Потреби споживача

Потреби споживача

Потреби споживача

Не можна не погодитися з твердженням, що людині завжди щось потрібно, чогось бракує. Очевидно, що люди завжди відчува­ли потребу в їжі, одязі, житлі. Коло бажань сучасної людини значно розширилося: здо­буття освіти, цікава робота, відпочинок та багато іншого. Необхідність у задоволенні того чи іншого бажання людини називають потребою.

Потреби людини є безмежними, крім того, вони мають тенденцію до зростання. Розвиток суспільства та людська фантазія спричиняють появу нових потреб. Закон зростання потреб означає не тільки появу нових потреб, але й зміну їх структури.

Класифікація потреб споживача

За походженням

  • Первинні (базові, фізіологічні) – Потреби в їжі, сні тощо
  • Вторинні (викликані розвитком цивілізації) – Потреби в здобутті освіти,  розвагах, інформації, транспорті, модному одязі тощо

За засобами задоволення

  • Матеріальні – Потреби  в тому, що має матеріальне втілення
  • Нематеріальні – Задовольняються послугами сфери освіти, культури, мистецтва

За способом задоволення

Індивідульні – Пов’язані  з необхідністю відокремленого задоволення (їжа, одяг тощо)

Колективні – Задовольняються спільно (потреба у водопостачанні, громадському порядку)

Усе, що  здатне  задовольняти   потреби  людей,  називають  благами.

Деякі  блага надані людині  самою природою  (повітря,  сонячне тепло). Однак  більшість  благ людина створює спеціально, із метою задоволення своїх потреб. Продуктами людської праці,  створеними в процесі виробництва для подальшого обміну та споживання, є економічні (споживчі) блага — товари та послуги.

Поділитися з колегами або учнями?

Рекомендуємо переглянути

Коментарі

  • Facebook
  • Вконтакті