Практична робота в Excel №5

Тема: Побудова діаграм під час роботи з електронними таблицями Excel.

Мета: Сформувати в учнів практичні навички побудови діаграм в електронних таблицях. Закріпити навички введення і форматування даних, заповнення комірок елементами прогресії, використання у формулах абсолютних, змітаних і відносних адрес комірок.

Задача. У продавця зламався калькулятор. Для полегшення розрахунків з покупцями складіть продавцю «шпаргалку» — таблицю вартості товару від100 г до1 кг включно з інтервалом100 г.

Хід роботи

1.Викликати програму Excel.

Занести до комірок за зразком назви продуктів і їхні ціни у форматі Денежный.

Малюнок 1
Малюнок 1

3.Визначити для послідовності 0,1; 0,2; 0,3; … 1 тип прогресії, крок і кінцеве значення. Занести до комірки С1 початкове значення прогресії — 0,1. Зробити комірку С1 активною. Викликати команду меню Правка/Заполнить/Прогрессия і встановити необхідні параметри.

4.Занести до комірки С2 формулу для обчислювання вартості100 г горіхів. У формулі для подальшого її копіювання необхідно використати змішані адреси комірок. (Визначити, які елементи адрес формули у ході копіювання не повинні змінюватися, і поставити перед кожним з них символ «$ »).

5.Виділити комірку С2. За допомогою маркера заповнення скопіювати формулу на діапазон С2: С5.

6.Виділити діапазон С2: С5. За допомогою маркера заповнення скопіювати формули на діапазон С2: L5.

8.Перемістити таблицю на 4 рядки вниз і 1 стовпець вправо. Відкоригувати ширину стовпців.

9.Відформатувати таблицю за допомогою стандартного стилю.

10. За допомогою WordArt надати заголовок таблиці за власним бажанням.

11. Побудувати діаграму по цінах продуктів за зразком (Виділити діапазон В12: С15. Викликати майстер діаграм командою меню Вставка/Диаграмма або кнопкою на панелі інструментів. У першому вікні діалогу вибрати тип і вид діаграми. У наступних при необхідності внести зміни, орієнтуючись на зображення діаграми. Готовій діаграмі надати необхідний розмір і розмістити під таблицею).

Малюнок 2
Малюнок 2

12. Зберегти документ, надавши йому ім’я Практична_Excel_5.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий