Театралізовані ігри

Театралізовані ігри відкривають простір для участі дітей у різних видах самостійної художньої діяльності, сприяють розкриттю і  розвитку  їхніх  художньо-творчих  здібностей,  збагаченню  мистецьких знань, виробленню естетичного смаку тощо.

Театралізовані  ігри — це розігрування в особах літературного твору, відтворення за допомогою виражальних засобів  (інтонації, міміки, жестів, пози, ходи) конкретних образів.

Театралізовані  ігри охоплюють:

  • дії дітей  із ляльковими персонажами або дії за ролями;
  • літературну  діяльність  (вибір  теми,  складання,  інсценування своїх творів та  ін.);
  • образотворчу діяльність  (одяг персонажів, малювання декорацій, виготовлення атрибутів);
  • музичну діяльність (виконання пісеньок, інсценування музичних творів тощо).

Кожна складова частина дитячої художньої діяльності має свої виражальні  засоби  і  відповідні  можливості  для  самовираження особистості,  а  в  комплексі  вони  створюють  театралізовану  гру.

До театралізованих ігор належать ігри-драматизації та ігри на теми літературних творів.

Гра-драматизація

Вона  полягає  в  зображенні,  розігруванні  в  особах  літературних  творів  зі  збереженням  послідовності  епізодів.  Сюжет  гри, послідовність подій, ролі, вчинки, мовлення героїв визначаються текстом літературного твору. Гра-драматизація відбувається за заздалегідь заданим сюжетом  і передбачає ролі, регламентовані межами  авторського  тексту.  Дітям  необхідно  дослівно  запам’ятати текст, усвідомити перебіг подій, образи героїв казки чи оповідання і  зобразити  їх  саме  такими,  якими  вони  є  у  творі. Літературний твір  своїм  змістом  визначає, які дії необхідно  виконувати,  однак він не містить  вказівок щодо  способів  їх утілення — рухів, міміки, інтонації. Така гра є значно складнішою для дітей, порівняно з тією, у якій наслідується побачене в житті.

Етапи  гри-драматизації

  1. Підготовка до гри-драматизації (читання або розповідання тексту  вихователем; прослуховування  тексту  в  звукозаписі;  бесіда  з  дітьми  про  особливості  характерів  головних  персонажів; переказування  змісту  тексту, під  час  якого  діти  закріплюють у  своїй  пам’яті  послідовність  подій, що  відбуваються,  прямої мови персонажів  та  ін.; переказування  за виконаними дітьми ілюстраціями, сюжетними малюнками та  ін.;
  2. збагачення знань дітей про персонажів та події, про які йдеться  у  грі;  вправляння  у  виразному  читанні  тексту;  підготовка  атрибутів  і  декорацій. Досягненню  цієї  мети  допомагають спеціальні  ігрові вправи,  спрямовані на пошук  і розвиток виражальних  засобів  (імітаційних рухів, почуттів, ходи, міміки та  ін.), необхідних для створення образу;
  3. власне гра-драматизація, у якій розвиваються творчі здібності дітей.

Перед початком гри-драматизації з дітьми молодшого дошкільного віку вихователь кілька разів читає текст, а потім організовує своєрідну  драматизацію:  знову  читає  твір,  а  діти,  прислуховуючись до тексту, виконують певні дії.

З  часом  вони  запам’ятовують  вірші,  уявляють  себе  в  певній ролі, намагаються  самостійно  відтворювати  текст. Далі  організовують  гру-драматизацію  у  формі  настільного  театру:  вихователь показує можливі для конкретної ролі  ігрові дії. Після цього діти виконують  ролі  персонажів  твору.  Усе  це  сприяє  розвитку  у  дошкільнят  дружніх  взаємин,  вихованню  дисциплінованості,  організованості тощо.

Уже в середній  групі дитина повинна вміти змінювати  інтонацію залежно від особливостей образу, емоційно відтворювати діалоги  дійових  осіб,  передавати  їх  сутність  і  настрій  за  допомогою інтонації, міміки, жестів, поз, ходи, рухів.

У старшій дошкільній групі гра-драматизація, має забезпечити  опанування  дітьми прийомів  інакомовності  (алегорії), фантастичного  перетворення,  перебільшення.  Діти  повинні  опанувати

виражальні засоби, необхідні для виконання різних ролей, відображення рольових дій, взаємин.

З  часом  вони  запам’ятовують  вірші,  уявляють  себе  в  певній ролі, намагаються  самостійно  відтворювати  текст. Далі  організовують  гру-драматизацію  у  формі  настільного  театру:  вихователь показує можливі для конкретної ролі  ігрові дії. Після цього діти виконують  ролі  персонажів  твору.  Усе  це  сприяє  розвитку  у  дошкільнят  дружніх  взаємин,  вихованню  дисциплінованості,  організованості тощо.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий