Українська революція (1917–1918 рр.)

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 10 класу до теми «Українська революція (1917–1918 рр.)»

Содержание
 1. Українська революція (1917–1918 рр.)
 2. I.  Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання тА    чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та   чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли сталася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 2  «Українська революція (1917–1918 рр.)»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу
 10. Завдання IV типу

Українська революція (1917–1918 рр.)

I.  Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання тА    чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Суспільно-політична течія, яка заперечує будь-яку політичну владу, характеризується  невизнанням  авторитету,  стихійністю  та  неорганізованістю, називається:

 • А  комунізм;
 • Б  анархізм;
 • В  монархізм;
 • Г  опортунізм.

2.  Політика, яка полягала у пропаганді національної винятковості, розпалюванні національної ворожнечі й ненависті, називалася:

 • А  шовінізм;
 • Б  бюрократизм;
 • В  волюнтаризм;
 • Г  гегемонізм.

3.  Нічим не обмежена влада особи, групи, класу мала назву:

 • А  демагогія;
 • Б  директива;
 • В  диктатура;
 • Г  деградація.

4.  Як називається політико-ідеологічна течія, яка прагне поєднати зміни в  суспільстві  зі  збереженням  сталих,  перевірених  досвідом  минулого традицій і форм життя?

 • А  Лібералізм;
 • Б  консерватизм;
 • В  авторитаризм;
 • Г  демократизм.

5.  Позначте дату утворення Центральної Ради:

 • А  березень 1917 р.;
 • Б  квітень 1917 р.;
 • В  травень 1917 р.;
 • Г  червень 1917 р.

6.  Перший Універсал Центральної Ради був проголошений у:

 • А  травні 1917 р.;
 • Б  червні 1917 р.;
 • В  липні 1917 р.;
 • Г  серпні 1917 р.

7.  Всеукраїнський національний конгрес відбувся у:

 • А  березні 1917 р.;
 • Б  квітні 1917 р.;
 • В  травні 1917 р.;
 • Г  липні 1917 р.

8.  Коли  відбулося  проголошення  незалежності  Української  Народної Республіки:

 • А  вересень 1917 р.;
 • Б  листопад 1917 р.;
 • В  грудень 1918 р.;
 • Г  січень 1918 р.

9.  У січні-лютому 1918 р. радянська влада була встановлена у:

 • А  Миколаєві, Херсоні, Криму, Єлисаветграді;
 • Б  Харкові, Павлограді, Олександрівську;
 • В  Чернігові, Житомирі, Луцьку;
 • Г  Львові, Луцьку, Тернополі.

10. У яких регіонах України був найбільшим вплив партії більшовиків?

 • А  На Донбасі та Харківщині;
 • Б  у Західній Україні;
 • В  на Полтавщині;
 • Г  на Київщині.

11. Діяльність Генерального Секретаріату  з 1917 р.,  зА  «Тимчасовою  інструкцією», поширювалась на території губерній:

 • А  Київської, Подільської, Полтавської;
 • Б  Київської, Полтавської, Чернігівської;
 • В  Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської;
 • Г  Київської, Волинської, Подільської, Полтавської, Чернігівської.

12. Яке місто було захоплено військами М. Муравйова 26 січня 1918 р.?

 • А  Київ;
 • Б  Харків;
 • В  Одеса;
 • Г  Катеринослав.

13. Головою Української Центральної Ради в 1917 р. був обраний:

 • А  Д. Дорошенко;
 • Б  М. Грушевський;
 • В  В. Винниченко;
 • Г  М. Міхновський.

14. Тимчасовий Генеральний Український комітет при УНР очолив:

 • А  С. Петлюра;
 • Б  В. Винниченко;
 • В  М. Терещенко;
 • Г  І. Церетелі.

15. Український полк ім. Б. Хмельницького очолив:

 • А  М. Грушевський;
 • Б  С. Петлюра;
 • В  С. Єфремов;
 • Г  М. Міхновський.

16. Головою першого  українського  уряду — Генерального Секретаріату — в 1917 р. був:

 • А  В. Винниченко;
 • Б  С. Єфремов;
 • В  М. Мілюков;
 • Г  П. Христюк.

17. Укажіть гасло, під яким розгортався національний рух в Україні після перемоги Лютневої революції:

 • А  «Україна — для українців»;
 • Б  «Автономія України у складі федеративної Росії»;
 • В  «Вся влада Радам!»;
 • Г  «Відокремлення від Росії. Незалежність України!»

18. Мирні переговори в Бресті було розпочато з ініціативи:

 • А  країн Антанти;
 • Б  російських більшовиків;
 • В  Німеччини та її союзників;
 • Г  української делегації.

19. Які методи застосовували більшовики для здобуття влади на території України:

 • А  політичні й силові методи;
 • Б  силові;
 • В  переконання;
 • Г  підкуп чиновників.

20. Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові відбувся у:

 • А  жовтні 1917 р.;
 • Б  грудні 1917 р.;
 • В  січні 1918 р.;
 • Г  лютому 1917 р.

21. Позначте, як поставився Тимчасовий уряд до виголошення Центральною Радою І Універсалу:

 • А  схвалив документ;
 • Б  висловив надію на співпрацю;
 • В  погодився на проголошення автономії України;
 • Г  засудив як «злочинний» і «сепаратистський».

22. Виступ полуботківців мав на меті:

 • А  установити військову диктатуру;
 • Б  примусити Центральну Раду проголосити незалежність України;
 • В  передати владу Радам ;
 • Г  проголосити ІІІ Універсал.

23. Причиною І Всеукраїнського з’їзду Рад у грудні 1917 р. у Києві була:

 • А  передача всієї влади хліборобським комітетам на місцях;
 • Б  передача всієї влади військовим комітетам української армії;
 • В  передачА  всієї  влади  радам шляхом  перетворення  УЦР  на Центральний Виконавчий комітет рад (ЦВК);
 • Г  передача всієї влади Тимчасовому Генеральному Секретаріату.

24. Брестський договір передбачав:

 • А  визнання влади більшовиків на всій території України;
 • Б  зобов’язання Німеччини та її союзників надати допомогу у вигнанні більшовиків з України;
 • В  визнати владу більшовиків на Лівобережній Україні;
 • Г  роззброєння українських військових частин.

II.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та   чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Конфронтація 1  назва найважливіших актів вищестоячих   державних органів
Б  декрет 2  заяви від імені держави, уряду, партії, організації, урочисте проголошення основних принципів, а також документ, в якому вони розкриті
В  маніфест 3  протиборство, протистояння, сутички,   конфлікт
Г  декларація 4  акт верховної влади, політичної партії, громадських організацій у формі урочистого звернення до народу у зв’язку з визначною політичною подією
5  тимчасовий документ конституційного характеру.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А  Березень 1917 р. 1  перехід влади в Києві до Центральної   Ради
Б  листопад 1917 р. 2  100-тисячна національна демонстрація в Києві
В  травень 1917 р. 3  проголошення ІІІ Універсалу
Г  жовтень 1917 р. 4  перший Всеукраїнський військовий з’їзд
5  Всеукраїнський національний конгрес.

27. Установіть відповідність між територіями України, підконтрольних різним силам, тА  їхніми важливими містами в період з серпня по лютий 1918 р.

А  Територія автономної України на серпень 1917 р. 1  Харків
Б  територія, підконтрольна австро-угорським військам наприкінці 1917 р. 2  Київ
В  територія, підконтрольна радянським військам у грудні 1917 — лютому 1918 р. 3  Коростень
Г  територія, контрольована урядом УНР на лютий 1918 р. 4  Львів
5  Кам’янецьПодільський.

28. Установіть відповідність між прізвищами представників партій та їх назвами.

А  П. Христюк 1  НСДП
Б  С. Єфремов 2  УПСР
В  Б. Мартос 3  УСДРП
Г  І. Стешенко 4  УПСФ
5  НУП.

29. Установіть відповідність між партіями та їх цілями.

А  Українська партія соціалістів-революціонерів 1  автономія України у складі Російської держави
Б  Українська соціал-демократична робітнича партія 2  автономія України та необхідність незалежної України
В  Українська народна партія 3  автономія України у складі федеративної Росії
Г  Українська демократично хліборобська партія 4  Україна як парламентська республіка у складі Російської федерації
5  соборна незалежна Україна.

30. Установіть відповідність між універсалами та їх змістом.

А  І Універсал 1  створення Української Народної Республіки
Б  ІІ Універсал 2  проголошення незалежності УНР
В  ІІІ Універсал 3  проголошення Генерального Секретаріату вищим органом влади Тимчасового уряду в Україні
Г  IV Універсал 4  проголошення автономії України у складі Росії
5  проголошення України республікою рад.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  початок роботи з’їзду рад у Харкові;
 • Б  захоплення більшовиками Маріуполя;
 • В  захоплення російськими військами Харкова;
 • Г  створення нової  радянської УНР  із  власним  урядом — Народним Секретаріатом.

32. Розташуйте в логічній послідовності такі події:

 • А  бій під Крутами;
 • Б  маніфест СНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради;
 • В  прийняття IV Універсалу;
 • Г  діяльність Українського національного конгресу.

33. Розташуйте в логічній послідовності універсали Центральної Ради залежно від їх значення у справі розбудови української державності, починаючи з найбільш прогресивного:

 • А  ІІІ Універсал;
 • Б  ІV Універсал;
 • В  ІІ Універсал;
 • Г  І Універсал.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли сталася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34.  «…Коли з боку Бахмача і Чернігова просувалися на Київ більшовицькі ешелони, уряд не  зміг послати для відсічі жодної військової частини.

Тоді зібрали наспіх загін із студентів і гімназистів старших класів і кинули  їх — буквально нА  убій — назустріч прекрасно озброєним  і численним силам більшовиків. Нещасну молодь довезли до станції і висадили  тут  нА  «позиції».  В  той  час,  коли  юнаки  (більшість  з  яких  не тримала ніколи в руках рушниці) безстрашно виступили проти наступаючих більшовицьких загонів, начальство їх, група офіцерів, залишилася в поїзді й влаштовувала тут пиятику у вагонах; більшовики без зусиль розбили загін молоді і погнали його до станції».

 • Про яку подію йдеться у наведеному документі?
 • Якого року і де сталася ця подія?
 • Якими були її наслідки?
 • Як вшановано пам’ять тих, хто загинув під час цих подій?

35.  «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не  залежною,  вільною,  суверенною  державою  українського  народу.

Влада в ній буде належати тільки народові України, іменем якого, поки зберуться Українські Установчі Збори, будемо правити ми, Українська Центральна Рада».

 1. Про  який  документ  йдеться  і  з  якими  подіями  в  історії  України пов’язана його поява?
 2. Хто його автор і де він був проголошений?
 3. Назвіть основні положення цього документа.
 4. У чому полягало значення цього документа?

36.  «Організував збройний виступ у липні 1917 р. Очолював Українську народну партію, членів якої за переконання називали самостійниками. Є автором праці «Самостійна Україна». Рішуче засудив II Універсал Центральної Ради».

 1. Назвіть прізвище історичного діяча.
 2. З якими періодом в історії України пов’язана його діяльність?
 3. Назвіть, учасником яких подій він був.

37.  «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу. Зо всімА  сусідніми  державами,  як-то:  Росією,  Польщею,  Австрією,  Румунією, Туреччиною та іншими ми хочемо жити в згоді й приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя самостійної Української Республіки. Влада у ній буде належати тільки народові України, іменем якого, поки  зберуться  Українські  Установчі  збори,  будемо  правити  ми,  УкраїнськА  ЦентральнА  Рада,  представниця  робочого  люду —  селян, робітників  і  солдатів,  та наш виконавчий орган, який однині матиме назву Ради народних міністрів».

 1. Яку мав назву цей документ?
 2. З яким періодом в історії України це пов’язано?
 3. Назвіть рік його прийняття.

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Прочитайте текст документа і дайте відповідь на запитання до нього.

Резолюція першої української маніфестації в Києві 19 березня 1917 р.

«Ми, українці, зібрані у Києві 19 березня на першім українськім святі свободи, вітаємо відновлення народовладдя, знищеного царським деспотизмом,  й  одностайно  постановляємо:  піддержувати Центральне  правительство, помагаючи йому всіма силами забезпечити новий свобідний лад від всяких ворожих заходів о твердім переконанню, що воно далі прикладатиме всі сили для укріплення свободи і демократизму; потвердити йому наші сподівання негайного скликання установчих зборів на основі загального,  рівного,  прямого  і  тайного  вибору,  котрі  збори  мають  ствердити автономний лад, який на Україні заводимо; зажадати від Тимчасового правительства, щоб воно міцно зв’язало справу автономії України з інтересами нового ладу і заохотило людність її до всяких жертв, для чого негайно видало б декларацію, котрою з свого боку визнало потребу широкої автономії української землі і поробило одразу всі заходи, щоб надати український національний характер публічним установам, з врахуванням прав національних меншостей; в справі переведення цих постанов доручаємо Центральній раді України порозумітися з Тимчасовим правительством».

 1. Які нові вимоги містить резолюція першої української маніфестації порівняно з першою відозвою Центральної Ради?
 2. Яке місце в реалізації вимог у резолюції відводилося Центральній Раді? Про що це свідчить?

39. У чому полягає історичне значення утворення Центральної Ради?

40. Обґрунтуйте неминучість конфлікту між Центральною Радою і більшовицьким Раднаркомом.

41. Наведіть причини проголошення УЦР Четвертого універсалу. Чи вважаєте ви його своєчасним та переломним у державотворчому процесі?

Відповіді до теми 2  «Українська революція (1917–1918 рр.)»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б А В Б А Б Б Г А А Г А
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Б А Г А Б Г А Б В Б В Б

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 3 2 2 2 4 4 2 4 2
Б 1 3 4 4 3 3 4 2 1
В 4 4 1 3 1 2 1 3 4
Г 2 1 3 1 2 1 3 1 3

Завдання IV типу

34.  Крути. 35. 1918 р. 36. Міхновський. 37. Універсал.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий