Прийоми гримування

Існують два основних технічних прийоми гримування: живо­писний і скульптурно-об’ємний. Вони ґрунтуються на конкретно­му вивченні пластичних особливостей обличчя.

ЖИВОПИСНИЙ ПРИЙОМ

Цей прийом передбачає використання гримувальних фарб і багато в чому нагадує роботу живописця. Тут важливу роль відіграють кольори, світлотінь, лінія, що взаємопов’язані й допов­нюють одне одного.

Характер гриму залежить від жанру вистави (опера, оперета, драма, цирк, естрада). Наприклад, у цирку й на естраді викори­стовують лінійний (або умовний) грим, у якому відсутня площинно- живописна виразність, немає чіткого передавання об’ємних форм, а є лише графічність зображення. Використовуються чисті кольо­ри, без відтінків і переходів з однієї тональності в іншу.

СКУЛЬПТУРНО-ОБ’ЄМНИЙ ПРИЙОМ

Він відрізняється від живописного прийому тим, що в ньому використовують не лише фарби, але й наліпки, наклейки, аплі­кації тощо.

Мистецтво скульптурно-об’ємного гриму має багато спільного з роботою над скульптурою щодо передавання об’ємної форми.

Використовуючи цей прийом, можна суттєво змінити обличчя, чого не можна досягти за допомогою живописного прийому.

У скульптурно-об’ємному прийомі використовують різноманіт­ні матеріали: вату, пап’є-маше, шкіру, корок, пластичні деталі. Особливості такого гриму є найдоречнішими для гримування каз­кових, фантастичних персонажів.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий