Положення про вчителя-екпериментатора

1. Загальні положення

1.1.   Експеримент є засобом розробки опанування нововведень, які лежать в основі розвитку гімназії.

1.2.   Експеримент — свідомо організована педагогічна діяльність, яка передбачас створення та апробування нових технологій навчання, виховання, розвитку дітей, управління навчальним закладом на базі оптимального поєднання досягнень педагогічної і психологічної на­уки з практичним використанням цих досягнень.

1.3.  Мета введення статусу «Вчитель-експериментатор»:

 • демократизація і гуманізація внутрішньошкільного управління;
 • створення комфортного психологічного мікроклімату в педаго­гічному колективі;
 • сприяння підвищенню професійної майстерності;
 • створення сприятливих умов для педагогічної діяльності твор­чих учителів;
 • сприяння підвищенню авторитету кращих учителів серед колег, учнів, їхніх батьків;
 • сприяння педагогічній свідомості вчителя.

1.4.   Це положення затверджує НМР навчального закладу терміном на 3 роки, але за рекомендацією педагогічної ради може коригуватися.

2. Вимоги до експериментальної діяльності

Експериментальною можна вважати педагогічну діяльність, яка відповідає таким вимогам:

 • актуальність та перспективність;
 • нововведення;
 • планування високої результативності й перспективності;
 • відповідність основоположним методам педагогіки;
 • стабільність;
 • можливість творчого використання;
 • оптимальність експерименту, цілісність педагогічного процесу.

3. Структура програми експерименту

3.1.   Діагностичний етап:

 • обґрунтування теми;
 • формування теми.

3.2.   Прогностичний етап:

 • об’єкт експерименту;
 • предмет експерименту;
 • формування теми експерименту;
 • визначення завдань експерименту;
 • гіпотеза експерименту.

3.3.   Розробка й вибір конкретних методик, методів дослідження:

 • терміни експерименту;
 • етапи експерименту;
 • резервний час;
 • база експерименту;
 • критерії оцінювання очікуваних результатів експерименту.

4. Експертиза

Експертизу проходить кожен експеримент відповідно до глибини змін:

 • якщо зміни стосуються компонента навчального закладу на­вчального плану НМР;
 • якщо зміни стосуються компонента навчального плану районни­ми експертами;
 • якщо зміни стосуються компонента навчального плану;
 • республіканський компонент.

5. Права вчителя-експериментатора

Учитель-експериментатор має право:

 • звертатися до адміністрації з проханням здійснення необхідної допомоги в проведенні експерименту;
 • мати переваги під час зміцнення матеріально-технічної бази, процесу навчання, обладнання кабінетів;
 • мати переваги під час творчих відряджень з обміну досвідом;
 • достроково зупинити експеримент (тільки з дозволу НМР);
 • після завершення експерименту (акт прийому та висновки щодо результативності) отримувати грошову винагороду та додаткову від­пустку.

6. Обов’язки вчителя-експериментатора

Учитель-експериментатор зобов’язаний:

 • упродовж місяця після затвердження експерименту на НМР до­вести до відома заступника директора з НМР про обраний варіант звітності;
 • через 2 місяці після затвердження експерименту надати в НМР програму, методику та технологію проведення експерименту;
 • дотримуватися програми експерименту відповідно до Поло­ження;
 • запрошувати на свої творчі звіти членів НМР та інших компе­тентних осіб.

7. Права та обов’язки адміністрації стосовно вчителя-експериментатора

Адміністрація навчального закладу зобов’язана:

 • розумно поєднувати вимогливість та заохочення;
 • забезпечувати моральну підтримку;
 • планово організовувати науково-теоретичну допомогу;
 • забезпечувати правову сторону діяльності;
 • відвідувати та організовувати творчі звіти, відкриті уроки;
 • у разі негативного результату створювати ЕКК.

8. Порядок звітності вчителя-експериментатора

8.1.   Учитель звітує за кожен рік роботи.

8.2.   Учитель сам обирає форму звіту:

 • творчий звіт:
 • узагальнення свого досвіду (виступ на педраді);
 • система відкритих уроків або інших форм педагогічної діяль­ності із самоаналізом та аналізом результатів;
 • загальний огляд знань із запрошенням батьків, учителів;
 • організація громадської незалежної комісії під час перевідних, випускних та профільних екзаменів;
 • ознайомлення з творчою роботою вчителя-експериментатора:
 • проведення низки відкритих уроків і виховних заходів за темою експерименту;
 • виклад ідей педагогічного експерименту та втілення на прак­тиці;
 • аналіз процесу та результати педагогічного експерименту;
 • письмовий самоаналіз педагогічної діяльності за навчальний рік.

8.3. Після закінчення експерименту вчитель отримує свідоцтво.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий