Тести до теми "Узагальнення вивченого про просте речення"

Узагальнення вивченого про просте речення

У даній статті пропонується 2 варіанти тестів (з відповідями) до уроку української мови  для учнів 11 класу на тему “Узагальнення вивченого про просте речення

Варіант 1

 1. Укажіть хибне твердження.
  • А  Граматична основа — це частина речення. Складається з підмета і присудка.
  • Б  Присудок — головний член речення, що виражає ознаку чи дію, приписувану підметові.
  • В  Простим є присудок, який виражений дієсловом у формі одного із способів.
  • Г  У ролі іменної частини складеного присудка можуть бути будь-які частини мови, окрім особливих форм дієслова.✔
 2. Укажіть речення, що не мають складеного дієслівного присудка.
  • А  Я міг щось забути.
  • Б  Зобов’язаний допомогти старому.
  • В  За рідний край віддать готові вони свою гарячу кров (В. Сосюра).
  • Г  Я був без імені, без роду й племені  (М. Коцюбинський).✔
 3. Укажіть речення, що не мають складеного іменного присудка.
  • А  Гарним був Київ у цей свіжий осінній ранок (В. Собко).
  • Б  Голуби ті були навдивовижу кожному (Панас Мирний).
  • В  Гірські печери затоплені водою (Ю. Бедзик).
  • Г  Ти матимеш змогу перевірити свій запас.✔
 4. Укажіть вид односкладного речення Там усе правильно записано (В. Сосюра).
  • А  Означено-особове речення.
  • Б  Неозначено-особове речення.
  • В  Узагальнено-особове речення.
  • Г  Безособове речення.✔
 5. Укажіть речення, де неправильно розставлено розділові знаки.
  • А  Жайворонок з’явився до тепла, а зяблик — до холоду.
  • Б  Мене все життя ваблять, і хвилюють зорі, місяць, ніч.✔
  • В  У темному гаю, в зеленій діброві, на припоні коні отаву скубуть, осідлані коні, вороні, готові (Т. Шевченко).
  • Г  Весь час чарівний, барвистий світ мінився.
 6. Укажіть речення, де неправильно розставлено розділові знаки.
  • А  Він вийшов з дому, супроводжуваний спокійною, ласкавою, ніжною материнською усмішкою (В. Собко).
  • Б  Мово ненина, батьківська мово, що здолала найтяжчі віки, що засяяла так веселково, перелившись в пісенні рядки (М. Карпенко).
  • В  І золотої й дорогої мені, щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої  (Т. Шевченко).✔
  • Г  Зрозуміло, цією теоремою Піфагор найбільше уславився серед математиків (О. Вишня).
 7. Укажіть слово, що не є вставним.
  • А  Навіть.✔
  • Б  Мабуть.
  • В  На жаль.
  • Г  Дійсно.
 8. Укажіть речення, у яких немає відокремлених означень.
  • А  Повненька, жвава і весела, з сірими прудкими оченятами, з ямочками на щоках і двома косами… справляла приємне враження (О. Десняк).
  • Б  Сильна і вправна, вона працювала завзято й самовіддано (В. Собко).
  • В  В’ється степова, безкінечна, покручена дорога.✔
  • Г  Степ, оповитий тишею, дихав пахощами росяних трав (П. Панч).
 9. Зазначте речення з відокремленими прикладками.
  • А  А він шугав між блакитним небом і зеленим морем…   (Б. Грінченко).
  • Б  Стоять в шинелях, забрьохані, без шапок… (О. Гончар).
  • В  Другий сусід мій, Григорій Шиян, вирішив не покидати своєї хати  (О. Довженко).✔
  • Г  Стукнувшись об пом’яті, ніби пошматовані зубами, дошки помосту, пором зупинився (Ю. Мушкетик).
 10. Укажіть речення, у яких немає відокремлених додатків.
  • А  Ні птиць, ані людей, опріч ясної зірки в високості (А. Малишко).
  • Б  Ми не здамося, всупереч долі.
  • В  Замість майстерні художника, Тарас опинився на панській кухні (П. Федченко).
  • Г  Вибираючи майбутнє, будь обережним…✔
 11. Укажіть речення, у яких відсутні відокремлені обставини.
  • А  Чорне небо висіло над степом, граючи незліченним розсипом зоряних іскор (З. Тулуб).
  • Б  Звідси, особливо вночі, у всій своїй величі і красі виступає древній Київ.
  • В  Побачивши знайому дорогу, він радісно скрикнув.
  • Г  Ми вирушили всі, за винятком важко хворих.✔
 12. Укажіть речення, у яких наявні уточнення.
  • А  На Володимирській гірці, в Києві, над Дніпром, граються мирно діти, бризкає сміх сріблом  (І. Нехода).✔
  • Б  Рівно дихає степ (І. Кириченко).
  • В  По ярах шуміли, спадаючи, весняні води (Г. Тютюнник).
  • Г  Мати, втомлена роботою, важко сплеснула руками.

Варіант 2

 1. За метою висловлювання речення поділяються на…
  • А  Прості, складні, складені.
  • Б  Розповідні, питальні, спонукальні.✔
  • В  Причини, мети, допустові.
  • Г  Єднальні, протиставні, розділові.
 2. Двоскладними називаються речення…
  • А  У яких наявні обидва головні члени — підмет і присудок — із залежними від них словами чи без них.✔
  • Б  З одним головним членом.
  • В  У яких головний член означає дію, що стосується певної особи.
  • Г  У яких дійова особа мислиться неозначено.
 3. Граматично незалежний член двоскладного речення, що означає предмет, про який говориться в реченні, називається…
  • А  Обставиною.
  • Б  Додатком.
  • В  Підметом.✔
  • Г  Присудком.
 4. Визначте речення зі складеним іменним присудком.
  • А  Мені і в непроглядній пітьмі днів твоя лунала б мова солов’їна (Д. Павличко).
  • Б  З потоків летять діаманти, млинове коло шумить (Леся Українка).
  • В  Як романтично він умів оповідати про норов лебедів і звичаї гусей (М. Рильський).
  • Г  Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі  (Л. Костенко).✔
 5. Укажіть речення, у якому неправильно вжито розділові знаки.
  • А  Хай я не люди, ну й Хома не чоловік (Народна творчість).
  • Б  Він рідний нашим городам і селам (М. Рильський).
  • В  Гордої вдачі, кришталевої чистоти людина (О. Копиленко).
  • Г  Неділя день легкий  (А. Малишко).✔
 6. Неузгодженим називається означення…
  • А  Пов’язане з означуваним словом зв’язком повного узгодження.
  • Б  Пов’язане з означуваним словом способом керування або прилягання.✔
  • В  Пов’язане з означуваним словом зв’язком неповного узгодження.
  • Г  Що виражається іменником і дає предметові іншу назву.
 7. Укажіть речення, у якому вжито прикладку.
  • А  Наближався південь, червневий південь, повний спеки й  світла (М. Коцюбинський).
  • Б  Курсант міг би бути й механіком-водієм, і кулеметникомрадистом  (П. Автомонов).✔
  • В  Гола земля, бита крилами вітру, безнадійно сіріла під олов’яним небом (М. Коцюбинський).
  • Г  Невеликі гострі й розумні очі ховаються під низько насупленими білими бровами (В. Козаченко).
 8. Додатком називається…
  • А  Другорядний член речення, який називає ознаку предмета й залежить від члена речення, вираженого іменником.
  • Б  Другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків.✔
  • В  Другорядний член речення, який означає обставини дії чи стану.
  • Г  Головний член речення, що означає дію, стан або ознаку предмета й граматично підпорядкований йому.
 9. Зазначте речення, у якому вжито обставину часу.
  • А  Стоять спокійно дерева безлисті, вирізьблюючи чорні силуети на синім тлі спустошених небес (П. Филипович).
  • Б  Далеко внизу в синьо-білій пітьмі вгадувалися Десна й ліси на Задесенні (Ю. Мушкетик).
  • В  Маковейчик, оглянувшись, мало не скрикнув з несподіванки (О. Гончар).
  • Г  Володя завжди хвилювався, коли заходив у цей двір (Ю. Мушкетик).✔
 10. Назвіть речення, у якому відсутні означення.
  • А  Осінній холодок над спраглою землею шатро гаптоване широко розіп’яв (М. Рильський).
  • Б  У сірих променистих очах під густими темними бровами світилась пекуча туга (Б. Козаченко).
  • В  Не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло  (Т. Шевченко).✔
  • Г  У всякого своя доля і свій шлях широкий (Т. Шевченко).
 11. Укажіть речення, у якому вжито прямий додаток.
  • А  Темна хмара озвалася громом гучним, освітилась вогнем блискавиці… (Леся Українка).
  • Б  Як же вірять в весну ці обмерзлі гілки на деревах (В. Сосюра).
  • В  Везе Марко Катерині сукна дорогого, а батькові — шитий пояс шовку червоного, а наймичці — на очіпок парчі золотої і червону добру хустку з білою габою  (Т. Шевченко).✔
  • Г  Дуб із дубом стали рядом, гомоніли древнім ладом (А. Малишко).
 12. Епітет — це…
  • А  Художнє означення.✔
  • Б  Художній додаток.
  • В  Художня обставина.
  • Г  Художній присудок.

Поділитися з колегами або учнями?

Рекомендуємо переглянути

Коментарі

 • Facebook
 • Вконтакті