Розпад радянського Союзу й відродження незалежної України (1985–1991 рр.)

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 11 класу до теми «Розпад радянського Союзу й відродження незалежної України (1985–1991 рр.)»

Содержание
 1. Розпад радянського Союзу й відродження незалежної України (1985–1991 рр.)
 2. I.  Завдання  цієї  форми  складаються  зі  вступного  запитання  та  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та  чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  на  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 5  «Розпад радянського Союзу й відродження незалежної України (1985–1991 р.)»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу
 10. Завдання IV типу

Розпад радянського Союзу й відродження незалежної України (1985–1991 рр.)

I.  Завдання  цієї  форми  складаються  зі  вступного  запитання  та  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Позначте, як називається удосконалення всіх сфер життя, здійснюване під керівництвом КПРС у другій половині 80-х рр.:

 • А  «відбудова»;
 • Б  «реконструкція»;
 • В  «переобладнання»;
 • Г  «перебудова».

2.  Громадсько-політичні організації, що не були офіційно зареєстровані, мали назву:

 • А  легальні;
 • Б  неформальні;
 • В  ворожі;
 • Г  підпільні.

3.  Переповнення  грошового  обігу  масою  надлишкових  паперових  грошей, що спричиняє знецінювання  їх, зростання цін на предмети першої необхідності, називається:

 • А  інфляція;
 • Б  лібералізація;
 • В  реабілітація;
 • Г  спекуляція.

4.  Позначте, як називається набуття державою незалежності та самостійності у внутрішній та зовнішній політиці:

 • А  універсал;
 • Б  суверенітет;
 • В  гласність;
 • Г  декларація.

5.  М. Горбачов був обраний генеральним секретарем ЦК КПРС у:

 • А  березні 1985 р.;
 • Б  квітні 1985 р.;
 • В  травні 1986 р.;
 • Г  вересні 1986 р.

6.  Позначте, коли відбувся перший страйк шахтарів України:

 • А  травень 1989 р.;
 • Б  липень 1989 р.;
 • В  жовтень 1989 р.;
 • Г  березень 1990 р.

7.  Декларацію про державний суверенітет країни було проголошено в:

 • А  березні 1990 р.;
 • Б  травні 1990 р.;
 • В  червні 1990 р.;
 • Г  липні 1990 р.

8.  Верховна Рада затвердила Державний Прапор України в:

 • А  листопаді 1991 р.;
 • Б  грудні 1991 р.;
 • В  січні 1992 р.;
 • Г  лютому 1992 р.

9.  Який  регіон України перебрав нА  себе  роль  «українського П’ємонту» у другій половині 80-х рр.?

 • А  Крим;
 • Б  Львівщина;
 • В  Донбас;
 • Г  Одещина.

10. Живий ланцюг «Українська хвиля» у 1990 р. простягався:

 • А  від Києва до Сімферополя;
 • Б  від Києва до Донецька;
 • В  від Києва до Львова;
 • Г  від Львова до Донецька.

11. У 1990 р. на виборах до місцевих рад демократичні сили перемогли у:

 • А  Закарпатській, Чернівецькій і Чернігівській областях;
 • Б  Київський, Вінницькій і Хмельницькій областях;
 • В  Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях;
 • Г  Волинській, Житомирській і Рівненській областях.

12. Першими незалежність України визнали:

 • А  Росія та Аргентина;
 • Б  Угорщина та Англія;
 • В  Польща і Канада;
 • Г  Латвія і Литва.

13. Хто був обраний головою Верховної Ради УРСР ХІІ скликання у травні 1990 р.?

 • А  І. Юхновський;
 • Б  В. Івашко;
 • В  В. Фокін;
 • Г  І. Плющ.

14. Хто із названих діячів був першим головою Народного Руху України?

 • А  І. Гель;
 • Б  М. Горинь;
 • В  І. Драч;
 • Г  С. Губенко.

15. У 1988 р. лідером Української Гельсінської спілки було обрано:

 • А  Л. Лук’яненка;
 • Б  І. Драча;
 • В  В. Чорновола;
 • Г  П. Павличка.

16. В результаті виборів 1 грудня 1991 р. першим Президентом незалежної України було обрано:

 • А  І. Юхновського;
 • Б  В. Івашка;
 • В  Л. Кравчука;
 • Г  С. Гуренка.

17. Верховна Рада УРСР прийняла закон «Про мови в УРСР» у:

 • А  липні 1989 р.;
 • Б  вересні 1989 р.;
 • В  жовтні 1989 р.;
 • Г  березні 1990 р.

18.  «Група 239» у складі Верховної Ради України, обраної в березні 1990 р., представляла інтереси:

 • А  комуністичної більшості;
 • Б  центристів;
 • В  опозиції;
 • Г  лівих сил.

19. Перший в Україні страйк організували:

 • А  вчителі;
 • Б  шахтарі;
 • В  лікарі;
 • Г  студенти.

20. Першою формально задекларованою партією стала:

 • А  Демократична партія України;
 • Б  Українська християнсько-демократична партія;
 • В  Українська республіканська партія;
 • Г  Соціал-демократична партія України.

21. Якою була реакція керівництва СРСР на вибух на Чорнобильській АЕС?

 • А  Оголосило всім про вибух на Чорнобильській АЕС;
 • Б  прагнуло приховати від громадськості факт вибуху;
 • В  почало вживати заходів щодо подолання наслідків аварії;
 • Г  почало негайну евакуацію населення з території забруднення радіоактивними речовинами.

22. Проголошений М. Горбачовом курс «прискорення» мав на меті:

 • А  упровадження економічних методів управління ринкового типу на підприємствах;
 • Б  реконструкцію  промисловості  тА  підвищення  якості  виробленої продукції;
 • В  збільшення  обсягів  виробництвА  в  легкій  тА  харчовій  промисловості;
 • Г  підвищення  зарплат  працівникам  бюджетної  сфери,  збільшення пенсій.

23.  Значення гласності полягала в тому, що:

 • А  люди могли мислити по-новому, одержати об’єктивну інформацію, мати власну думку;
 • Б  заборонялась будь-яка критика, інформація мала суб’єктивний характер;
 • В  на всі засоби масової інформації накладалася жорстка цензура;
 • Г  люди мислили старими догмами й стереотипами.

24.  На позачерговій сесії Верховної Ради УРСР у серпні 1991 р. було прийнято:

 • А  Указ «Про заборону діяльності Компартії України»;
 • Б  Акт проголошення незалежності України;
 • В  Декларацію про державний суверенітет України;
 • Г  Закон УРСР «Про вибори президента».

II.  Завдання цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та  чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Гласність 1  забезпечення гарантованих Конституцією громадянських прав особи
Б  суверенітет 2  можливість отримання правдивої інформації
В  лібералізація 3  підкуп державних і політичних діячів
Г  корупція 4  цілковита незалежність держави від інших   держав в її внутрішній зовнішній політиці
5  перевищення видатків над доходами в рамках державного бюджету.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

 • А  24  серпня 1991 р.  1  початок «перебудови»;
 • Б  квітень 1985 р. 2  перші альтернативні вибори до Верховної Ради;
 • В  березень 1990 р. 3  запровадження продажу товарів за картками споживача з купонами;
 • Г  листопад 1990 р. 4  Акт проголошення незалежності України;

5  Декларація про державний суверенітет України.

27. Співвіднесіть характер спрямування партії та її назву.

А  Праві 1  УРП, ДемПУ, УСДП
Б  національно-центристські 2  Партія зелених (ПЗУ)
В  українська соціал-демократія 3  СДПУ, ОСДПУ
Г  екологічні 4  УНП, УХДП, ДСУ, УНДП
5  Товариство ім. Т. Г. Шевченка, Товариство «Меморіал».

28. Співвіднесіть прізвища з посадами, які обіймали ці особи.

А  І. Юхновський 1  перший секретар КПУ в 1991 р.
Б  В. Фокін 2  голова «Народної Ради» в 1990 р.
В  Л. Кравчук 3  голова Ради міністрів УРСР в 1990 р.
Г  С. Гуренко 4  президент України з 1991–1994 рр.
5  президент Академії наук України.

29. Установіть  відповідність між  громадськими  організаціями  та  їх представниками.

А  УАНТІ 1  Л. Лук’яненко
Б  УГС 2  Ю. Щербак
В  Товариство української мови ім. Т. Шевченка 3  М. Руденко
Г  «Зелений світ» 4  Д. Павличко
5  В. Чорновіл.

30. Установіть відповідність між партіями та їхніми цілями.

А  УРП 1  відродження і захист природного довкілля і людини від згубних техногенних факторів
Б  ПЗУ 2  побудова української незалежної соборної держави
В  ОСДПУ 3  у питаннях національно-державного будівництва перебувала на конфедеративних позиціях
Г  ПДВУ 4  базувалась на принципах демократичного соціалізму, демократичних свобод і конкуренції різних форм власності
5  захист досягнень соціалізму, недопущення приватизації землі, ліквідації колгоспів та роздержавлення промислових підприємств.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  голодування студентів;
 • Б  вибух на Чорнобильській АЕС;
 • В  спроба антиконституційного перевороту в СРСР;
 • Г  прийняття Декларації про державний суверенітет України.

32. Розташуйте в логічній послідовності процеси які відбувалися в період «перебудови»:

 • А  загострення економічної і соціальної кризи;
 • Б  формування багатопартійної системи;
 • В  піднесення робітничого руху;
 • Г  падіння авторитету Компартії України.

33. Розташуйте в логічній послідовності етапи формування багатопартійної системи в Україні на початку 90-х рр.:

 • А  створення політичної партії УРП;
 • Б  вихід представників Демплатформи з КПУ й утворення ПДВУ;
 • В  прийняття ВРУ постанови «Про порядок реєстрації громадянських об’єднань»;
 • Г  виникнення українських партій СДПУ, УНДП, УНП, ПЗУ.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34.  Заява від імені парламенту, уряду, партії, урочисте проголошення певних положень чи принципів.

 1. Назвіть термін.
 2. З якими подіями в історії України цей термін пов’язаний?
 3. Якого року відбулося це проголошення?

35.  «Провести в березні одночасно із загальносоюзним референдумом опитування  населення  української  РСР  для  виявлення  думки  громадян щодо змісту майбутнього Союзу».

 1. Про які події йдеться?
 2. Вкажіть рік проведення цього заходу.
 3. Які ще країни брали в цьому участь?

36.  «Член КПРС з 1958 р. Працював викладачем Чернігівського фінансового  технікуму.  З  1960 р. —  лектор,  пізніше  зав.  відділом  пропаганди і агітації Чернівецького обкому КПРС. Закінчив Академію  суспільствознавчих наук у Москві, кандидат економічних наук. З 1970 р. працював в апараті ЦК КПУ. З 1989 р. — секретар ЦК КПУ з ідеології, кандидат  у  члени  політбюро Компартії.  З  1990 р. —  голова Верховної Ради України. З 1994 р. — депутат Верховної Ради України. У 1995 р. очолив всеукраїнське об’єднання «Порозуміння», президент Фонду сприяння розвитку мистецтв України».

 1. Назвіть прізвище українського політичного діяча.
 2. З яким періодом в історії України пов’язана його діяльність?
 3. Яку найвищу посаду обіймав у період політичної діяльності в незалежній України?

37. Програмова ціль: «…наш суспільний  ідеал — свобода, справедливість, народовладдя. Наша партія пропонує суспільству систему поглядів, яка уявляється нам як теоретичне заперечення антинародного, тоталітарного ладу і проект побудови нового суспільного устрою — демократичного й гуманного.

Отже, вона закономірно приєднується до світового соціал-демократичного руху, продовжує традиції української соціал-демократії. Суспільний лад, який хочемо встановити, звемо народним…»

 1. Вкажіть назву політичної партії.
 2. З яким періодом в історії України пов’язана діяльність партії?
 3. Який вплав мали ідейні засади партії на тогочасне суспільство?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  на  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Доведіть, що УРСР того часу справедливо вважали «заповідником застою».

39. Як відреагувало керівництво ЦК КПУ, уряд на чорнобильську катастрофу? Чим була зумовлена така позиція?

40. Охарактеризуйте умови, за яких розгортався український національновизвольний рух у другій половині 80-х рр. Які фактори сприяли цьому?

41. Яка подія засвідчила, що Україна досягла реальної, а не декларованої незалежності?

Відповіді до теми 5  «Розпад радянського Союзу й відродження незалежної України (1985–1991 р.)»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Г Б А Б А Б Г В Б В В В
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Б В А В В Б Б В Б Б А Б

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 2 4 4 2 3 2 3 2 2
Б 4 1 1 3 1 1 1 4 4
В 1 2 3 4 4 4 4 3 1
Г 3 3 2 1 2 3 2 1 3

Завдання IV типу

34.  Депортація.  35.  1991  р.  36.  Л.  Кравчук.  37.  ДПУ  (Демократична партія України).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий