Положення про проблемну групу

1. Загальні положення

1.1.    Проблемна група об’єднує педагогів, що цікавляться певною науково-методичною проблемою, бажають її дослідити.

1.2.    Проблемна група є самостійною ланкою методичної роботи й суб’єктом внутрішньошкільного управління.

2. Завдання проблемної групи

2.1.    Вивчення певної проблеми, висування гіпотези й апробація в практичній роботі вчителя інновацій, з допомогою яких можна розв’язати проблему.

2.2.    Відстеження результативності роботи під час експерименту й вироблення рекомендацій для педагогів навчального закладу.

2.3.   Узагальнення результатів роботи, їх оприлюднення.

2.4.   Сприяння професійному зростанню педагогів.

3. Організація роботи

3.1.   Проблемну групу очолює один з її членів.

3.2.    Керівником групи є педагог, який глибоко цікавиться питан­ням. Його обирають члени проблемної групи.

3.3.    Проблемна група складає план роботи, який передбачає фор­мування й теоретичне обґрунтування гіпотези, дослідження і відсте­ження результатів діяльності.

3.4.   Засідання групи проводять не рідше ніж раз на семестр.

4. Документація і звітність

4.1.   План роботи фіксують у спеціальному журналі.

4.2.     Питання, що обговорюють, дослідження фіксують у формі аналітичних таблиць, діаграм, висновків і узагальнень, а також реко­мендацій педагогам навчального закладу.

4.3. Аналіз діяльності проблемної групи подають методичній раді навчального закладу наприкінці навчального року чи після завершен­ня експерименту.

5. Обов’язки, права, і відповідальність проблемної групи

5.1.   Обов’язки проблемної групи:

  • виявлення пріоритетної проблеми для роботи;
  • організація дослідно-експериментальної роботи, узагальнення й оприлюднення її результатів;
  • апробація нових технологій, методик, нових програм, підручни­ків, навчальних посібників, які забезпечують розвиток гімназії під час розв’язання виявленої пріоритетної проблеми.

5.2.  Проблемна група має право:

  • ставити питання про включення свого плану роботи з проблеми в план роботи гімназії і програму її розвитку;
  • вимагати від адміністрації, методичної ради навчального закла­ду допомоги в науковому, фінансовому, матеріальному й іншому за­безпеченні своєї роботи;
  • апробовувати нові технології, методики, програми, підручники, навчальні посібники, які забезпечують розвиток навчального закладу під час розв’язання виявленої пріоритетної проблеми.

5.3.   Проблемна група відповідає за:

  • якісну підготовку своїх програмних документів;
  • результативність експерименту;
  • об’єктивне відстеження результатів апробації, інформування ад­міністрації навчального закладу не тільки про позитивні результати, але й про можливі негативні наслідки апробованих нововведень.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий