Що включає в себе поняття «Вивчення родини?»

У першу  чергу необхідно  вивчити  умови  виховання  дитини  в родині.

План вивчення умов виховання дитини в родині

 1. Загальні відомості про родину:
  1. Структура родини, вік, професія батьків, побутові та санітарно-гігієнічні умови життя родини, матеріальне забезпечення.
  2. Дані про родинне виховання:
   1. Виховна спроможність і виховна активність батьків;
   2. Громадська спрямованість родинного колективу;
   3. Психологія родинних стосунків;
   4. Наявність куточка школяра;
   5. Дотримання дитиною режимудня;
   6. Робота батьків над формуванням загальної культуришколяра, розвитком його здібностей, таланту;
   7. Використання вільного часу,культура дозвілля;
   8. Ставлення батьків до школи;
   9. Хто із членів родини здійснює найбільший вплив на учня.

Ці  загальні  відомості  про  родину  можна  одержати  під  час  першого  знайомства  з  батьками,  коли  здійснюється  відвідування  дітей  вдома на початку навчального року.

Рекомендації щодо вивчення родини

 1. Перше відвідування бажано зробити до початку навчального року. Це дасть можливість  класному  керівникові  ознайомитись  із  сім’єю  учня в домашній, звичайній для дитини обстановці.
 2. Під час відвідування необхідно пам’ятати, що в цей час батьків цікавить підготовленість дитини до школи.
 3. Обов’язково  треба  підтримати  прагнення  батьків  створити  необхідні умови для навчання й виховання дитини.
 4. Розмова з батьками повинна мати доброзичливий характер.
 5. Неприпустимим  є  залякування  школярів  і  батьків  «труднощами» навчання.
 6. Бесіда з батьками повинна мати цілеспрямований характер для більш чіткого усвідомлення ними вимог до підготовки дитини до школи, аби вони замислилися, що треба зробити для позитивного ставлення учня до навчання, формування  в нього прагнення  до набуття нових  знань і вмінь.
 7. Необхідно уважно вислухати і розвіяти побоювання та сумніви батьків, дати їм конкретні рекомендації, які допоможуть у вихованні і навчанні дитини.
 8. Основою спілкування педагога й батьків повинна бути взаємна зацікавленість дитиною, її фізичним, духовним, інтелектуальним розвитком.
 9. Головне  завдання  класного  керівника —  налагодити  контакт  із  батьками.

Для ефективної роботи з батьками необхідно:

 • вміти уважно і тактовно слухати батьків;
 • володіти певними особистісними якостями;
 • допомогти оцінити існуючу проблему всебічно й глибоко, дати пораду;
 • систематизувати  й  упорядковувати  висновки,  спостереження,  зауваження, вести короткі записи в щоденнику спостережень;
 • візити  в  родину  повинні  стати  нормою  й  системою  від  початкових класів до старших.

Відвідування  родини — не єдиний  метод  одержання  інформації про родинне виховання.

Особливе  місце  в  процесі  вивчення  родини  посідає  анкетування.

Метою його є одержання додаткових відомостей про родину, особливості батьківської виховної роботи. Але для ефективного застосування потрібно виконувати  всі  вимоги,  які  висуваються  до  соціологічних  досліджень, а саме:

 • анкета повинна бути складена на високому професійному рівні;
 • питання повинні бути чіткими, коректними, однозначними;
 • кожне питання  анкети має  враховувати  умови життя  та  індивідуальні особливості дитини.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий