Україна в умовах незалежності (1991–2007 рр.)

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 11 класу до теми «Україна в умовах незалежності (1991–2007 рр.)»

Содержание
 1. Україна в умовах незалежності (1991–2007 рр.)
 2. I.  Завдання  цієї  форми  складаються  зі  вступного  запитання  тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та  чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищ  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 6  «Україна в умовах незалежності (1991–2007 рр.)»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу
 10. Завдання IV типу

Україна в умовах незалежності (1991–2007 рр.)

I.  Завдання  цієї  форми  складаються  зі  вступного  запитання  тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Послаблення  ролі  держави  у  формуванні  цін,  дозвіл  нА  формування вільних цін, що формується ринком, — це:

 • А  диференціація цін;
 • Б  лібералізація цін;
 • В  демократизація цін;
 • Г  авторизація цін.

2.  Форма господарювання на селі, що базується на приватній власності на землю, — це:

 • А  колективне господарство;
 • Б  фермерське господарство;
 • В  радгоспи;
 • Г  агропромисловий комплекс.

3. Яку має назву  система, якА  визначає результати  голосування й  за якої обраним вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців у даному окрузі?

 • А  Пропорційна;
 • Б  мажоритарна;
 • В  мажоритарно-пропорційна;
 • Г  лінійна.

4.  Вимирання,  чисельне  переважання  показників  смертності  (кількість померлих)  над  показниками  народжуваності  (кількість  народжених) називають:

 • А  популяція;
 • Б  консолідація;
 • В  депопуляція;
 • Г  демонополізація.

5.  Україна стала членом Ради Європи:

 • А  1992 р.;
 • Б  1993 р.;
 • В  1995 р.;
 • Г  2001 р.

6.  Конституція України була прийнята у:

 • А  травні 1995 р.;
 • Б  червні 1996 р.;
 • В  березні 1998 р.;
 • Г  липні 1998 р.

7.  Всеукраїнський референдум за ініціативою президента відбувся у:

 • А  квітні 1999 р.;
 • Б  грудні 1999 р.;
 • В  квітні 2000 р.;
 • Г  жовтні 2000 р.

8.  Якого року в Україні було здійснено перехід на 12-бальну систему оцінювання та12-річне навчання?

 • А  2000 р.;
 • Б  2001 р.;
 • В  2002 р.;
 • Г  2003 р.

9.  1997 р. «Договір про дружбу, співробітництво і партнерство» був укладений між:

 • А  Україною і Російською Федерацією;
 • Б  Україною і Білорусією;
 • В  Україною і Молдовою;
 • Г  Україною і Польщею.

10.  З якою із вказаних держав в України в період з 1991 по 2007 рік не виникало напруженості у відносинах через територіальне питання?

 • А  Румунією;
 • Б  Молдовою;
 • В  Словаччиною;
 • Г  Росією.

11. Українські військові не брали участі у миротворчих операціях ООН, що проводилися в:

 • А  Анголі та Гватемалі;
 • Б  Лівані, Ліберії та Сьєрра-Леоне;
 • В  Східному Тиморі та Кувейті;
 • Г  Боснії і Герцеговині, в краю Косово (Сербія).

12. Які держави є сьогодні основними постачальниками газу в Україну?

 • А  Росія та Азербайджан;
 • Б  Росія й Таджикистан;
 • В  Росія й Туркменістан;
 • Г  Росія та Грузія.

13. Хто став головою Верховної Ради України ХІІ (І) скликання після обрання Л. Кравчука президентом України?

 • А  І. Плющ;
 • Б  О. Мороз;
 • В  В. Чорновіл;
 • Г  В. Литвин.

14. Укажіть прізвище Президента України і Голови Верховної Ради України, які брали участь у підписанні Конституційного договору:

 • А  Л. Кравчук та І. Плющ;
 • Б  Л. Кучма та О. Мороз;
 • В  В. Ющенко та В. Литвин;
 • Г  В. Янукович та О. Ткаченко.

15. Президентом України у 2004 р. був обраний:

 • А  В. Янукович;
 • Б  О. Мороз;
 • В  Л. Кучма;
 • Г  В. Ющенко.

16. Хто  із  вказаних  осіб  найдовше  перебував  нА  посаді  прем’єр-міністра України?

 • А  В. Пустовойтенко;
 • Б  А. Кінах;
 • В  Ю. Тимошенко;
 • Г  В. Єхануров.

17. Які грошові знаки виконували функцію засобів грошового обігу в Україні в період 1992–1996 рр.?

 • А  Гривні;
 • Б  купони-карбованці багаторазового використання;
 • В  долари;
 • Г  рублі.

18. Коли в Україні був створений Конституційний Суд?

 • А  1990 р.;
 • Б  1991 р.;
 • В  1996 р.;
 • Г  1998 р.

19. У чому полягає особливість релігійного життя в незалежній Україні?

 • А  УПАЦ МП офіційно визнана головною релігією в Україні;
 • Б  УАПЦ КП названа державною релігією в Україні;
 • В  усім особам гарантована свобода совісті, всі релігійні організації та конфесії є рівними перед законом;
 • Г  усім особам до 18 років заборонялося відвідувати будь-які релігійні організації та церковні конфесії.

20. Яке питання виносилося на Всеукраїнський референдум у квітні 2000 р.?

 • А  Прийняття Конституції України;
 • Б  обмеження  кількості  депутатів  Верховної  Ради  тА  їхніх  повноважень;
 • В  питання довіри чи не довіри Верховній Раді України і Президенту;
 • Г  переобрання голови Верховної Ради України.

21. Що спричинило виникнення державного боргу Росії?

 • А  Небажання  і неможливість України своєчасно сплачувати Росії за енергоносії;
 • Б  зволікання з приватизацією державних підприємств, що мали борги перед російськими підприємствами;
 • В  відсутність правової бази для розвитку ринкової економіки;
 • Г  нееквівалентний  поділ  Чорноморського  флоту  і  неспроможність України сплачувати за «зайві» кораблі.

22. Як було вирішено питання ядерної зброї України після приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї?

 • А  Ядерна зброя визначала міжнародний статус незалежної України;
 • Б  Україна позбулася ядерної зброї в обмін на міжнародні гарантії безпеки й територіальної цілісності;
 • В  Україна продала ядерну зброю третім державам та отримала кошти для розвитку національної економіки;
 • Г  Україна створила додаткові атомні електростанції.

23. Як вплинула Помаранчева революція на міжнародний статус України?

 • А  Сприяла зростанню міжнародного авторитету України як демократичної держави;
 • Б  сприяла  падінню  міжнародного  авторитету  України  як  держави, в якій влада не контролює ситуацію;
 • В  вона жодним чином не вплинула на міжнародний авторитет України, тому що була її суто внутрішньою справою;
 • Г  призвела до наростання кризових явищ в економічній, політичній, культурній і духовній сферах українського суспільства.

24. Яка з наведених причин не впливала на поглиблення економічної кризи України в перехідний період?

 • А  Відсутність чіткої економічної програми;
 • Б  непослідовність, повільність у проведенні нагальних реформ;
 • В  нерішучість і консерватизм уряду;
 • Г  відсутність правової бази для розвитку ринкової економіки.

II.  Завдання цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та  чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Самміт 1  передача державної або муніципальної власності за плату або безкоштовно у приватну власність
Б  доктрина 2  система поглядів на певне явище, спосіб розуміння, основна ідея будь-якої теорії
В  концепція 3  політичне, філософське чи інше учення, теорія, політична програма
Г  приватизація 4  ділова зустріч, спрямована на досягнення конкретних результатів за участі кількох зацікавлених сторін
5  випуск паперових грошей при недостатній кількості готівки та для покриття дефіциту державного бюджету.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А  1991 р. 1  прийнято закон України «Про загальну середню   освіту»
Б  1992 р. 2  Україна стала членом Ради Європи
В  1995 р. 3  заснування Збройних Сил України
Г  1999 р. 4  створення Української православної церкви Київського патріархату
5  прийняття Конституції України.

27. Співвіднесіть провідні українські підприємства з містами, де вони розташовані.

А  «Мотор-Січ» 1  Дніпропетровськ
Б  АНТК ім. АнтоновА 2  Київ
В  «Південмаш» 3  Харків
Г  «Арсенал» 4  Запоріжжя
5  Львів.

28. Співвіднесіть прізвища діяча з фактами їхньої біографії.

А  Л. Каденюк 1  володар нагороди «Золотий м’яч» у 2005 р.
Б  Я. Клочкова 2  переможець «Євробачення–2004»
В  А. Шевченко 3  переможець на Олімпіаді в Афінах (2004)  з плавання
Г  Р. Лижичко 4  перший космонавт незалежної України
5  чемпіон світу з шахів.

29. Установіть відповідність між партіями та їхнім спрямовуванням.

А  Центристські 1  ПЗУ
Б  праві 2  УРП, ПДВУ, ПЗУ, ЛПУ, СДП, СДПУ(о)
В  ліві 3  УНА, УНСО, ДСУ, КУН, СНПУ
Г  екологічні 4  СПУ, КПУ, СелПУ

5  Федерація профспілок України, Український союз промисловців, Асоціація міст України.

30. Установіть  відповідність  між  політичними  партіями  тА  їхніми  лідерами.

А  Партія регіонів 1  О. Мороз
Б  «Наша Україна» 2  П. Симоненко
В  СПУ 3  В. Янукович
Г  КПУ 4  В. Ющенко
5  В. Литвин.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  створення Української православної церкви Київського патріархату;
 • Б  Україна стала членом Ради Європи;
 • В  приєднання України до Болконського процесу;
 • Г  створення Збройних Сил України.

32. Розташуйте  в  логічній  послідовності  етапи  державотворчого  процесу в Україні 90-х рр.:

 • А  прийняття закону «Про державний кордон України»;
 • Б  запровадження в обіг власної грошової одиниці;
 • В  затвердження державної символіки України;
 • Г  прийняття закону «Про громадянство».

33. Розташуйте в логічній послідовності хід подій в Україні в 2000–2002 рр.:

 • А  відставка уряду В. Ющенко;
 • Б  початок «касетного скандалу» у зв’язку зі зникненням журналіста Г. Гонгадзе;
 • В  ініціювання  Л.  Кучмою  дискусії  про  необхідність  політичної  реформи в Україні та внесення змін до Конституції;
 • Г  створення парламентської більшості, переобрання голови Верховної Ради.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищ  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34.  «Відмова від переваги політичних методів управління суспільним життям, визволення державних  і суспільних організацій від  ідеологічного тиску та політичного диктату партій чи рухів, або монопольної влади».

 1. Назвіть термін.
 2. З яким періодом в історії України це пов’язано?
 3. Назвіть хронологічні межі цього процесу.

35.  «…Після повторних  виборів Президента України  я  зрозуміла, що повинна бути на майдані Незалежності — разом з друзями, викладачами, взагалі нашою нацією відстояти справедливість. Сьогодні неможливо спокійно сприймати те, що коїться в країні: демократія та свобода слова  існують  тільки  теоретично, процвітає корупція  та бідність, а влада переслідує  людей,  які не  згодні  з нею. Народ повинен  вірити  в  себе, у свою державу, допомогти сам собі. Хочу побажати всім, хто понад усе стоїть  за правду, щоб  вистояли,  вибороли  її  до  кінця! Ми не натовп, а нація, і правда буде за нами!»

 1. Про які події йдеться в цьому уривку?
 2. Вкажіть рік, з яким ця подія пов’язана.
 3. Назвіть політичних діячів сучасної України, які брали в цьому активну участь?

36.  «У 1986–1991 рр. — генеральний директор ВО «Південмаш» — найбільшого заводу бойової та ракетно-космічної техніки. За участь у створенні  унікальних  технологій  удостоєний Ленінської премії  та Державної премії України. Кандидат технічних наук, професор. У 1990 р. обраний депутатом  Верховної  Ради  УРСР,  13 жовтня  1992 р.  призначений Прем’єр-міністром  України.  У  1993–1994 рр.  президент  Української спілки промисловців і підприємців, один з організаторів Міжрегіонального блоку».

 1. Назвіть прізвище українського політичного й державного діяча.
 2. З якими періодом в історії України пов’язана його діяльність?
 3. Назвіть, учасником яких подій він був.

37. Спосіб  прийняття  законів  тА  вирішення  найважливіших  питань  державного життя шляхом всенародного голосування.

 1. Вкажіть назву процесу.
 2. З якими подіями в історії України це пов’язано?
 3. Чи проводився цей захід у період незалежності України? Якщо так, то назвіть рік і причини проведення.

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Які  основні  проблеми  державотворення  стояли  перед  Україною?  Чи вдалося їх розв’язати?

39. Чи  вважаєте  ви, що конституційний процес  відбувся  у цивілізованих формах і завершився історичним компромісом?

40.  Згадайте зміст основних програм української економіки в умовах незалежності. У чому полягали головні причини їх невдач?

41. Які зміни сталися в духовному житті? Що, на ваш погляд, переважає: позитивне чи негативне? Відповідь обґрунтуйте.

Відповіді до теми 6  «Україна в умовах незалежності (1991–2007 рр.)»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б Б Б В В Б В Б А В В В
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
А Б Г А Б В В Б А Б А В

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 4 3 4 4 2 3 2 2 3
Б 3 4 3 3 3 4 3 3 2
В 2 2 1 1 4 1 4 4 4
Г 1 1 2 2 1 2 1 1 1

Завдання IV типу

34.  Деполітизація. 35. 2004 р. 36. Л. Кучма. 37. Референдум.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий