Українські землі в другій половині XVIII ст., Культура України в першій половині XIX ст.

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 9 класу до теми «Українські землі в другій половині XVIII ст.. Культура України в першій половині XIX ст.«.

Содержание
 1. Українські землі в другій половині XVIII ст.. Культура України в першій половині XIX ст.
 2. I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 1  «Українські землі в другій половині XVIII ст.. Культура України в першій половині XIX ст.»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу

Українські землі в другій половині XVIII ст.. Культура України в першій половині XIX ст.

I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Дайте визначення поняттю. Метрополія — це:

 • А  панівна держава, якій належать колонії;
 • Б  підлегла держава з підпорядкованим урядом;
 • В  адміністративно-територіальна одиниця імперії;
 • Г  певна сукупність людей, яка живе на даній території.

2.  Дайте визначення поняттю. Міграція — це:

 • А  створення нових поселень на певній території;
 • Б  хаотичне переселення населення;
 • В  цілеспрямоване  переміщення  населення,  зумовлене  соціально-економічними чинниками;
 • Г  масовий виїзд населення з країни.

3.  Перепис оподаткованого населення — це:

 • А  десятина;
 • Б  мито;
 • В  «тягловий збір»;
 • Г  ревізія.

4.  Мистецький стиль, що характеризується помпезністю, пишністю та декоративністю, — це:

 • А  класицизм;
 • Б  бароко;
 • В  романтизм;
 • Г  рококо.

5.  Укажіть дату третього поділу Речі Посполитої:

 • А  1791 р.;
 • Б  1792 р.;
 • В  1783 р.;
 • Г  1795 р.

6.  Укажіть дату остаточного знищення Запорозької Січі:

 • А  1775 р.;
 • Б  1776 р.;
 • В  1763 р.;
 • Г  1768 р.

7.  1783 — це рік:

 • А  зруйнування Січі;
 • Б  Азовського походу;
 • В  приєднання Криму до Російської імперії;
 • Г  виселення греків з Криму.

8.  Укажіть рік видання «Енеїди» І. Котляревського:

 • А  1786 р.;
 • Б  1798 р.;
 • В  1796 р.;
 • Г  1778 р.

9.  Які території сучасної України входили до складу Слобідської України у другій половині XvIII ст.?

 • А  Харківська, Полтавська;
 • Б  Одеська, Миколаївська, частина Херсонської;
 • В  Харківська, частина Луганської, Сумська;
 • Г  Дніпропетровська, Черкаська.

10. Укажіть територію, яка була приєднана до Російської імперії у 1783 р.:

 • А  Кубань;
 • Б  Крим;
 • В  Бессарабія;
 • Г  Приазов’я .

11. Укажіть, які території охопило повстання опришків:

 • А  Полісся, Холмщина;
 • Б  Наддніпрянщина, Слобожанщина;
 • В  Східна Буковина, Галичина, Закарпаття;
 • Г  Галичина, Полісся.

12. До якої країни після першого поділу Речі Посполитої відійшла Східна Галичина?

 • А  Російській імперії;
 • Б  Туреччині;
 • В  Австрійській імперії;
 • Г  Угорщині.

13. Укажіть прізвище останнього кошового отамана Запорозької Січі:

 • А  П. Калнишевський;
 • Б  К. Розумовський;
 • В  П. Сагайдачний;
 • Г  П. Орлик.

14. Батьком української літературної мови вважають:

 • А  І. Вишенського;
 • Б  Г. Сковороду;
 • В  І. Котляревського;
 • Г  Ф. Григоровича.

15. Укажіть ім’я імператриці, яка видала указ про зруйнування Запорозької Січі:

 • А  Катерина I;
 • Б  Анна Іоанівна;
 • В  Єлизавета Петрівна;
 • Г  Катерина II.

16. Хто стояв на чолі опришківського руху?

 • А  І. Гонта;
 • Б  М. Залізняк;
 • В  О. Довбуш;
 • Г  С. Понятовський.

17. Хто  з  російських  полководців  командував  військами, що  зруйнували Запорозьку Січ?

 • А  А. Безбородько;
 • Б  П. Текелій;
 • В  Г. Потьомкін;
 • Г  Г. Орлов.

18. Позначте, що собою являла Барська конфедерація:

 • А  об’єднання польської шляхти, що прагнула приєднатись до Російської імперії;
 • Б  спілка польської шляхти, яка утворилася для боротьби з Коліївщиною;
 • В  військово-політичне угрупування шляхти, яке виникло у відповідь на  деякі  поступки  польського  короля  православному  населенню Правобережної України;
 • Г  об’єднання польської шляхти, яка прагнула утворити на Правобережній Україні окрему польську державу.

19. Політика Катерини II щодо українських земель пов’язана з(зі):

 • А  становленням Запорозької Січі;
 • Б  розколом Запорозької Січі;
 • В  ліквідацією Запорозької Січі;
 • Г  обмеженням вольностей Війська Запорозького.

20. Позначте іншу назву терміна «колії»:

 • А  гайдамаки;
 • Б  гайдуки;
 • В  голота;
 • Г  дейнеки.

21. Третій поділ Речі Посполитої призвів до:

 • А  збільшення польських земель;
 • Б  припинення існування Польської держави;
 • В  розквіту Польської держави;
 • Г  економічної нестабільності Польської держави.

22. Ліквідація гетьманської влади на території України стала поштовхом до:

 • А  децентралізації;
 • Б  централізації;
 • В  автономізації;
 • Г  незалежності.

23. Утворення Новоросійської губернії сприяло:

 • А  заселенню регіону козаками;
 • Б  масовому переселенню українського населення;
 • В  запровадженню в регіоні кріпацтва;
 • Г  об’єднанню українських земель.

24. Одним із наслідків утворення Барської конфедерації було(-а):

 • А  об’єднання українських земель;
 • Б  поширення реформаторських ідей в Україні;
 • В  активізація народних виступів;
 • Г  утворення нової держави.

II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А  Балаган 1  імпровізований тимчасовий театр, який влаштовувався як ярмарок
Б  інтермедія 2  старовинний український ляльковий театр
В  вертеп 3  весела побутова вистава в антракті  релігійних драм
Г  догмат 4  основне положення, твердження, що вважають незаперечною істиною
5  мистецький стиль, якому притаманні декоративна пишність, мальовничість.

26. Установіть відповідність між датами та подіями.

А  1774 р. 1  Кючук-Кайнарджійський мирний договір
Б  1772 р. 2  другий поділ Речі Посполитої
В  1793 р. 3  перший поділ Речі Посполитої
Г  1791 р. 4  Ясський мирний договір
5  третій поділ Польщі.

27. Установіть відповідність між регіонами та адміністративними змінами, що на них відбувались.

А  Правобережна   Україна 1  утворення Малоросійської губернії
Б  Південна (степова) Україна 2  створення Київської, Подільської, Волинської губернії
В  Лівобережна Україна «Гетьманщина» 3  створення Харківського намісництва
Г  Слобожанщина 4  створення Новоросійської губернії
5  «Королівство Галичина і Лодомерія».

28. Установіть відповідність між прізвищами діячів та галузями культури, в яких вони працювали.

А  Г. Сковорода 1  архітектура
Б  В. Растреллі 2  наукові знання
В  І. Ґалятовський 3  література
Г  М. Березовський 4  музика
5  живопис.

29. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  М. Залізняк 1  президент другої Малоросійської колегії
Б  П. Калнишевський 2  засланий на довічну каторгу в Нерчинськ у 1768 р.
В  Г. Сковорода 3  прожив 112 років. Помер у монастирі  в Росії
Г  П. Рум’янцев 4  на його могилі викарбовано: «Світ ловив його, але так і не спіймав»
5  останній гетьман, генерал-фельмаршал, президент Імператорської академії наук

30. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Маніфест Катерини II 1775 р. 1  перенесення російських кордонів на південь
Б  Ясський мирний договір 2  Російській імперії відійшли землі, розташовані між річками П. Буг, Дністер
В  Кючук-Кайнарджійський мирний договір 3  приєднання до Російської імперії південних земель
Г  третій розподіл Речі Посполитої 4  до Російської імперії приєднано Західну Волинь
5  Крим увійшов до складу Росії.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  захоплення Буковини Австрійською імперією;
 • Б  запровадження  кріпацтва  на  українських  землях,  що  перебували в складі Російської імперії;
 • В  заснування Задунайської Січі;
 • Г  утворення Чорноморського козацького війська.

32. Розташуйте прізвища в логічній послідовності:

 • А  Л. Баранович;
 • Б  Ф. Прокопович;
 • В  І. Котляревський;
 • Г  Г. Сковорода.

33. Розташуйте навчальні заклади в логічній послідовності:

 • А  колегіум;
 • Б  недільна школа;
 • В  академія;
 • Г  університет.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34.  «В Карпатські  гори  втікали  покривджені  селяни  (наймити,  комірники, пастухи, панські слуги) та бідні міщани. Вони формували невеликі загони, які з ранньої весни до пізньої осені нападали на панські маєтки, замки, на орендарів, лихварів, а захоплене майно роздавали сільській бідноті…»

 1. Про який рух йдеться?
 2. Коли відбувались ці події?
 3. Назвіть імена найбільш відомих провідників повстанців.

35.  «З козаків-добровольців було створено п’ять гусарських полків, а всіх інших козаків і підпомічників — 300 тисяч — перетворено на «військових обивателів», обклавши їх податками… Козацькій старшині було надано військові ранги російської армії.»

 • Про яку подію йдеться?
 • Хто і коли видав цей наказ?
 • Які наслідки мала ця подія?
 • Запишіть дату скасування козацького ладу на Слобожанщині.

36.  Запишіть прізвище історичного діяча, відомості з біографії якого наведено в уривку.

«Генерал-фельдмаршал, мав  титул  графа,  брав  участь  у  російсько-турецькій війні, очолював Малоросійську колегію».

 1. Назвіть прізвище історичного діяча.
 2. Інтереси якої держави він захищав?
 3. Коли ця людина очолила Малоросійську колегію?

37. Про які події О. Субтельний писав: «Для історії України, як і всієї Європи, це була епохальна подія. Тюркських кочовиків…, чий останній напад на Україну відбувся в 1769 р., нарешті приборкали».

 1. Про які події писав О. Субтельний?
 2. Хто «приборкав» тюркських кочовиків»?
 3. Чому ця подія стала «епохальною» як для історії України, так і для Європи?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Які міжнародні події, на вашу думку, вплинули на рішення Катерини II знищити Запорозьку Січ?

39.  Прокоментуйте слова Т. Г. Шевченка: «Польща впала — та й нас задавила».

40. Охарактеризуйте  адміністративно-територіальний  устрій  українських земель у складі Російської імперії.

41. Складіть  розгорнутий  план  теми  «Розвиток  українського  мистецтва XVIII– першій половині XIX ст.».

Відповіді до теми 1  «Українські землі в другій половині XVIII ст.. Культура України в першій половині XIX ст.»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А В Г Б Г А В Б В Б В В
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
А В Г В Б В В А Б Б В В

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 2 1 2 3 2 3 1 1 2
Б 1 3 4 1 3 2 3 2 1
В 3 2 1 2 4 1 2 4 4
Г 4 4 3 4 1 4 4 3 3

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий