Урок № 12, укр. мова, 5 клас

Розробка уроку №12  з Української мови для 5 класу за темою “Уживання прийменників і сполучників”

Уживання прийменників і сполучників

Мета:  повторити з учнями найважливіші відомості про службові частини мови, зокрема про основні граматичні особливості прийменників і сполучників та їх правопис; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити прийменники і сполучники в текстах; розвивати творчі вміння використання прийменників  і  сполучників  у  власних  висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до України та повагу до її звичаїв і традицій.

Правопис:  уживання прийменників і сполучників з іншими частинами мови.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія: засвоєння нових слів.

Граматика:  спостереження за роллю прийменників у побудові речень   і висловлювань різних видів, статус прийменників у реченні та словосполученні.

Тип уроку:  повторення набутих знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення п’ятикласників з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Оголошення епіграфа уроку і робота з ним

Україно моя барвінкова,

Переконаний твердо в однім,

Що мені усміхнулася доля

Народитись під небом Твоїм.

І. Яворський

ІV. Виконання системи творчих завдань на основі  повторення вивченого

Колективна робота з текстом

 • Прочитати текст. Дібрати заголовок. Визначити стиль і тип мовлення. Про які символи ви дізналися?

І сучасну, і традиційну оселю в Україні важко уявити без рушників.

Тчуть  їх  і  вишивають  досі. Для краси  у  домі, на щастя  в ньому, просто  так, для душі. Узори на рушниках —  то давні  забуті  символи: ромб з крапкою посередині — засіяна нива, вазон чи квітка — світове дерево од неба до землі, людська фігурка, немов з дитячого малюнка, —  знак Берегині,  богині  хатнього  вогнища.  А  подивіться,  де  висять  рушники. Над вікнами і над дверима, на покуті — це обереги од усього злого, що може зайти в дім… (За Г. Бондаренко).

 • Виписати з тексту прийменники разом зі словами, з якими вони вживаються. Якою частиною мови є кожне слово? Визначити відмінок цих слів.
 • Переказати  текст,  доповнивши  його  інформацією  про  рушник як символ українського народу.
 • Прочитати. Про який обряд розповідається в цьому тексті? Що ви про  нього  знаєте? Переписуючи  текст,  підкреслити  прийменники і сполучники. Пояснити їх правопис.

Спостереження над мовним матеріалом

Молодиці вкрили весь піл і лежанку шишками, повиробляли паляниці. Коровай поклали на віці од діжі й обліпили віко навкруги восковими свічечками, на котрих ледве було примітно білі плями огню. З печі вигребли жар.

На припічок поклали дві лопати й з піснями понесли на віці серед свічок коровай, приспівуючи до печі як до живої людини: «Пече наша піч, пече, спечи нам коровай грече!» (І.Нечуй-Левицький).

 • Пояснити зміст останнього речення?
 • За  допомогою  тлумачного  словника пояснити  лексичне  значення слів паляниця, віко, шишка. (Паляниця — хлібина з пшеничного борошна, певним чином замішаного. Віко — кришка для діжі, де місили тісто для весільних виробів. Шишка — булочка, яку виготовляють переважно на весілля).
 • Скласти невелику розповідь про відомі українські символи (рослини, тварини), використовуючи подані прийменники з іменниками та прикметниками. Яку роль виконують прийменники в реченні (тексті)?

Творче завдання на складання зв’язного висловлювання

У саду, на деревах, у хаті, під калиною, чудова розмова з вербою, зозуля над школою, волошки в житі, за вікнами — мальви.

 • Визначити відмінок іменників, ужитих з прийменниками.
 • Знайти в тексті однорідні члени речення. Пояснити розділові знаки.
 • Прочитати легенду. Визначити тему, мету, стиль тексту. Замість крапок вставити потрібні прийменники і сполучники. Скористатися довідкою. Виділити голосом найважливіші слова. Подумати і сказати:

Дослідження-реконструювання тексту

«Що символізує лелече гніздо?»

ЛЕЛЕКА

… селі знайшли лелеку … поламаним крилом, виходили його, … потім випустили  … волю. Одного разу загорілася  … людей хата,  …  … ній були тільки двоє маленьких хлопчиків. … цей час пролітав повз хати врятований лелека. Закружляв  … хатою жалібно заклекотів  … кинувся  … відчинене вікно, крізь яке клубочився дим. Врятував лелека хлопчиків, … дуже обпік  собі ноги  … дзьоба,  …  стали кривавими, обпалив крила,  …  стали ніби вуглики. … того часу … лелеки червоні ноги … дзьоб, … крила — чорні. Господарі віддячили птахові, прилаштувавши  … ясені колесо  … воза, … він завжди був поряд … ними … виводив своїх пташенят. Отож якщо … хаті звиває гніздо лелека, то вірять, … … ній буде лад. Згідно … повір’ям, … хтось зруйнує лелече гніздо, … неодмінно накличе лихо… (З журналу).

Довідка: у, на, з, якщо, і, щоб, в, над, що, а, то.

 • Усно описати лелеку.
 • Із кожного ряду прийменників виписати той, що відрізняється від інших правописом. Пояснити свій вибір.

Лінгвістична гра «четвертий зайвий»

1)  Попід,  поза,  попереду,  з-за.  2)  Поміж,  понад,  з-під,  проміж   3) З-за, попереду, з-над, з-під. 4) З-поміж, заради, задля, посеред.

 • Подумати й назвати  зайве слово, указавши на  те, якою частиною мови воно є. Відповідь обґрунтувати.

У хаті, вдень, у лісі, в кімнаті; на стіні, на полі, на річку, напам’ять;  до засідання, довіку, довкола, додому.

ІV. Систематизація й узагальнення вивченого

Дати відповіді на запитання:

 1. Чим відрізняються службові частини мови від самостійних?
 2. Для чого служать службові частини мови в реченні (тексті)?
 3. З якою частиною слова можуть бути співзвучні прийменники? Наведіть приклади.
 4. Яку роль у мовленні виконують сполучники?
 5. Чи поповнюються сполучники новими одиницями?

V. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час повторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VІ. Домашнє завдання

Скласти  й  записати  речення  зі  словами  угору,  у  гору;  напам’ять, на пам’ять. Визначити синтаксичну роль поданих слів у складених реченнях. Пояснити правопис.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий