Урок № 10, укр. мова, 5 клас

Розробка уроку №10  з Української мови для 5 класу за темою “Дієслово. НЕ з дієсловами. Правопис -шся, -ться у кінці дієслів”

Дієслово. НЕ з дієсловами. Правопис -шся, -ться у кінці дієслів

Мета:  повторити найважливіші відомості про дієслово як частину мови, зокрема про основні граматичні особливості дієслів і їх правопис; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити й розрізняти дієслова в текстах, визначати їх морфологічні ознаки; розвивати творчі вміння використання дієслів у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до народної пісні.

Правопис:  не з дієсловами; -шся, -ться у кінці дієслів.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія: уживання дієслів у текстах різних типів і стилів, сполучуваність дієслів з іншими частинами мови.

Граматика:  спостереження за роллю дієслів у побудові речень і висловлювань різних видів.

Тип уроку:  повторення набутих знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення п’ятикласників з темою,  метою і завданнями уроку

ІІІ. Оголошення епіграфа уроку і робота з ним

Народна пісня землі української —

це насамперед історія

землі української

та невмирущість духу народного,

це глибинний світ

реального життя її…

 З журналу

ІV. Виконання системи творчих завдань на основі  повторення вивченого

Творче спостереження над мовним матеріалом

 • Прочитати вірш. Пояснити вислів народне джерело. Записати текст.

З народного напившись джерела,

Як із Дніпра бере веселка воду,

О рідна пісне, знову ти прийшла

До матері й до батька — до народу.

О пісне! Від народу кров і плоть

Ти узяла, щоб лиш йому служити.

Тебе ніхто не може побороть,

Бо вільний дух твій — правдою повитий.

(М. Рильський).

 • Підкреслити дієслова. Визначити їхній час, особу (для теперішнього і майбутнього часу), рід (для однини минулого часу) і число.
 • Прочитати. Пояснити значення прислів’їв.

Творче завдання на пояснення значення прислів’їв та складаннязв’язного висловлювання:

1) Найдорожча пісня, з якою мати колисала. 2) Піснею до серця, серцем до народу. 3) Пісня до правди доводить. 4) Пісня ні в добру, ні в злу годину не покидає людину. 5) Хто співає в смутку, тому полегшає прудко. 6) Хто співає, той журбу проганяє. 7) Хто співає, у того робота скоро минає (Нар. творчість).

 • Виписати дієслова, пов’язані з іменниками. Визначити час дієслів.
 • Скласти невелику розповідь про пісню, використавши деякі з поданих прислів’їв.
 • Записати дієслова в неозначеній формі, розібрати їх за будовою.

Дослідження-конструювання

Читаю, прочитала, поговорю, малюватиму, пишу, написала, перенесуть, захотіла, годуватимеш, граєшся, поважаю.

 • 2–3 утворених дієслова ввести в речення. Яку роль відіграють дієслова у висловлюваннях?
 • До дієслова йду дібрати якомога більше синонімів.
 • Визначити дієвідміну поданих дієслів. Подумати, що треба зробити для цього? Продовжити ряд дієслів власними прикладами.

Спостереження над мовним матеріалом

Співаєш, робиш,  граєшся,  ідеш, бігаєш,  учиш,  сидиш, живеш,  їздиш, даруєш, дивишся, складаєш, створюєш.

 • Утворити нові дієслова з часткою не. Пригадати, як пишеться не з дієсловами.
 • Записати дієслова у дві колонки: в першу — першої дієвідміни; у другу — другої дієвідміни. Пояснити свій вибір.

Розподільний диктант

Мати, говорити, горіти, везти, казати, іти, вчити, бігти, ходити, кричати, малювати, сидіти, працювати, спати, ненавидіти, любити, боротися.

 • Із виділених дієслів утворити нові дієслова за допомогою -ш, -шся, -ть, -ться.
 • Провідміняти дієслова казати, малювати, писати, говорити, летіти, ходити, знати в теперішньому часі однини і множини.
 • Який можна  зробити висновок про правопис дієслів на  -ш,  -шся,   -ть, -ться?

Підкреслити закінчення.

V. Систематизація й узагальнення вивченого

Дати відповіді на запитання:

 1. Що таке дієслово?
 2. На які питання відповідає ця частина мови?
 3. Яка форма дієслова називається неозначеною?
 4. Як пишеться не з дієсловами? Навести приклади.
 5. Що ви знаєте про часи дієслів?
 6. Як утворюються дієслова?
 7. Яку синтаксичну роль виконує дієслово?

VІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час повторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VІІ. Домашнє завдання

Написати зв’язне висловлювання про народну пісню (де ви чули народні пісні, яке ставлення до народної пісні у вашій родині, які народні пісні ви знаєте тощо). Підкреслити дієслова. Визначити їх синтаксичну роль. Пояснити правопис.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий