Різнорівневе навчання

Технологія різнорівневого навчання (рівневої диференціації)

Автор технології — М. П. Гузик. Цільовою установкою є навчання кож­ного на рівні його можливостей і здібностей, створення умов комфортності та успіху для залучення кожного учня в діяльність з метою стимулюван­ня пізнавальних інтересів і розвитку навчальних та комунікативних умінь і навичок. Технологія передбачає рівневу диференціацію за рахунок поді­лу дітей на змінні та відносно гомогенні за складом групи, кожна з яких опановує програмний матеріал на базовому й варіативному рівнях (базо­вий рівень визначається державним стандартом).

 • коли учні розподіляються по різних класах, що навчаються за різни­ми програмами;
 • коли в межах одного класу на добровільних засадах утворюються гру­пи з поглибленого вивчення окремих предметів;
 • профільне навчання у старших класах.
 • Різнорівневе навчання

Умовами для успішної реалізації цієї технології є відкритість резуль­татів навчання, досягнення яких заохочується; необхідно також пам’ятати, що рівень викладання має бути вищим, ніж рівень обов’язкового засвоєн­ня; у процесі навчання необхідно забезпечити послідовність просування за рівнями. Кожен учень добровільно вирішує для себе, на якому рівні за­своювати матеріал (не нижче Держстандарту) та в якому вигляді звітува­ти про це.

 • розбір нового матеріалу; (1-й урок)
 • фронтальне опрацювання нового матеріалу; (2-й урок)
 • індивідуальне опрацювання матеріалу; (3-й урок)
 • внутрішньопредметне узагальнення; (4-й урок)
 • міжпредметне узагальнення; (5-й урок)
 • коригування формальних знань (на репродуктивному рівні); (6-й урок)
 • контроль і коригування (на творчому рівні). (7-й урок)

На перших двох типах уроків в основному використовується фрон­тальна (колективна) робота, а в подальшому — індивідуальна та групова. У межах одного класу учні працюють за трьома навчальними програмами, які розраховані на різні категорії учнів. Просування відбувається за умови успішного подолання учнями попереднього етапу, тому система навчання має чітко регламентовану систему контролю.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий