Правила правопису складних іменників і прикметників

Складні іменники і прикметники можуть писатися разом і через дефіс

Разом пишуться складні слова

 • утворені  від  підрядних  словосполучень  (у  яких  одне  слово залежне від  іншого): білокрівці, східноукраїнський, одноразовий, життєздатний, звіробій, акустикофобія, хіміотерапевтичний,  чотирикутнийвинятокгеографічні  назви,  перша частина  яких  вказує  на  сторону  світуПівнічно-Кримський канал,  Західно-Сибірська  низовина,  Південно-Африканська Республіка;
 • утворені з трьох основ і більше: світловодолікування, термогідродинамічний;
 • складноскорочені,  а  також  із першою  частиною  авіа-,  авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, теле-, гео-, гідро-, екзот-, екстра-, зоо-,  ізо-,  електро-,  супер-, квазі-, космо-, лже-, макро-, мікро-, стерео-, моно-,  радіо-, турбо-,  нео-,  псевдо-,  стерео-, мульти-, термо-, фото-: Нацбанк, нарсуд, ізостудія, біоенергія, макро-клімат, мультивалент (але мульти-табс), велотрек, псевдо-ідея, суперзірка;
 • першою  частиною  яких  є  частини  пів-,  напів-,  полу-:  пів-листка, півострова, напівпровідник, напівсвідомий, полуми-сок  (але пів’яблука, пів’юрти, пів’їжака);
 • другим компонентом яких є  слова:  -сотий,  -тисячний,  -міль-йонний: п’ятисотий, п’ятимільйонний.

Через дефіс пишуться складні слова

 •  утворені від сурядних словосполучень(їх можна з’єднати сполучником):  північно-східний,  норд-ост,  батько-мати,  гіркувато-солодкий,  блідо-рожевий,  серцево-судинний,  сліпучо-білий,  соціал-демократ,  диван-ліжко,  матч-турнірвиняток: жовтогарячий, червоногарячий  (окремі кольори);
 • іменники на позначення одиниць виміру: кіловат-година, бета-промені, вольт-секунда, альфа-залізо, центнер-кілометр;
 • іменники на позначення власних назв, першою основою яких є  частина  пів-пів-Харкова,  пів-Європи,  пів-України,  пів-Ялти;
 •  утворені повторенням тих самих, синонімічних або антонімічних слів  із метою підсилення  їх значення: ходив-ходив, окислювально-відновлювальний,  дочки-матері,  більш-менш,  злий-презлий, білий-білий, щастя-доля;
 •  з першою складовою віце-, екс-, лейб-, максі-, міді-, міні-, обер-, експрес- на позначення посад, спеціальностей, професій:  екс-президент, прем’єр-міністр, обер-прокурор, прес-аташе, лейб-гвардія, член-кореспондент, віце-адмірал, фармацевт-провізор, шеф-кухар,  експрес-аналіз, міні-ЕОМ;
 •  перша частина яких — числівник — позначена цифрою: 5-відсотковий, 10-міліграмовий;
 •  прикметники, перша частина яких закінчується на -ико (-іко): хіміко-технологічний, медико-санітарний;
 •  перша частина яких військово-, воєнно-: військово-лікарський, воєнно-стратегічний; виняток: військовослужбовець, віськово-зобов’язаний, військовополонений;
 •  прізвища  та  географічні  назви:  Нью-Йорк,  Панкратов-Чорний, Сант-Петербург:
 •  терміни,  якщо  перше  слово —  родове  поняття,  друге —  видове:  гриб-паразит,  рентген-кабінет,  чар-зілля,  заєць-русак, інфузорія-туфелька;
 •  іменники на позначення рослин  і тварин:  іван-чай, буркун-зілля, мати-й-мачуха,  голка-риба, жаба-бик, кулик-сорока;
 •  іменники,  один  із  компонентів  яких  є  невідмінюваним:  какао-порошок, кафе-автомат, крем-брюле;
 •  іменники,  перший  компонент  яких  наближається  за  значенням  до  прикметника:  свят-вечір,  слайд-фільм,  ком пакт-диск;
 •  сполучення  слів,  що  означають  приблизність:  день-два,  рік-півтора, не сьогодні-завтра.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий