Україна в боротьбі за збереження державної незалежності

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 10 класу до теми «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності »

Содержание
 1. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності
 2. I.  Завдання  цієї  форми  складаються  зі  вступного  запитання  тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. Відповіді до теми 3  «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності  (1918–1920 рр.)»
 7. Завдання I типу
 8. Завдання II–III типу
 9. Завдання IV типу

Україна в боротьбі за збереження державної незалежності

I.  Завдання  цієї  форми  складаються  зі  вступного  запитання  тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  З грудня 1918 р. найвищим органом державної влади Української Народної Республіки вважався:

 • А  Гетьманат;
 • Б  Директорія;
 • В  отаманщина;
 • Г  Національна рада.

2.  Яку мали назву  класові  організації незаможного  селянства,  які  діяли в УРСР 1920–1933 рр.?

 • А  Бюрнезами;
 • Б  комнезами;
 • В  комзаси;
 • Г  відкомбези.

3.  Як називається система політичних, економічних, ідеологічних заходів, на яких базувалася діяльність більшовицької партії та радянської влади на території радянської Росії за часів громадянської війни:

 • А  «бойовий комунізм»;
 • Б  «воєнний комунізм»;
 • В  «розвинений комунізм»;
 • Г  «культурний комунізм».

4.  Яку назву отримав акт про проголошення об’єднання двох українських утворень УНР і ЗУНР в єдину соборну незалежну українську державу?

 • А  Акт Об’єднання;
 • Б  акт Приєднання;
 • В  акт Злуки;
 • Г  акт Воз’єднання.

5.  Переворот П.Скоропадського й утворення гетьманату відбулися у:

 • А  березні 1918 р.;
 • Б  квітні 1918 р.;
 • В  червні 1919 р.;
 • Г  грудні 1919 р.

6.  Коли була утворена Директорія УНР?

 • А  У березні 1918 р.;
 • Б  листопаді 1918 р.;
 • В  червні 1919 р.;
 • Г  липні 1920 р.

7.  Перша Конституція УСРР була прийнята на ІІІ Всеукраїнському з’їзді Рад у:

 • А  січні 1919 р.;
 • Б  березні 1919 р.;
 • В  грудні 1920 р.;
 • Г  травні 1920 р.

8.  Галицький революційний комітет (Галревком) був утворений у:

 • А  листопаді 1919 р.;
 • Б  грудні 1919 р.;
 • В  липні 1920 р.;
 • Г  березні 1921 р.

9.  Вирішальні битви між військами Директорії й гетьмана відбулися в листопаді 1918 р. під:

 • А  Фастовом;
 • Б  Васильковом;
 • В  Мотовилівкою;
 • Г  Білою Церквою.

10.  За рішенням Ради Антанти до складу Польщі увійшли:

 • А  Північна Буковина;
 • Б  Закарпаття;
 • В  Східна Галичина;
 • Г  Волинь.

11.  За Сен-Жерменським договором до складу Румунії увійшли:

 • А  Закарпаття;
 • Б  Північна Буковина;
 • В  Лемківщина;
 • Г  Західна Галичина.

12. У вересні 1919 р. до Чехословаччини була приєднана територія:

 • А  Полісся;
 • Б  Закарпаття;
 • В  Покуття;
 • Г  Буковина.

13. На початковому етапі існування Директорії провідну роль в ній відігравав:

 • А  С. Петлюра;
 • Б  В. Винниченко;
 • В  Є. Коновалець;
 • Г  Н. Махно.

14.  Головою Тимчасового  робітничо-селянського  уряду України  в  листопаді 1918 р. був:

 • А  Ю. Коцюбинський;
 • Б  Г. Пятаков;
 • В  Е. Квірінг;
 • Г  В. Затонський.

15. Президентом Західної Народної Республіки став:

 • А  М. Грушевський;
 • Б  К. Левицький;
 • В  Є. Петрушевич;
 • Г  А. Шептицький.

16. Посаду наркома освіти УСРР на початку 20-х р. обіймав:

 • А  В. Затонський;
 • Б  В. Вернадський;
 • В  А. Кримський;
 • Г  М. Василенко.

17. П. Скоропадський у своїй внутрішній політиці спирався на:

 • А  армію;
 • Б  широкі маси селян робітників;
 • В  заможні верстви населення;
 • Г  інтеліґенцію.

18. Між якими країнами було укладено Варшавську угоду в 1920 р.?

 • А  УНР та Румунією;
 • Б  УНР і Польщею;
 • В  УНР і Німеччиною;
 • Г  УНР і Угорщиною.

19. Який Зимовий похід військ УНР відбувся у листопаді 1921 р.?

 • А  Перший;
 • Б  другий;
 • В  третій;
 • Г  четвертий.

20. Головною умовою Брестського мирного договору з боку Україно було:

 • А  постачання центральним державам продуктів харчування та стратегічних матеріалів;
 • Б  вступ у Першу світову війну на боці Троїстого союзу;
 • В  відновлення боротьби з більшовиками;
 • Г  постачання нових зразків військової зброї.

21.  Зовнішніми причинами падіння Центральної Ради були:

 • А  байдужість  країн Антанти,  окупація  німецькими  військами  території України, наступ більшовиків;
 • Б  ілюзорна віра в демократичну федерацію народів Росії;
 • В  нехтування необхідності створення регулярної боєздатної армії;
 • Г  наявність суперечностей усередині УЦР, безладдя та анархія.

22. Назвіть причини поразки Директорії:

 • А  скасування Гетьманату, відновлення УНР:
 • Б  передача землі селянам без викупу:
 • В  налагодження міжнародних відносин на принципах нейтралітету:
 • Г  суперечливА  внутрішня  політика,  важкА  зовнішньополітичнА  ситуація.

23. Підписана угода у Старобільську між Н. Махном і радянською владою передбачала, що:

 • А  Н. Махно мав розпочати збройну боротьбу проти радянської влади;
 • Б  Н. Махно мав приєднатися до армії П. Врангеля;
 • В  Н. Махно  обіцяв  припинити  збройну  боротьбу  проти  радянської влади;
 • Г  радянська влада розпочала боротьбу проти загонів Н. Махна.

24. Які наслідки мала політика «воєнного комунізму» на території України?

 • А  Розклад  економіки,  погіршення  умов  життя,  розгортання  повстанського руху;
 • Б  покращення умов життя, розробку нової економічної політики;
 • В  стабілізацію політичної ситуації в країні;
 • Г  розгортання масових демонстрацій на підтримку політики  «воєнного комунізму».

II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Абсолютизм 1  колегіальний орган виконавчої влади, який складається з декількох осіб
Б  авторитаризм 2  нічим не обмежена влада особи, групи, класу
В  директорія 3  форма правління, за якою верховна влада необмежено належить одній особі — монарху
Г  диктатурА 4  антидемократична система влади, що поєднується з особистою диктатурою
5  насильницьке захоплення державою території іншої держави і включення до складу своєї.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А  Серпень 1918 р. 1  проголошення Акта злуки ЗУНР і УНР
Б  листопад 1918 р. 2  другий Зимовий похід
В  січень 1919 р. 3  утворення Українського національного   союзу
Г  листопад 1921 р. 4  урочисте відкриття Української академії   наук
5  прихід до влади Директорії.

27. Співвіднесіть територію з прізвищами отаманів партизанських загонів, які вели боротьбу в цих регіонах.

А  Харківщина та ПолтавщинА 1  Ангел
Б  ЧернігівщинА 2  М. Григор’єв
В  Поділля 3  П. Болбачан
Г  Херсонщина, Миколаївщина, Катеринославщина 4  Шепель
5  Н. Махно.

28. Співвіднесіть прізвища діячів з посадами, які вони обіймали.

А  С. ПетлюрА 1  голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету
Б  П. Ніковський 2  головний отаман військ УНР
В  К. Левицький 3  голова Українського національно-державного союзу
Г  Г. Петровський 4  голова Державного Секретаріату — першого українського уряду
5  голова Директорії.

29. Установіть  відповідність між  українськими містами  та  силами, що  їх утри  мували влітку 1919 — взимку 1920 рр.

А  Мелітополь 1  білогвардійці
Б  Луганськ 2  червоноармійці
В  Чорнобиль 3  махновці
Г  Кам’янець Подільський 4  війська Директорії
5  війська УГА.

30. Установіть відповідність між прізвищами авторів та їхніми творами.

А  П. ТичинА 1  «Заспів»
Б  В. Чумак 2  «Удари молота і серця»
В  В. Блакитний 3  «Червона зима»
Г  В. СосюрА 4  «Сонячні кларнети»
5  «Картка».

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте в хронологічній послідовності:

 • А  вступ радянських військ у Київ;
 • Б  угодА  уряду УСРР  з махновцями  про  спільні  дії  в  боротьбі  проти П. Врангеля;
 • В  укладання Брестського мирного договору між УНР і державами німецько-австрійського блоку;
 • Г  поразка військ Директорії та УГА.

32. Розташуйте  в  логічній  послідовності  етапи  проголошення  самостійності Західноукраїнської Народної Республіки:

 • А  утворення першого українського уряду — Державного Секретаріату;
 • Б  проголошення незалежності ЗУНР;
 • В  постанова Національної Ради про об’єднання  українських  земель Австро-Угорщини в єдину Українську державу;
 • Г  маніфест австрійського імператора про перебудову держави на федеративних засадах.

33. Розташуйте в логічній послідовності основні події махновського руху:

 • А  боротьба махновців проти Директорії;
 • Б  селянські повстання проти гетьмана П. Скоропадського;
 • В  боротьба радянської влади проти махновців;
 • Г  організація повстанських загонів у тилу денікінців.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Українська партія лівих соціалістів-революціонерів.

 1. Як називали їх членів?
 2. З яким періодом в історії України вони пов’язані?
 3. Які форми і методи впливу використовували у своїй діяльності?

35.  «…Між тим середня група генерала Кравса, зайнявши 30 серпня своїми передовими частинами Київ, ранком 31 серпня рушила колоною через Київ… Але одночасно  зі сходу через Київські мости до Києва почали входити  денікінські  військА  під  командуванням  генералА  Бредова…

Маючи наказ не вступати в бій з військами Добрармії, українські частини не знали, як їм поводитися…

Коли голова колони українських військ вийшла на головну вулицю Києва  — Хрещатик,  то  добровольчі  частини,  увійшовши на цю ж  вулицю з протилежного боку, відкрили по ній кулеметний і рушничний вогонь.

…Уряд вирішив уникнути війни… Середня група Української армії з наказу командування почала відходити на захід, у напрямку Козятина».

 1. Про яку подію йдеться ?
 2. Якого року це відбулося?
 3. Армії яких країн брали участь у цій події?

36.  «…Політичний і державний діяч, письменник. 1917–1919 рр. — один із лідерів Української революції, стояв біля витоків української державності. Очолював УСДРП,  член  тА  заступник  голови УЦР,  голова Генерального  секретаріату,  автор  тА  співавтор  усіх  головних  законодавчих  актів  УЦР,  зокремА  чотирьох  Універсалів.  Автор  мемуарнопубліцистичного твору «Відродження нації» (1920), романів «Записки кирпатого Мефістофеля»  (1917),  «Соняшна машина»  (1926),  «Слово за  тобою, Сталіне»  (1950),  численних публіцистичних,  драматичних творів».

 1. Назвіть прізвище українського політичного діяча.
 2. З яким періодом в історії України пов’язана його діяльність?
 3. Назвіть, учасником яких подій він був.

37. Партія, яка була утворена на основі лівого крила УПСР і спиралася на українське селянство та національну інтеліґенцію, що відстоювали незалежність України та створення окремої української Червоної армії.

 1. Вкажіть назву (абревіатуру) партії.
 2. Вкажіть дату створення партії.
 3. Назвіть прізвища її лідера.

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Дайте загальну характеристику Української держави П. Скоропадського. У чому, на ваш погляд, виявилася нестійкість гетьманату?

39.  За яких обставин утворилася ЗУНР? Чому, незважаючи на демократичні гасла й наміри, вона не здобула широкої підтримки населення?

40. У чому, на ваш погляд, полягали реальні завдання радянської влади щодо України? Доведіть свою думку конкретними фактами.

41. Охарактеризуйте основні події та тенденції розвитку культури в Україні в 1917–1920 рр.

Відповіді до теми 3  «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності  (1918–1920 рр.)»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б Б Б В Б Б Б В Г В Б Б
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Б Б В А В Б Б А А Г В А

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 2 3 3 2 3 4 2 3 2
Б 3 4 1 3 1 1 4 4 1
В 1 1 4 4 2 2 1 2 4
Г 4 2 2 1 4 3 3 1 3

Завдання IV типу

34.  Борьбисти. 35. 1919 р. 36. В. Винниченко. 37. УКП(б).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий