Урок № 5, укр. мова, 5 клас

Розробка уроку №5 (розвиток зв’язного мовлення) з Української мови для 5 класу за темою «Прикметник. Голосні у відмінкових закінченняхприкметників»

Прикметник. Голосні у відмінкових закінченняхприкметників

Мета:  повторити з учнями найважливіші відомості про прикметник як частину мови, зокрема про основні граматичні особливості  прикметників  і  правопис  голосних  у  відмінкових закінченнях прикметників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити прикметники в текстах, визначати їх морфологічні  ознаки;  розвивати  творчі  вміння  використання прикметників різних форм у висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до колискової, материнської пісні.

Правопис:  голосні у відмінкових закінченнях прикметників.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія: уживання прикметників у прямому і переносному значенні.

Граматика:  спостереження за роллю прикметників у побудові речень і висловлювань різних видів.

Тип уроку:  повторення набутих знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Виконання системи творчих завдань на основі

Повторення вивченого

Робота над зв’язним висловлюванням (виразне читання тексту вголос)

 • Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Переказати його стисло. Чи пам’ятаєте ви колискову пісню, що співала вам мама?

Материнська  пісня!  Вона  приходить  до  нас  тихого  вечора,  ніжно і лагідно навіює нам ще змалечку поетичні образи Землі, Сонця, Неба. Вчить нас любові до рідного краю, до людей. З материнською піснею ми вирушаємо в життєві дороги. І вона стелиться вишиваним рушником по нашому життю, стоїть на варті всього доброго, людяного.

Материнська пісня — то найсильніший гімн людині. Мене теж у широкий світ пісні вивела ласкава мелодія материнської колискової. У моєму репертуарі чимало пісень, присвячених їй — найдорожчій, найріднішій. У них — вічна синівська любов і вдячність (За Д. Гнатюком).

 • Виписати прикметники. Пояснити, яку роль відіграють вони у реченні, тексті?
 • Усно дібрати до кожного  іменника спільнокореневий прикметник.
 • Проаналізувати їх за будовою.

Творче завдання

 • Провідміняти словосполучення красиве місто, тепла осінь, синє море. Виділити закінчення прикметників.
 • Використовуючи подані слова, скласти два-три речення, пов’язані між собою. Підкреслити іменники та прикметники.

Дослідження-реконструювання

 • Відредагувати словосполучення. Визначити головне і залежне слова в них. Указати на рід і відмінок. Обґрунтувати свою думку.

Теплий  вітер,  зимова пальто,  зубна  лікар,  яскрава  веселка, молоде обличчя, стрункий тополя, швидкий струмок, дрімуча ліс, осіннє пора, вечірня зірка, літня зоря, спіле яблуко.

 • До виділених слів дібрати якомога більше власних прикметників.

Навчальне аудіювання

 • Прочитати  текст.  Визначити  тему  й  головну  думку. Поміркувати, чому  автор називає материнську пісню  гімном? Як  би  ви назвали цей текст? Відповідь обґрунтувати. Виписати прикметники  і пояснити правопис відмінкових закінчень.

СЛОВО СИНА

Пісня матері! Вона приходить до нас тихого вечора, ніжно і лагідно навіює нам ще змалечку поетичні образи Землі, Сонця, Неба. Вчить нас любові до рідного краю, до людей. З материнською піснею ми вирушаємо в життєві дороги. І вона стелиться вишиваним рушником по нашому життю, стоїть на варті всього доброго, людяного.

Материнська пісня — то найсильніший гімн людині. Мене теж у широкий світ пісні вивела ласкава мелодія материнської колискової. У моєму репертуарі чимало пісень, присвячених їй — найдорожчій, найріднішій. У них — вічна синівська любов і вдячність… (Д. Гнатюк).

V. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на запитання:

 1. Що називається прикметником?
 2. На які питання відповідають прикметники?
 3. Яку синтаксичну роль виконують?
 4. Назвіть відомі вам морфологічні ознаки прикметників.
 5. Розкажіть про вживання  голосних відмінкових  закінченнях прикметників.
 6. Яке значення мають прикметники в побудові висловлювань різних видів?

VІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час повторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VІІ. Домашнє завдання

 1. Написати повідомлення на лінгвістичну тему «Прикметник як частина мови». Використати власні приклади та з’ясувати правопис голосних у відмінкових закінченнях прикметників.
 2. Виписати  із складеного повідомлення 10 прикметників  і визначити їх морфологічні ознаки. Пояснити правопис відмінкових закінчень.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий