Україна під час Другої світової війни (1939–1945 рр.)

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 11 класу до теми «Україна під час Другої світової війни (1939–1945 рр.)»

Содержание
 1. Україна під час Другої світової війни (1939–1945 рр.)
 2. I.  Завдання  цієї  форми  складаються  зі  вступного  запитання  тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 1  «Україна під час Другої світової війни (1939–1945 рр.)»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу
 10. Завдання IV типу

Україна під час Другої світової війни (1939–1945 рр.)

I.  Завдання  цієї  форми  складаються  зі  вступного  запитання  тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Співпраця мешканців поневолених країн з окупантами називається:

 • А  корупціонізм;
 • Б  колабораціонізм;
 • В  шовінізм;
 • Г  націоналізм.

2.  Остарбайтери — це:

 • А  радянські військовополонені, яких вивозили до Німеччини в роки Другої світової війни;
 • Б  населення, яке примусово вивозили для роботи до Німеччини в роки Другої світової війни;
 • В  населення, що залишилось під окупацією в Україні й працювало на німців;
 • Г  радянські військовополонені, які вступали до лав збройних сил Німеччини.

3.  Як називалася тактика знищення всіх матеріальних цінностей, які ворог міг використати на окупованій території?

 • А  «Руйнівне полум’я»;
 • Б  «спаленої землі»;
 • В  «чорний пар»;
 • Г  «попіл».

4.  Процес повернення на батьківщину після війни військовополонених, цивільних полонених, біженців називають:

 • А  асиміляція;
 • Б  репатріація;
 • В  депортація;
 • Г  консолідація.

5.  Коли відбулося входження Західної України до складу УРСР?

 • А  Серпень 1939 р.;
 • Б  вересень 1939 р.;
 • В  жовтень 1939 р.;
 • Г  листопад 1939 р.

6.  Велика Вітчизняна війна розпочалась:

 • А  1 вересня 1939 р.;
 • Б  17 вересня 1939 р.;
 • В  22 червня 1941 р.;
 • Г  22 липня 1941 р.

7.  Коли місто Київ було звільнено від фашистської окупації?

 • А  Грудень 1942 р.;
 • Б  серпень 1943 р.;
 • В  вересень 1943 р.;
 • Г  листопад 1943 р.

8.  Територія України була остаточного звільнена від окупантів у:

 • А  березні 1944 р.;
 • Б  червні 1944 р.;
 • В  жовтні 1944 р.;
 • Г  грудні 1944 р.

9.  У вересні 1939 р. Німеччина напала на:

 • А  Литву;
 • Б  Польщу;
 • В  Румунію;
 • Г  Молдавію.

10. Яку територію у серпні 1940 р. було включено до складу СРСР?

 • А  Бессарабію;
 • Б  Закарпаття;
 • В  Бессарабію й Північну Буковину;
 • Г  Галичину.

11. Яке місто у серпні 1943 р. було звільнено від фашистської окупації?

 • А  Київ;
 • Б  Харків;
 • В  Сталіно (Донецьк);
 • Г  Запоріжжя.

12. Яке велике місто було останнім звільнене у жовтні 1944 р. від фашистської окупації?

 • А  Одеса;
 • Б  Севастополь;
 • В  Львів;
 • Г  Ужгород.

13. Укажіть прізвище воєначальника — організатора оборони Києва:

 • А  М. Кирпонос;
 • Б  С. Ковпак;
 • В  С. Тимошенко;
 • Г  О. Сабуров.

14. Український штаб партизанського руху (УШПР) очолив:

 • А  М. Кирпонос;
 • Б  Т. Строкач;
 • В  С. Ковпак;
 • Г  О. Федоров.

15. Лідером Організації українських націоналістів ОУН(Б) був обраний:

 • А  О. Сабуров;
 • Б  А. Мельников;
 • В  С. Бандера;
 • Г  Я. Стецько.

16. Українець, льотчик, тричі Герой Радянського Союзу:

 • А  Л. Павличенко;
 • Б  І. Конєв;
 • В  Р. Малиновський;
 • Г  І. Кожедуб.

17. План нападу Німеччини на СРСР мав кодову назву:

 • А  «Ост»;
 • Б  «Вайс»;
 • В  «Барбаросса»;
 • Г  «Південь».

18. Масове винищення єврейського населення в Києві відбувалося у:

 • А  Сирецькому таборі;
 • Б  Бабиному Яру;
 • В  Дарницькому таборі;
 • Г  Хорольському таборі.

19. Початком  «корінного  перелому»  у  Великій  Вітчизняній  війні  вважають:

 • А  звільнення Сталіно (Донецька);
 • Б  звільнення Києва;
 • В  Сталінградську битву;
 • Г  битву за Дніпро.

20. Курська битва, в ході якої було звільнено Лівобережну Україну, відбулася у:

 • А  лютому–березні 1943 р.;
 • Б  липні–серпні 1943 р.;
 • В  вересні–листопаді 1943 р.;
 • Г  грудні–лютому 1944 р.

21. Наслідком  політики  радянізації, що  відновилася  в  західних  областях України у повоєнні часи, було:

 • А  зростання незадоволення репресивними методами влади;
 • Б  неприйняття населенням ідеї створення самостійної України;
 • В  засудження діяльності УПА;
 • Г  погіршення умов життя бідних прошарків населення.

22.  Запровадження  в  Україні  нА  початку  війни  воєнного  стану  передбачало:

 • А  введення загальної військової повинності;
 • Б  проходження жінками та чоловіками військової підготовки;
 • В  надання військовій владі надзвичайних повноважень;
 • Г  переведення всіх підприємств на виробництво воєнної продукції.

23. НімеччинА  у  1942 р.  розпочалА  реалізацію  плану  «Ост»,  який  передбачав:

 • А  забезпечення продовольчими ресурсами Німеччину;
 • Б  створення на окупованій території військових і промислових комплексів;
 • В  вивезення працездатного населення до Німеччини;
 • Г  масове знищення людей єврейської національності.

24. Результатом партизанського руху на Україні стало:

 • А  порушення роботи транспортного сполучення окупаційних військ;
 • Б  створення концентраційних таборів;
 • В  масовий терор проти єврейського населення;
 • Г  організація депортації населення до Сибіру.

II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Депортація 1  повернення на батьківщину після війни військовополонених, цивільних полонених,   біженців
Б  репатріація 2  вивезення населення, установ, майна з небезпечних місцевостей
В  реабілітація 3  вигнання, висилка окремих осіб чи народів
Г  евакуація 4  виправдання, відновлення доброго імені неправильно звинуваченої, засудженої особи
5  акт вищого органу влади про повне або часткове звільнення від покарання.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А  Листопад 1939 р. 1  партизанські з’єднання під командуванням С. Ковпака та О. Сабурова здійснили рейд Правобережною Україною
Б  липень 1942 р. 2  Західну Україну включено до складу УРСР
В  жовтень 1942 р. 3  визволення Києва від окупації
Г  листопад 1943 р. 4  територія України повністю окупована німцями
5  Акт відновлення Української держави.

27. Установіть відповідність між зонами окупації України та територіями, які їм підпорядковувалися.

А  Румунська провінція «Трансністрія» 1  Львівська, Дрогобицька, Станіславська та Тернопільська   області УРСР
Б  дистрикт «Галичина»  (у складі Польського генерал-губернаторства) 2  Донбас, Чернігівська, Сумська, Харківська області
В  Рейхскомісаріат   «Україна» 3  Чернівецька та Ізмаїльська області УРСР, а також землі між Бугом і Дністром, які за німецько-румунським договором від 19 серпня 1941 р. передавалися Румунії
Г  прифронтові райони, підпорядковані військовому командуванню 4  більша частина українських земель (окрім прифронтових), Крим, Орловська область Росії, деякі райони Білорусії

28. Встановіть відповідність.

А  Ф. Толбухін 1  лідер ОУН(М)
Б  А. Мельников 2  президент Академії наук УРСР
В  С. Ковпак 3  командуючий ІІІ-м і Іv-м Українськими фронтами
Г  О. Богомолець 4  командир партизанського об’єднання
5  лідер ОУН(Б).

29. Співвіднесіть назви військових операцій Червоної армії з територіями, які в результаті були звільнені.

А  Житомирсько-Бердичівська 1  звільнено райони, багаті на марганцеві та залізні руди, які були вкрай необхідні для німецької військової промисловості. Створено умови для розгортання наступу радянських військ на півдні України
Б  Нікопольсько-Криворізька 2  звільнено від окупантів Миколаївську області та значну частину Молдови
В  Проскурівсько-Чернівецька 3  звільнено територію Київської та Житомирської областей, деякі райони Вінниччини та Рівненщини. Охоплено ворожі війська на правому березі Дніпра в районі Канева. Звільнено Кіровоград
Г  Одеська 4  радянські війська вийшли до передгір’я  Карпат, перерізавши основні комунікації ворога
5  радянські війська перейшли у контрнаступ і почали звільнення окремих населених пунктів на сході України.

30. Установіть відповідність між органами управління окупованими територіями та їх складом.

А  Рейхміністерство  у справах окупованих східних областей 1  рейхскомісар, генеральні комісари, окружні комісари, міські комісари,  коменданти
Б  німецька адміністрація 2  гестапо (державна таємна поліція),  СС (охоронні загони нацистів),  СД (служба безпеки), жандармерія
В  місцева адміністрація (переважно з місцевих мешканців) 3  рейхміністр А. Розенберг
Г  поліцейські органи 4  у містах — бургомістри, у районах — голови, у селах — старости.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  звільнення Закарпаття;
 • Б  Київська оборонна операція;
 • В  підписання Гітлером «плану Барбаросса»;
 • Г  Сталінградська битва.

32. Розташуйте в логічній послідовності такі події:

 • А  проголошення Української держави у Львові:
 • Б  створення УГВР;
 • В  ІІІ Надзвичайний збір ОУН;
 • Г  створення УПА.

33. Розташуйте в логічній послідовності такі події:

 • А  наступ на Москву німецьких військ;
 • Б  відступ з Києва радянських військ;
 • В  бої на лінії фронту Луцьк–Броди–Рівне–Дубно;
 • Г  захоплення Кримського півострова.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34.  Запишіть термін, який означає повне чи часткове відшкодування переможеною державою збитків, завданих у ході війни, державі-переможниці.

35. Якого року сталася подія, про яку йдеться в уривку?

«…А. Гітлер сподівався, що Дніпро з його високим правим берегом стане  нездоланним  рубежем  нової  лінії  оборони. Він  заявляв, що  «швидше Дніпро потече назад, ніж росіяни подолають його — цю потужну водну перепону  у  700–900 м  завширшки,  правий  берег  якої  являє  собою  ланцюг безперервних дотів, природну неприступну фортецю».

36.  Запишіть прізвище українського політичного і воєнного діяча, користуючись наведеними фактами його біографії.

«З 1929 р. член ОУН. Брав участь у терористичних акціях проти польських  урядовців. У  1933–1937 рр.  в’язень  польських  тюрем  і  концтабору «Береза Картузька». Восени 1938 р. став одним з організаторів штабу збройних сил Карпатської України. Напередодні Другої світової війни — заступник бойового підрозділу «Дружини українських націоналістів», згодом заступник створеного на його базі охоронного батальйону».

37.  Запишіть  поняття, що  означає  загальну  назву  населення  німецького походження на окупованих Німеччиною територіях у роки Другої світової війни.

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Чи можна вважати вступ Червоної армії на західноукраїнські землі та відновлення  політики  радянізації  лише  негативною  чи  позитивною подією?

39. У чому полягала суть плану «Ост»? Чи вдалося його повністю здійснити?

40. Охарактеризуйте течії руху Опору в Україні. Чим відрізнялась мета їхньої боротьби?

41. Яким був внесок України у перемогу над фашизмом?

Відповіді до теми 1  «Україна під час Другої світової війни (1939–1945 рр.)»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б Б Б Б В В Г В Б В Б Г
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
А Б В Г В Б В Б А В В А

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 3 2 3 3 3 3 4 1 4
Б 1 4 1 1 1 1 2 4 2
В 4 1 4 4 4 4 1 3 1
Г 2 3 2 2 2 2 3 2 3

Завдання IV типу

34.  Репарація. 35. 1943 р. 36. Р. Шухевич. 37. Фольксдойче.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий