Урок № 17, укр. мова, 5 клас

Розробка уроку №17  з Української мови для 5 класу за темою “Поділ тесту на мікротеми й абзаци. Поняття про відоме і нове

Поділ тесту на мікротеми й абзаци. Поняття про відоме і нове

Мета:  навчити учнів виділяти в тексті мікротеми, тематичні речення,  ділити  текст на  абзаци,  ознайомити  з  поняттями дане  і  нове  в  тексті;  розвивати  творчі  вміння  працювати над текстом, знаходити відоме  і нове в тексті; формувати вміння складати тексти різних видів у діалогічній та монологічній, усній і писемній формах; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи, шанобливого ставлення до її ресурсів; сприяти  розвиткові  естетичних  смаків,  помічати  красу природи.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія: засвоєння нових слів.

Граматика:  виділення тематичних речень у тексті (мікротемі).

Культура мовлення: засвоєння складних випадків слововживання.

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

ІІІ. Генералізація знань п’ятикласників  (відтворення теоретичних відомостей,  застосування яких буде потрібним на уроці)

Робота над зв’язним висловлюванням

 • Прочитати текст уголос. Визначити тему й основну думку. Дібрати заголовок до тексту. Порівняти свій заголовок з тим, що дібрали однокласники. Яка з назв найбільш удала, найточніше відображає тему тексту?

Конвалія — багаторічна рослина. Вона має два, часом три великих листки, що виростають з повзучого підземного кореневища. Щороку кореневище утворює біля стебла невелику бруньку. За літо брунька поволі перетворюється на довгий підземний паросток. А навесні кінець паростка починає викидати зелені листочки. Але стебло з квітами з’являється ще не скоро. Мине два-три роки, і біля стебла утвориться велика брунька.

З неї проростає гнучка стеблина  і вкривається білими квітами. Майже чотири роки росте, розвивається конвалія, поки на ній зацвітуть запашні дзвіночки… (З журналу).

 • Виділити в тексті підтеми  (мікротеми). Чи є потреба поділити цей текст на абзаци?
 • Дібрати синоніми до виділених слів.
 • Знайти в тексті порівняння. З якою метою їх використано? З’ясувати, яку роль вони виконують?

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Коментар учителя. Тема тексту може ділитися на підтеми (мікротеми). Частиною тексту, в якій розкривається зміст підтеми (мікротеми), є абзац. На письмі абзац виділяється відступом управо.

Речення  у  тексті  поєднуються  за  допомогою  «даного»(відомого), де використовуються повтори слів, займенники, синоніми. «Дане» (відоме) в тексті служить для зв’язку речень. У ньому повторюється якась частина попереднього речення.

«Нове»  в  реченні містить  основне повідомлення  і  виділяється  логічним наголосом. У мовленні  «нове» найчастіше  знаходиться наприкінці речення.

У  тексті може бути послідовний  (ланцюжком)  і паралельний  зв’язок. При послідовному зв’язку речень «даним» наступного речення стає «нове» попереднього. Паралельний  зв’язок полягає  в  тому, що  «дане» залишається одним і тим же.

 • Прослухати текст. Про що в ньому розповідається? Визначити тему. А як би ви назвали цей текст? Чому?

ВЕРБА

Близько  п’ятисот  видів  верб  ростуть  на  нашій  планеті.  Тридцять припадає на Україну. Вони є в різних географічних зонах нашого краю.

Раніше  ними  обсаджували  дороги  й  городи,  ставки  й  береги,  левади та греблі…Пригадайте пісню «В кінці греблі шумлять верби».

Окрім краси, що хвилює людське серце, верба дає нам багато користі.

Вона ніби позначка води на земній карті. Тому й криницю копають завжди під вербою, бо на сухому місці це дерево ніколи не ростиме. «Де срібліє вербиця, там здорова водиця»,— говорить народне прислів’я.

Цікаво й таке: у селах, де копають колодязі на куток, тобто на 10-15 дворів, люди у відра з набраною водою завжди кладуть вербову дощечку завбільшки з долоню. Такий вербовий кусник дезінфікує воду, поліпшує її смакові якості, надаючи їй «вербного духу» , що його утворюють смолисті речовини… (З журналу).

 • Пояснити поділ тексту на абзаци. Дібрати до кожного заголовок.
 • Знайти в тексті «дане» (відоме) і «нове». Пояснити своє твердження.

Який зв’язок речень у цьому тексті?

 • Виписати з тексту займенники. Визначити їх морфологічні ознаки.

Яку роль вони відіграють у тексті?

Дослідження-пошук

 • З поданих нижче  тем  вибрати широку, що може охопити  всі  інші, вужчі теми.

1) Улюблена квітка. 2) Навесні в саду. 3) Чудові пахощі на лузі. 4) Перші весняні квіти. 5) Пролісок — початок життя. 6) Весна в рідному краї.

 • Зробити словотвірний розбір виділеного слова.
 • Прочитати текст мовчки. Визначити тему й основну думку. Який недолік в оформленні тексту ви помітили? Поділити його на абзаци.

Творче завдання на редагування тексту

СИМВОЛ СТРАДНИЦТВА І МІЦІ

Нарівні з тополею дуб згадується поряд з тими деревами, під якими приносились язичницькі жертви. Збереглася і донині повага до рослинного царства. Дуби живуть до тисячі років. Їх шанують як святиню і християни, і мусульмани. Дубове листя, як і вінок з тернини, символізує страждання Христа. Наші дуби могутні. Сягають вони до 40 метрів заввишки. У поодиноких крона крислата, розлога, а стовбур — майже у три обіймища. Такі дуби заслуговують шани як пам’ятки природи та історії, адже за їхнього життя змінилося кількадесят людських поколінь.

Відомий  історичний дуб у селі Хортиця біля Запоріжжя має 700 років.

Під Києвом, у Кончі-Заспі є хоч  і невисоке, але товстелезне 900-літнє дерево. У свідомості народній дуб лишився уособленням доброчинності, міці й надійності… (А. Топачевський).

 • Визначити в тексті «дане»  (відоме)  і «нове». Відповідь підтвердити рядками з тексту.
 • Виділене слово розібрати як частину мови.

Учитель може запропонувати учням порівняти відредагований ними текст з оригіналом.

Нарівні з тополею дуб згадується поряд з тими деревами, під якими приносились язичницькі жертви.

Збереглася  і  донині  повага  до  рослинного  царства.  Дуби  живуть до тисячі років. Їх шанують як святиню і християни, і мусульмани. Дубове листя, як і вінок з тернини, символізує страждання Христа.

Наші дуби могутні. Сягають вони до 40 метрів заввишки. У поодиноких крона крислата, розлога, а стовбур — майже у три обіймища. Такі дуби заслуговують шани як пам’ятки природи та історії, адже за їхнього життя змінилося кількадесят людських поколінь.

Відомий історичний дуб у селі Хортиця біля Запоріжжя має 700 років. Під Києвом, у Кончі-Заспі є хоч і невисоке, але товстелезне 900-літнє дерево.

У свідомості народній дуб лишився уособленням доброчинності, міці й надійності… (А.  Топачевський).

V. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

 1. Чим відрізняється тема від мікротеми?
 2. Що таке абзац? Чи потрібні абзаци в тексті?
 3. За допомогою чого поєднуються речення в тексті?
 4. Як ви розумієте поняття «дане» і «нове»? Відповідь аргументувати.
 5. Як слід розуміти паралельний і послідовний зв’язок речень у тексті?

VІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час повторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VІІ. Домашнє завдання

Знайти  й  записати  текст  народної  пісні,  про  яку  йшлося  на  уроці «В кінці греблі шумлять верби». Визначити «дане»  і «нове», а також зв’язок речень у тексті.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий