Урок 11. історія України, 5 клас

Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі

Мета: познайомити з  історією «першого українського королівства», з постатями князів Романа Мстиславича та Данили Романовича; розвивати навички роботи з історичною картою; удосконалювати хронологічні уміння,  давати  коротку  характеристику  історичному  діячеві,  визначати тривалість та послідовність подій, формувати пізнавальний інтерес учнів щодо вивчення історії, виховувати повагу до минулого власного народу .

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок.

Види роботи з учнями: індивідуальна, групова.

Поняття та терміни: бояри, Львів, Золота Орда, татари, угорці, поляки.

Основні дати та події:

 • 1199 р. — утворення Галицько-Волинської держави;
 • 1205–1264 рр. — князювання Данила Романовича;
 • в 1256 р. — перша письмова згадка про Львів.

Особистість в історії: Роман Мстиславович, Данило Романович.

Обладнання уроку: підручник «Вступ до  історії України» В. Власова, О. Данилевської або В. Мисана, атлас, зображення князів.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань

Робота учнів із завданнями на картках.

Картка № 1

Розв’язавши кросворд, ви отримаєте назву документа, який видавався князям на підтвердження права на князювання.

Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі

Питання

 1. Залежність від Золотої Орди. (Ярмо)
 2. Військове знаряддя для руйнування мурів. (Таран)
 3. Кочовики, з якими вів боротьбу Володимир Мономах. (Половці)
 4. Ім’я  хана, під проводом  якого монголо-татарське  військо  захопило Київ. (Батий)
 5. Місце, де сталася перша битва між русичами та монголами. (Калка)
Картка № 2
 1. Що означає термін «роздробленість»?
 2. Назвіть відомі вам причини роздробленості Київської Русі.
Картка № 3

Розв’яжіть хронологічну задачу.

Під час розкопок на місці Десятинної церкви, зруйнованої під час захоплення Києва монголо-татарами,  було  знайдено меч, щит,  срібні медальйони  та ювелірні  інструменти  для  виготовлення жіночих  прикрас.

 1. Скільки часу ці речі пролежали в землі, якщо розкопки на місці Десятинної церкви проводилися в ХХ ст.?
 2. В якому столітті сталася подія, про яку йдеться в завданні?
 3. Скільки років тому сталася ця подія?

ІІІ. Вивчення нового навчального матеріалу

Індивідуальна робота з текстом підручника

Учитель знайомить учнів з правилами роботи з текстом. На першому етапі (читання вголос під керівництвом вчителя, вчитель обов’язково показує приклад такої роботи) учнів просять прочитати фрагмент тексту та дібрати  найбільш  відповідне  слово,  що  характеризує  цей  навчальний текст.

На другому — охарактеризувати фрагмент тексту однією фразою.

На третьому — знайти секрет, особливість, без якої даний фрагмент тексту був би позбавлений значення.

Слова, фрази та знайдений секрет записуються в зошит.

Учитель пропонує дітям відкрити підручники на С. 62 та почати ро-боту над текстом.

По завершенні читання вчитель пропонує учням по черзі ознайомити всіх з результатами роботи та разом з дітьми визначає того, хто найбільш точно та оригінально виконав завдання.

Текстова вікторина

Учитель пропонує учням об’єднатися в групи для проведення текстової вікторини. Для цього клас ділиться на групи та отримує завдання придумати питання-загадку до кожного абзацу тексту.

Потім вчитель пропонує по черзі кожній з груп ставити питання-загадки одна одній. Задача тих, до кого звертаються, — відповісти на питання та визначити, якого абзацу в тексті воно стосується.

ІV. Підбиття підсумків уроку

Учитель оцінює учнів з урахуванням активності на уроці, рівня засвоєння нового матеріалу, участі роботи в групі.

V. домашнє завдання

Опрацювати  текст параграфа підручника В. Власова  та О. Данилевської на С. 62–68; В. Мисана — на С. 62–66.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий