Практична робота в Excel №8

Тема: Опрацювання табличної інформації за допомогою логічних функцій Excel.

Мета: Сформувати в учнів практичні навички опрацювання табличної інформації за допомогою логічних функцій. Закріпити навички впорядковування даних в електронних таблицях, побудови діаграм.

Задача. У сільськогосподарському кооперативі працює бригада з 12 сезонних робітників. Збирають яблука. Оплата залежить від кількості зібраних фруктів. Збір1 кг яблук коштує 0,25 грн. Якщо робітником зібрано за день більше50 кг яблук, то за кожен наступний кілограм йому заплатять по 0,50 грн.

  1. Обчислити, скільки грошей отримає кожен робітник за день.
  2. Обчислити, скільки яблук зібрала бригада за день.
  3. Обчислити, скільки грошей заробила бригада.
  4. З’ясувати, скільки яблук у середньому збирав робітник бригади.
  5. Надати коментар стосовно роботи бригади за день.
  6. Побудувати за оплатою робітників кругову діаграму, на якій відобразити у відсотках частку кожного робітника.
  7. Упорядкувати таблицю так, щоб прізвища робітників були в алфавітному порядку.

 

Хід роботи

1.Викликати програму Excel.

2.Заповнити таблицю за зразком.

Малюнок 1
Малюнок 1
Малюнок 2
Малюнок 2

3. Для обчислення оплати скористатися логічною функцією ЕСЛИ. (Виділити комірку С2. Викликати майстер функцій. Вибрати серед логічних функцію ЕСЛИ. У наступному вікні діалогу занести у поля введення: умову В2<50 — у перше, вираз В2*0,25 — у друге, 12,5+(В2-50)*0,5 — у третє). Дані представити у відповідному форматі.

4. Обчислити, скільки яблук зібрала і скільки грошей заробила бригада за день.

5. Обчислити середній виробіток бригади.

6. Спираючись на середній виробіток бригади, у комірці С15 надати коментар стосовно роботи. (Застосувати логічну функцію ЕСЛИ).

7. Упорядкувати дані таблиці так, щоб прізвища робітників були розташовані за алфавітом.

8. Відформатувати таблицю за зразком.

9. Перемістити таблицю у центр вікна.

10. Надати заголовок таблиці.

11. Побудувати й оформити на листі 2 діаграму за зразком .

12. Перейменувати Лист 1 і Лист 2 на Оплата і Діаграма відповідно.

13. Зберегти документ, надавши йому ім’я Практична_Excel_8.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий