Просте речення

У даній статті пропонується 2 варіанти тестів (з відповідями) з української мови  для учнів 11 класу, до теми “Просте речення“.

Варіант 1

 1. Укажіть правильне твердження.
  • А  Граматична  основа —  це  частина  речення.  Складається з підмета  і присудка.
  • Б  Присудок —  головний  член  речення, що  виражає  ознаку, приписувану підметові.
  • В  Простим є присудок, який виражений дієсловом.✔
  • Г  У ролі  іменної частини  складеного присудка можуть  бути будь-які частини мови, окрім особливих форм дієслова.
 2. Укажіть речення, що мають складений дієслівний присудок.
  • А  Я міг щось  забути.
  • Б  Зобов’язаний допомогти старому.
  • В  За рідний край віддать готові вони свою гарячу кров (В. Сосюра).
  • Г  Я був без  імені, без роду й племені  (М. Коцюбинський).✔
 3. Укажіть речення, що не мають складеного іменного присудка.
  • А  Гарним був Київ у цей свіжий осінній ранок  (В. Собко).
  • Б  Голуби ті були навдивовижу кожному  (Панас Мирний).
  • В  Гірські печери  затоплені водою  (Ю. Бедзик).
  • Г  Ти матимеш змогу перевірити свій запас.✔
 4. Укажіть речення, у якому неправильно розставлено розділові  знаки.
  • А  Жайворонок  з’явився до тепла, а  зяблик — до холоду.
  • Б  Мене  все життя  ваблять,  і  хвилюють  зорі, місяць,  ніч…✔
  • В  У  темному  гаю,  в  зеленій  діброві,  на  припоні  коні  отаву скубуть, сідлані коні, вороні,  готові  (Т. Шевченко).
  • Г  Весь час чарівний, барвистий світ мінився.
 5. Зазначте речення з відокремленими прикладками.
  • А  А  він  шугав  між  блакитним  небом  і  зеленим  морем…  (Б. Грінченко).
  • Б  Стоять в шинелях,  забрьохані, без шапок…  (О. Гончар).
  • В  Другий  сусід  мій,  Григорій Шиян,  вирішив  не  покидати своєї хати  (О. Довженко).✔
  • Г  Стукнувшись об пом’яті, ніби пошматовані зубами, дошки помосту, паром  зупинився  (Ю. Мушкетик).
 6. До якого виду належить речення Солі одержують за допомогою хімічних реакцій (З підручника)?
  • А  Означено-особове речення.
  • Б  Неозначено-особове речення.✔
  • В  Узагальнено-особове речення.
  • Г  Безособове речення.
 7. Укажіть речення, де неправильно розставлено розділові знаки.
  • А  Він  вийшов  з  дому,  супроводжуваний  спокійною,  ласкавою, ніжною материнською усмішкою  (В. Собко).
  • Б  Мово ненина, батьківська мово, що здолала найтяжчі віки,що  засяяла  так  веселково,  перелившись  в  пісенні  рядки (М. Карпенко).
  • В  І  золотої  й  дорогої мені, щоб  знали  ви,  не жаль моєї  долі молодої  (Т. Шевченко).✔
  • Г  Зрозуміло,  цією  теоремою  Піфагор  найбільше  уславився серед математиків  (О. Вишня).
 8. До якого виду належить речення Вік живи — вік учись (Народна творчість)?
  • А  Двоскладне речення.
  • Б  Називне речення.
  • В  Означено-особове речення.
  • Г  Узагальнено-особове речення.✔
 9. Укажіть слова, що не є вставними.
  • А  Навіть.✔
  • Б  Мабуть.
  • В  На жаль.
  • Г  По-перше.
 10. До якого виду належить речення Чесне діло роби сміливо (Народна творчість)?
  • А  Означено-особове речення.
  • Б  Неозначено-особове речення.
  • В  Узагальнено-особове речення.✔
  • Г  Безособове речення.
 11. Укажіть речення, у якому немає відокремленого означення.
  • А  Повненька, жвава і весела, з сірими прудкими оченятами, з ямочками на щоках і двома косами… справляла приємне враження  (О. Десняк).
  • Б  Сильна  і  вправна,  вона  працювала  завзято  й  самовіддано (В. Собко).
  • В  В’ється степова, безкінечна, покручена дорога.✔
  • Г  Степ,  оповитий  тишею,  дихав  пахощами  росяних  трав (П. Панч).
 12. Напишіть міні-твір на одну з запропонованих тем , використовуючи прості ускладнені речення.
 • Надто важка робота — нічого не робити  (О. Уайльд).
 • Ліниві  завжди бувають людьми посередніми  (Ф. Вольтер).
 • Людина керує  звичкою, а не навпаки  (М. Островський).

Варіант 2

 1. До якого виду належить речення Не судилося, мабуть, цьому статися?
  • А  Двоскладне речення.
  • Б  Означено-особове речення.
  • В  Узагальнено-особове речення.
  • Г  Безособове речення.✔
 2. До якого виду належить речення Там усе правильно записано (В. Сосюра)?
  • А  Двоскладне речення.
  • Б  Називне речення.
  • В  Неозначено-особове речення.
  • Г  Безособове речення.✔
 3. До якого виду належить речення А в степу весніє, весніє (О. Гончар)?
  • А  Означено-особове речення.
  • Б  Неозначено-особове речення.
  • В  Узагальнено-особове речення.
  • Г  Безособове речення.✔
 4. До якого виду належить речення Терпіти біль вже було несила?
  • А  Називне речення.
  • Б  Неозначено-особове речення.
  • В  Узагальнено-особове речення.
  • Г  Безособове речення.✔
 5. Укажіть речення, у яких наявні уточнення.   
  • А  На Володимирській  гірці,  в Києві, над Дніпром,  граються мирно діти, бризкає сміх сріблом  (І. Нехода).✔
  • Б  Рівно дихає  степ, що прокинувся після  зими  (І. Кириченко).
  • В  По ярах шуміли,  спадаючи,  весняні  води  (Г. Тютюнник).
  • Г  Мати, втомлена роботою, важко сплеснула руками.
 6. До якого виду належить речення Жнива…?
  • А  Двоскладне речення.
  • Б  Називне речення.✔
  • В  Означено-особове речення.
  • Г  Неозначено-особове речення.
 7. Укажіть речення, у яких немає відокремлених обставин.
  • А  Чорне небо висіло над степом, граючи незліченним розсипом  зоряних  іскор  (З. Тулуб).
  • Б  Звідси, особливо вночі, у всій своїй величі і красі виступає древній Київ.
  • В  Побачивши  знайому дорогу, він радісно скрикнув.
  • Г  Ми вирушили всі, за винятком важко захворілих.✔
 8. До якого виду належить речення Я люблю природу, а також тварин?
  • А  Двоскладне речення.✔
  • Б  Означено-особове речення.
  • В  Неозначено-особове речення.
  • Г  Узагальнено-особове речення.
 9. Укажіть речення, у яких немає відокремлених додатків.
  • А  Ні птиць, ані людей, опріч ясної зірки в високості  (А. Малишко).
  • Б  Ми не  здамося, всупереч долі.
  • В  Замість майстерні художника, Тарас опинився на панській кухні  (П. Федченко).
  • Г  Вибираючи майбутнє, будь обережним…✔
 10. До якого виду належить речення Любімо Вкраїну, та не сліпо, щирим серцем, чистою душею (О. Підсуха)?
  • А  Називне речення.
  • Б  Означено-особове речення.✔
  • В  Неозначено-особове речення.
  • Г  Узагальнено-особове речення.
 11. Укажіть вставне слово, що виражає сумнів.
  • А  По-перше.
  • Б  Кажуть.
  • В  Наприклад.
  • Г  Мабуть.✔
 12. Напишіть міні-твір на одну з запропонованих тем, використовуючи прості ускладнені речення.
  • Живе лиш той, хто не для себе одного живе  (Меандр).
  • Чесна людина нікому не  заздрить  (М. Горький).
  • Друг усім — нічий друг  (Аристотель).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий