Словосполучення

У даній статті пропонується 2 варіанти тестів (з відповідями) з української мови  для учнів 11 класу на тему «Словосполучення»

Варіант 1

 1. Укажіть неправильне твердження.
  • А  Словосполучення  складається  з  граматично  нерівноправних слів,  з яких одне —  головне, а друге —  залежне.
  • Б  У  словосполученнях між  словами  встановлюється підрядний  зв’язок.
  • В  Словосполучення бувають безприйменникові і прийменникові.
  • Г  Словосполученнями можуть бути однорідні члени речення, однакові слова, фразеологізми, склад  граматичної основи.✔
 2. Укажіть словосполучення.
  • А  Робити вчасно,  зустріти радісно, ні риба ні м’ясо.
  • Б  Яблучний сік, яблуневий сад, яблука  і  груші.
  • В  Придбати товар, засидітися вдома, згаяти час.✔
  • Г  Мити посуд, дуже  талановитий, надто чистий,  сходить  сонце.
 3. Зазначте синтаксичні одиниці.
  • А  Тільки словосполучення.
  • Б  Тільки речення.
  • В  Розділові  знаки.
  • Г  Словосполучення, речення.✔
 4. Які варіанти не можна використати для утворення словосполучення зі словом світло?
  • А  Яскраве.
  • Б  Небесне.
  • В  Надзвичайне.
  • Г  Загасло.✔
 5. Зазначте прислівникове словосполучення.
  • А  Сміливий хлопець.
  • Б  Відважний хлопець.
  • В  Надзвичайно приємно.✔
  • Г  Зізнатись у  злочині.
 6. Укажіть дієслівне словосполучення.
  • А  Прекрасний незнайомець.
  • Б  Спати на траві.✔
  • В  Дуже  голосно.
  • Г  Добрий вчинок.
 7. Зазначте неправильне твердження.
  • А  Узгодження —  такий  спосіб  зв’язку,  при  якому  залежне слово ставиться у тих же формах, що  і  головне.
  • Б  Керування —  такий  спосіб  зв’язку,  при  якому  залежне слово  ставиться  в  тому  відмінку  (з  прийменником  чи  без прийменника), якого вимагає  головне слово.
  • В  Прилягання —  такий  спосіб  зв’язку,  при  якому  залежне незмінюване  слово  з’єднується  з  головним  лише  за  змістом.
  • Г  Вид  і  тип  словосполучення  визначаються  за  залежним словом  у  словосполученні,  відповідно  до його  частиномовної приналежності.✔
 8. Укажіть усі можливі словосполучення в реченні Добре тоді відпочив у садибі вранці та ввечері Іванко.
  • А  Добре відпочив, у садибі відпочив, відпочив  Іванко, добре у садибі, добре вранці, тоді відпочив, добре ввечері.
  • Б  У садибі вранці, вранці та вечері, добре відпочив, відпочив у садибі, добре вранці, відпочив тоді.
  • В  Добре  відпочив,  відпочив  Іванко,  відпочив  у  садибі,  тоді відпочив, добре вранці, добре ввечері.
  • Г  Добре  відпочив,  відпочив  у  садибі,  відпочив  вранці,  відпочив ввечері, тоді відпочив.✔
 9. Укажіть правильно перекладені словосполучення.
  • А  Вихід  на  сцену,  балакати  по  телефону,  вчитися  на  рідній мові.
  • Б  Подякувати всіх, зрозуміти на справі, увійти в становище.
  • В  Просити до столу, готуватися до прибирання, видавати по рахунку.
  • Г  Ділова  пропозиція,  стосовно  справи,  перекласти  українською, звернутися за проханням.✔
 10. Зазначте іменне словосполучення.
  • А  Малий обсяг.✔
  • Б  Мало написано.
  • В  Віддати  заяву.
  • Г  Мало-мало.
 11. Напишіть десять дієслівних словосполучень (тип зв’язку — керування).

Варіант 2

 1. Укажіть правильне твердження.
  • А  Словосполучення  складається  з  граматично нерівноправних слів, з яких одне —  головне, а друге — залежне.✔
  • Б  У словосполученнях між словами встановлюється сурядний зв’язок.
  • В  Фразеологізми є синтаксичними словосполученнями.
  • Г  Словосполученнями можуть бути однорідні члени речення, однакові слова, склад  граматичної основи.
 2. Укажіть синтаксичні словосполучення.
  • А  Гучно ввімкнути,  зустріти радісно, піймати облизня.
  • Б  Яблучний  сік,  яблуневий  сад,  яблука  і  груші,  гучно  крокувати.
  • В  Придбати товар, засидітися вдома, згаяти час, чарівний день.✔
  • Г  Мити  посуд,  дуже  талановитий,  надто  чистий,  сходить сонце.
 3. Зазначте синтаксичні одиниці.
  • А  Тільки словосполучення.
  • Б  Тільки речення.
  • В  Розділові  знаки, члени речення.
  • Г  Словосполучення, речення.✔
 4. Доберіть можливі варіанти для утворення словосполучення  зі словом день.
  • А  Святковий.✔
  • Б  .., який  запам’ятався.
  • В  Ніч  і…
  • Г  Настав.
 5. Укажіть правильно перекладені словосполучення.
  • А  Вихід  на  сцену,  папери  у  справі,  вчитися  на  рідній  мові, економічна криза.
  • Б  Подякувати всіх, зрозуміти на справі, цими днями, народний добробут.
  • В  Просити до столу, готуватися до прибирання, завдати болю, бути як свідок.
  • Г  Електричне освітлення,  інша річ, безпорадне становище, звернутися за проханням.✔
 6. Зазначте неправильне твердження.
  • А  Узгодження —  такий  спосіб  зв’язку,  при  якому  залежне слово ставиться у тих же формах, що  і  головне.
  • Б  Керування —  такий  спосіб  зв’язку,  при  якому  залежне слово  ставиться  в  тому  відмінку  (з   прийменником чи  без прийменника), якого вимагає  головне слово.
  • В  Прилягання —  такий  спосіб  зв’язку,  при  якому  залежне незмінюване  слово  з’єднується  з  головним  лише  за  змістом.
  • Г  Вид  і  тип  словосполучення  визначаються  за  залежним словом  у  словосполученні,  відповідно  до його  частиномовної приналежності.✔
 7. Укажіть дієслівне словосполучення.
  • А  Швидко бігти.✔
  • Б  Дитяче ліжко.
  • В  Косовиця на лугах.
  • Г  Складна контрольна.
 8. Укажіть всі можливі словосполучення в реченні Відтоді милуються собою в дзеркалах не тільки люди (Т. Кінько).
  • А  Відтоді милуються, милуються люди, не тільки люди.
  • Б  Милуються  собою,  відтоді  милуються,  милуються  не тільки люди, милуються в дзеркалах.✔
  • В  Люди милуються, милуються собою, відтоді милуються.
  • Г  Милуються не  тільки люди, не  тільки милуються,  відтоді милуються.
 9. Зазначте прислівникове словосполучення.
  • А  Сміливий вчинок.
  • Б  Відважний розум.
  • В  Ближче до світла.✔
  • Г  Викрити брехню.
 10. Зазначте іменне словосполучення.
  • А  Добрий дідусь.✔
  • Б  Мало сказано.
  • В  Віддати  зошит.
  • Г  Більш талановитий.
 11. Напишіть п’ять дієслівних словосполучень (тип зв’язку — прилягання).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий