Положення про майстер-клас

1. Загальні положення

1.1.   Майстер-клас — це одна з форм передачі педагогічного досві­ду шляхом прямого й коментованого показу методів і прийомів роботи визнаного педагога-майстра учителям, учням (слухачам).

1.2.   Майстер-клас проводять з ініціативи методичної служби за­гальноосвітнього закладу.

1.3.  Майстер-клас є разовою формою роботи.

1.4.   Педагог-майстер у своїй діяльності керується цим положен­ням.

2. Завдання майстер-класу

2.1.   Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів.

2.2.   Популяризація інноваційних ідей, технологій, знахідок педа­гогічних працівників.

2.3.   Поширення та упровадження інноваційного педагогічного до­свіду в практичну діяльність педагогів.

3. Зміст роботи майстра-класу

3.1.   Учитель-майстер презентує власну систему роботи чи її окре­мі елементи.

3.2.   Учитель-майстер здійснює прямий коментований показ у дії методів і прийомів через навчальне занятгя з учителями-учнями.

3.3.   Практичне навчання використання педагогічного досвіду вчи­теля-майстра, яке розкриває логіку замислу майстра, систему й техно­логію педагогічних дій, здійснюється через моделювання самостійної роботи слухачів у режимі технології вчителя-майстра. Учитель-май­стер організовує самостійну роботу слухачів, виступає в ролі консуль­танта.

3.4. Майстер-клас завершують обговоренням результатів спільної діяльності майстрів і слухачів.

4. Документація майстер-класу

4.1. План проведення майстер-кла> у, який розробляє педагог-май-стер.

4.2. За результатами майстер-класу оформляють звіт і рекомендації, які зберігають у методичному кабінеті школи.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий