від  степової вологи  земля  голублять  душу  і  серце  людині  свіжі  і  ніжні  степові  запахи і  тихо  шепочуть  трави,  облиті  сяйвом  місяця  що  викочується із-за мовчазних могил  і фарбує степ у густо-малиновий темнуватий колір  (Г. Тютюнник).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий