Правопис службових частин мови

Правопис прийменників

Разом пишуться складні прийменники, утворені поєднанням одного чи кількох непохідних прийменників із самостійною частиною мови або поєднанням двох непохідних прийменників:  довкола,  назустріч,  поблизу,  наприкінці,  попід,  посеред,  напередодні, задля, заради.

Окремо  із самостійними частинами мови пишуться прийменники, що  входять  до  складу  прийменникових  сполук:  згідно  з, незалежно від, відповідно до, у розріз із, з огляду на, стосовно до, у відповідь на, у напрямку до, в результаті  (але внаслідок).

Через  дефіс  пишуться  складні  прийменники,  які  починаються на  з,  ізз-за,  із-за,  з-понад,  з-попід,  з-над,  з-під,  з-проміж, з-посеред.

Правопис сполучників

Разом пишуться усі складні сполучники: притому, причому, аніж, начеб, начебто, тобто, зате, затим.

Окремо  пишуться  складені  сполучники,  які  мають  при  собі частки  та  сполучникові  звороти:  адже ж,  або ж,  хоч  би,  хоча  б, але ж,  бо ж,  все ж,  замість того щоб,  з тим щоб,  в  міру того як, з тих пір як.

Через  дефіс  пишуться  складні  сполучники,  які  мають  при собі  підсилювальні  частки:  тільки-но,  тим-то,  тому-то,  якби-то, отож-бо, тож-то

Правопис часток

Разом  пишуться  частки  як,  що,  чим,  аби,  де,  ані,  же(ж), би(б), то, чи, які стали префіксами, суфіксами або постфіксами, частки  ся  (сь)  у  зворотних  дієсловах  та  частка  сь  у  складі  займенників і прислівників: абихто, анітрішечки, чимдужче, щосили, дедалі, мовби, ніби, начеб, аякже, чималенький, дивиться, піднявсь, якийсь, хтось, десь, кудись.

Окремо  пишуться  частки,  які  надають  різних  емоційних  та смислових відтінків висловлюваному: навіть, тільки, невже, ну, лиш, хоч.

Окремо пишеться частка що у сполученнях із прислівниковим значенням: поки що, хіба що, тільки що.

Також окремо пишуться частки хай, нехай, що вживаються для творення форми наказового способу дієслова (хай зробить, нехай прийде) та частки би (б), що вживаються для творення форми умовного способу дієслова  (зробив би, піднявся б).

Через  дефіс  пишуться  частки  -бо,  -но,  -от,  -то,  -таки,  які підсилюють  значення  слова  (прийшов-таки, тому-то,  сідай-бо, давай-но).

Також  через  дефіс  пишуться  частки  будь-,  казна-, хтозна-,  які  виконують  функцію  префіксів  та  частка  -небудь, що  виконує функцію  суфікса  або постфікса, якщо  вони  входять до складу прислівників і займенників (будь-хто, казна-де, хтозна-чого, що-небудь, який-небудь).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий