Повноваження класного керівника

Класний керівник має право:

 • регулярно отримувати інформацію щодо фізичного й психічного здоров’я дітей;
 • здійснювати контроль відвідування занять учнями свого класу;
 • здійснювати контроль навчальних досягнень кожного учня, відзначати успіхи та невдачі з метою надання вчасної допомоги;
 • координувати роботу вчителів-предметників, що здійснюють виховний вплив на учнів класу, з допомогою педагогічних консиліумів, малих педрад та інших форм корекції;
 • визначати (розробляти, створювати спільно із психологом, соціальними і медичними працівниками) програми індивідуальної роботи з учнями та їхніми батьками;
 • запрошувати батьків (осіб, що їх заміняють) до навчального закладу;
 • брати участь у роботі структур шкільного самоврядування;
 • висувати ініціативу, вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності школи, виступати з діловою й конструктивною критикою, пропонувати до розгляду адміністрацією та педагогічною радою узгоджені із колективом класу пропозиції;
 • відмовлятись від доручень, що не входять до кола його обов’язків;
 • визначати самостійно індивідуальний режим роботи з дітьми;
 • здійснювати дослідно-експериментальну й методичну роботу з різних проблем виховної діяльності;
 • створювати власні виховні системи й програми, виявляти творчий підхід, упроваджуючи нові форми й прийоми виховання, що мають відповідати єдиному принципові — «не завдай шкоди»;
 • обирати форму підвищення фахового рівня (система безперервної освіти педагогічних кадрів, групові й колективні форми методичної роботи тощо).

Класний керівник не має права:

 • принижувати особисту гідність вихованця, ображати його у будь-який спосіб, словом (навішування ярликів тощо) або дією;
 • використовувати оцінку (бал) як засіб покарання учня;
 • зловживати довірою вихованця, свідомо вводити його в оману, порушувати дану учневі обіцянку тощо;
 • використовувати родину (батьків, інших родичів) з метою покарання дитини.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий