Семінар

Урок — семінарське заняття

 Особливості семінарського заняття

Семінарські заняття (у формі доповідей і повідомлень або запитань-відповідей) проводять у старших класах під час вивчення здебільшого гуманітарних предметів.

Сутність урок-семінарів полягає в колективному обговоренні за­пропонованих питань, повідомлень, рефератів, доповідей, під­готовлених учнями під керівництвом учителя.

Семінарському заняттю передує тривала підготовка (повідом­ляють план заняття, основну й додаткову літературу, окреслюють роботу кожного учня й класу загалом).

Структура семінарського заняття

  • Починається з короткого вступу вчителя (введення в тему).
  • Потім учні послідовно обговорюють питання.
  • Наприкінці заняття вчитель підбиває підсумок, робить уза­гальнення.
  • Якщо готувалися повідомлення або доповіді, то обговорення будують на їхґ основі за активної участі опонентів, які також підготувалися заздалегідь і попередньо ознайомилися зі змі­стом повідомлень.

Семінар-диспут

Особливою формою семінару є семінар-диспут. Його відмін­ність від позаурочних диспутів полягає у тому, що зберігають по­стійний склад класу, традиції колективної роботи учнів на уроці; диспутом завжди управляє вчитель.

Семінар-диспут має також особливу мету — формування оцін­них суджень, твердження світоглядних позицій.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий