Товари та послуги

Товари та послугиТовар —  продукт  праці,  який задовольняє певну потребу людини. Він виготовляється для обміну й  реалізується  шляхом  купівліпродажу.

Групи товарів

   ЗА СТУПЕНЕМ  ДОВГОВІЧНОСТІ

  • Товари тривалого користування
  • Товари коротко-термінового користування

ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

  • Товари промислового призначення — не беруть безпосередньої участі у задоволенні потреб (сировина і матеріали, машини, будівлі тощо)
  • Товари споживчого призначення — задовольняють безпосередньо потреби людей

ЗА СПІВВІДНОШЕННЯМ

  • Товари, що доповнюють один одного,— комплементи
  • Товари, що заміщують інші товари,— субститути

Послуга —  економічне  благо, що не має  товарної  (матеріальної) форми. Вона надається у  вигляді цілеспрямованої корисної  дії  або обслуговування.

Послуги за призначенням

Особисті — задовольняють потреби кожного споживача безпосередньо: послуги лікаря, учителя, адвоката тощо

Суспільні — є складовою частиною виробництва: інформаційне забезпечення, банківські послуги, транспорт тощо

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий