Портфоліо учня

Для чого потрібне портфоліо?

Спробуймо розібратися, що ж таке портфоліо школяра та чи дуже воно потрібне нашим дітям. Отже, цю статтю адресовано як дітям, так і їхнім стурбованим батькам.

Раніше, коли ми самі навчалися в школі, портфоліо було потрібне в основному моделям, фотографам, художникам, дизайнерам. А ре­альність сьогодення така, що воно необхідне й нашим дітям. Але, на жаль, не всі вчителі можуть пояснити батькам і школярам, що це таке.

Портфоліо учня

Портфоліо школяра — зібрання особистих досягнень дитини, куди можуть входити її успіхи на олімпіадах, проекти, творчі робо­ти, громадська робота тощо. Портфоліо дає змогу виявити схильність школяра до тих чи інших предметів, визначити його психологічний портрет, словом, значно полегшує життя, по-перше, його батькам, по-друге — самому учню. Заповнюючи своє портфоліо протягом на­вчання у школі, дитина зможе легко обрати свою майбутню профе­сію, з огляду на свої схильності й інтереси. Отже, учню буде легше вступити до ВНЗ і будувати своє подальше життя.

Як бачимо, мета портфоліо — допомогти майбутнім випускникам знайти своє місце в житті. Адже скільки випадків знає історія, коли талановитий від при­роди фізик ставав викладачем історії, а стиліст від природи працював продавцем тощо. Можна сказати, що портфоліо — перший глобаль­ний крок до побудови супердержави, коли кожна людина займається своєю справою, це своєрідний перехід до профільної освіти. Можли­во, недалеко ті часи, коли й до ВНЗ можна буде ходити лише на ті дисципліни, які викликають підвищену зацікавленість у студентів.

Нині існує непорушне правило, а саме: освітній рейтинг учня — це сума балів атестата й портфоліо. Портфоліо може бути прирівняне до одного, а іноді й до двох іспитів. Це значно полегшує життя школярам.

Портфоліо, з одного боку, покликане проілюструвати навички шко­ляра, а з іншого — зусилля, яких він доклав для досягнення успіхів у різних сферах. Філософія шкільного портфоліо покликана донести громадськості інформацію про те, що насправді вміє й любить робити людина. Серед основних завдань, які виконує портфоліо, безумовне підвищення мотивації на успіх у школяра, підвищення самооцінки, а також передумови для успішного вибору професії. Розкриття здіб­ностей дітей, створення позитивних установок, підвищення рефлек­сії, виховання моральних цінностей — це також функції портфоліо школяра.

Отже, портфоліо, по суті, переносить акцент із того, що дитина ро­бити не хоче й не вміє, на те, що вона вміє та із задоволенням робить. Безумовна цінність портфоліо школяра в тім, що воно спрямовує його правильним шляхом серед тернистих доріг життя й сприяє по­стійному творчому зростанню. Важливий не результат, а сам процес. Нагадаємо, що до портфоліо заносять грамоти дитини, зокрема про перемоги на спортивних змаганнях, усілякі літературні публікації, можливі винаходи, відомості про участь у КВК, конкурсах, а також відомості про додаткову освіту.

Сподіваємося, що ця стаття допомо­же вам і вашим дітям! Ми відповідаємо за наших дітей, за їхні успіхи й помилки, перемоги й поразки. Діти — це наше життя, й ми віримо, що портфоліо допоможе їм знайти своє місце в цьому житті, йти по­трібним, своїм шляхом, визначеним долею від самого їх народження!

Учнівське портфоліо

Портфоліо учня — спосіб фіксування, накопичення й оцінювання (та самооцінювання) індивідуальних досягнень учня в певний період навчання; колекція робіт і результатів учня, що демонструє прогрес і досягнення з різних предметів.
Портфоліо учня — це систематичне та спеціально організоване збирання доказів, що учитель і учень використовують для моніторингу знань, навичок і взаємин учня з однолітками. У цьому випадку учень є активним учасником процесу оцінювання, що спрямоване на відстеження прогресу в навчанні та результатів навчально-пізнавальної діяльності, докладених зусиллях.

Портфоліо дозволяє враховувати найрізноманітніші результати активності учня: навчальні, творчі, соціальні, комунікативні.

Як характеризують портфоліо учня в педагогічній літературі?

 1. Колекція робіт учня, що всебічно демонструє не тільки навчальні результати, але й зусилля, докладені для їх досягнення. ги
 2. Виставка навчальних досягнень учня з певного предмета (декількох предметів).

Сенс навчального портфоліо учня

 • Зміщення акценту з того, що учень не знає й не вміє, на те, що вій знає та вміє з певної теми й предмета.
 • Інтеграція кількісної та якісної оцінок.
 • Перенесення педагогічного наголосу з оцінювання на самооцінювання.
 • Основний зміст портфоліо: «Показати всім, на що ти здатний».

Концепція портфоліо учня

Портфоліо учня як накопичувальна оцінка демонструє стійкі й тривалі результати, компенсуючи ефект випадкового успіху або неуспіху в ситуації іспиту, тестування.

Матеріал учнівського портфоліо збирають упродовж усього періоду навчання.

Які важливі педагогічні завдання допомагає розв’язувати портфоліо учня?

 • Підтримувати та стимулювати навчальну мотивацію школярів.
 • Розвивати навички рефлексивної та оцінної діяльності учнів (рефлексія — це схильність до аналізу своїх переживань, міркування про свій внутрішній стан).
 • Формувати вміння вчитися — ставити мету, планувати й організовувати власну навчальну діяльність.
 • Створювати додаткові передумови й можливості для успішної спеціалізації.

Портфоліо «Досягнення учня»

Цей тип портфоліо розрахований на весь термін навчання. У ньому зазначають рівень досягнень учня. Перше місце посідає навчальна ді­яльність, саме тому в основі — рефлексія навчальної діяльності.

Розділи:

 • ПІБ;
 • «Візитна картка»:
 • «Про мене»,
 • «Я й інші»,
 • «Який я?»,
 • «Я й мої друзі»,
 • «Яким я хочу бути?»,
 • «Мої труднощі»;
 • «Я — учень»:
 • «Графічне зображення мого розвитку як учня»,
 • «Хочу знати»,
 • «Хочу вміти»,
 • «Мої улюблені предмети»,
 • «Як я читаю (початкова школа)»;
 • «Книги, які я прочитав (-ла) і полюбив (-ла);
 • «Мої досягнення: заохочення, нагороди».

Теги: .

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий