Портфоліо вчителя

Портфоліо вчителя — це спосіб фіксування, накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму вчителя й уміння розв’язувати завдання, пов’язані з його професійною діяльністю.

Портфоліо вчителя

Портфоліо вчителя — це показник рівня підготовленості педагога, його активності в навчальній і позаурочній діяльності.

Якою є мета створення портфоліо вчителя?

Кожний учитель повинен мати «досьє успіхів», у якому зазначене все цікаве та значуще в його житті. Таким досьє може стати сайт або портфоліо вчителя.

Головне призначення портфоліо — продемонструвати найважливіші результати своєї практичної діяльності (реалізовані проекти, участь н олімпіадах, конкурсах та ін.).

Портфоліо дозволяє педагогові проаналізувати, узагальнити й систе­матизувати результати своєї роботи, об’єктивно оцінити власні можли­вості й спланувати дії щодо подолання труднощів і досягнення кращих результатів.

Портфоліо педагога — це альтернативна форма оцінювання професіоналізму і результативності його роботи під час проведення атестації педаго­гічних працівників.

Види портфоліо вчителів

Спектр діяльності сучасного педагога може бути настільки широким, що поєднати всі результати навчальної та позакласної діяльності в одно­му документі просто неможливо. У цьому випадку необхідно створити електронне портфоліо, що об’єднає весь спектр роботи вчителя й пре­зентує всі аспекти його діяльності.

Безперечно, зацікавлений учитель повинен мати традиційний (папе­ровий) аналог електронного портфоліо — теку з документами.

Види портфоліо:

  • досягнень — у цьому випадку найбільший акцент потрібно зро­бити на документи, що підтверджують успіхи в професійній ді­яльності;
  • презентаційне — необхідне під час улаштування на нове місце роботи, особливо якщо заробітна платня призначається за резуль­татами співбесіди;
  • тематичне — де відображено більшою мірою творчі роботи в різ­них сферах діяльності;
  • комплексне — об’єднує згадані вище види портфоліо.

Який вигляд має портфоліо вчителя?

Для створення портфоліо потрібна папка «на кільцях» (зви­чайна або архівна), що наповнена файлами з перфорацією. Бажано придбати різноформатні файли для зберігання документів або робіт формату А4, А5 і АЗ. Додатково можна вкласти «роздільники», що до­поможуть структурувати теку за розділами.

Скачати портфоліо вчителя безкоштовно

Під час підготовки власного портфоліо перегляньте матеріали досвіду роботи колег у розділі Досвід роботи

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий