Практикум

Уроки-практикуми

Практикуми проводять у лабораторіях та майстернях, у на­вчальних кабінетах та на навчально-дослідних ділянках, в учнів­ських виробничих комбінатах та бригадах. Зазвичай учасники працюють у парах або індивідуально за інструкцією або алгорит­мом, що запропоновані вчителем (виміри на місцевості, робота зі схемами, ознайомлення із приладами й механізмами, прове­дення дослідів і спостережень тощо).

Практикуми багато в чому сприяють розв’язанню завдань політехнічної освіти й трудової підготовки школярів.

На яких принципах побудовані уроки-практикуми?

1) Загальні:

 • взаєморозуміння з учнями;
 • навчання без примусу;
 • складна мета;
 • опора для учня (розповідь, правило, способи розв’язання завдання);
 • оцінювання (поважне ставлення не тільки до дитячого знання, але й незнання); заохочення почуття обов’язку й відповідальності;
 • самоаналіз.

2) Творчі:

 • відмова від шаблонів в організації уроку, рутини й форма­лізму в проведенні;
 • максимальне залучення учнів класу до активної діяльності на уроці;
 • не розважальність, а цікавість і захоплення як основа емо­ційного тону уроку;
 • підтримання альтернативності, різноманітності думок;
 • розвиток функції спілкування на уроці як умови забезпечен­ня взаєморозуміння, спонукання до дії, відчуття емоційного задоволення;
 • «прихована» (педагогічно доцільна) диференціація учнів за навчальними можливостями, інтересами, здібностями та схильностями;
 • використання оцінювання як інструменту, іцо формує (а не тільки дає результат).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий