Положення про конкурс творчих робіт учнів

1. Мета й основні завдання конкурсу

1.1. Конкурс-захист науково-дослідних, творчих та конструкторських робіт учнів проводять з метою розвитку творчих здібностей школярів, покращення знань у галузі природничих та гуманітарних наук.

1.2. Конкурс покликаний забезпечити підтримку обдарованої мо¬лоді, яка відтворює свої уявлення про світ засобами літератури та мистецтва, цікавиться історією розвитку філософської думки людини, прагне розширити свій духовний світогляд.

2. Основні положення конкурсу

2.1. Директор навчального закладу засновує премії учнівства «Золотий та Срібний Ерудит».

2.2. Участь у конкурсі беруть усі учні навчального закладу.

2.3. Конкурс оголошують 1 вересня. Відбувається він упродовж усього навчального року до 25 травня.

2.4. Конкурс поточного навчального року вважають завершеним у момент підбиття підсумків і нагородження переможців. Його автоматично починають знову на початку наступного навчального року.

2.5. Кожний щорічний конкурс бере до уваги учнівські досягнення лише поточного навчального року.

2.6. Підбиття підсумків відбувається за 10 номінаціями з врученням дипломантам дипломів «Срібний Ерудит», лауреатам — дипломів «Золотий Ерудит» і цінних подарунків або грошових премій.

2.7. Підсумки конкурсу підбиває спеціально обране журі за результатами опитування учасників навчального процесу.

3. Журі конкурсу

3.1. Журі конкурсу обирають не пізніше ніж 15 жовтня поточного навчального року.

Склад журі:

 • директор навчального закладу;
 • представник адміністрації навчального закладу;
 • три представники педагогічного складу навчального закладу;
 • два представники учнівського колективу.

3.2. Головою конкурсу журі вважають директора навчального закладу, засновника премій (з правом вирішального голосу).

3.3. Журі зобов’язане:

 • слідкувати за успішністю навчання, досягненнями учнів у різних освітніх галузях, за проведенням і оголошенням результатів предметних олімпіад у навчальному закладі, поведінкою учнів, активністю в підготовці та проведенні класних і позаурочних заходів;
 • організувати опитування учнів і вчителів з метою виявлення претендентів на лауреатство в конкурсі (опитування має бути організова¬не не пізніше ніж 15 травня поточного навчального року);
 • з числа претендентів визначити дипломанта (1 особа) й лауреата (1 особа) з кожної з 10 номінацій конкурсу;
 • брати активну участь у підготовці і проведенні урочистої це¬ремонії нагородження дипломантів і лауреатів конкурсу «Золотий і Срібний Ерудит».

4. Підбиття підсумків » оголошення переможців конкурсу

Підбиття підсумків і оголошення переможців конкурсу відбувається на урочистій церемонії, присвяченій врученню премій «Золотий Ерудит» та «Срібний Ерудит». Церемонію нагородження проводять на¬прикінці навчального року, але не пізніше 25 травня поточного року.

5. Номінації конкурсу

 • «Шукаємо таланти й знаходимо» — за найбільш наукову, аргументовану, прекрасно викладену роботу, яка має великий інтерес, но¬визну, творчий пошук.
 • «Зірки серед нас. Генії серед нас» — за найоригінальнішу з точки зору науковості методику викладання, ідеї, роботу.
 • «Стислість — сестра таланту» — за цікаву, але стисло викладену роботу (для учнів із почуттям гумору).
 • «Коли душа співає…» — за ліричну, художню, талановиту авторську роботу.
 • «Через терни до зірок» — за найцікавішу наукову роботу з цікавими відкриттями чи гіпотезами автора.
 • «Перша сходинка» — за старанність у написанні творчої роботи; нагороджують наймолодших учнів.
 • «До вершин» — за спортивні успіхи.
 • «Привабливість» — нагороджують найпопулярнішого учня навчального закладу.
 • «Сонце, що сходить» — нагороджують творчого учень;
 • «Права рука» — нагороджують учня, що бере активну участь у всіх загальношкільних справах.

6. Вимоги щодо написання й оформлення робіт

6.1. Тематика науково-дослідних і експериментальних робіт не обмежується. Індивідуальні та колективні роботи учнів повинні стати результатом власного творчого пошуку та виконання або самостійного наукового дослідження. Творчі роботи мають відповідати тематиці та напрямам обраної теми.

6.2. Роботи можуть бути виконані державною або іноземною мовами.

7. Організація і проведення конкурсу

7.1. Знайомство з навчальним закладом, його структурою, історією (вересень).

7.2. Ознайомлення з переліком творчих завдань та необхідною довідковою літературою (вересень).

7.3. З’ясування індивідуального плану пошуково-дослідної роботи. Огляд літератури (жовтень).

7.4. Корекція та конкретизація теми творчого завдання. Підготовка його програми. Вибір методу виконання. Огляд літератури. Розробка теми (листопад).

7.5. Методичний семінар «Методи і практика наукових досліджень». Вимоги щодо оформлення творчих завдань (листопад).

7.6. Робота за індивідуальним графіком над творчим завданням. Консультації з науковим керівником (листопад—квітень).

7.7. Перевірка та рецензування творчих робіт учнів (квітень).

7.8. Підготовка творчого завдання до захисту. Захист творчого завдання (травень).

8. Опитування учнів та вчителів і підбиття підсумків конкурсу

8.1. Організацію опитування бере на себе журі конкурсу.

8.2. Учням і педагогам навчального закладу видають спеціальні аркуші-опитування з повним переліком конкурсних номінацій. В аркуші слід уписати прізвище претендента на лауреатство в тій чи іншій номінації. Дані про претенденство вносять на підставі суб’єктивної оцінки опитуваних, тобто особистої думки про те, хто заслуговує стати лауреатом в певній номінації

8.3. Заповнені аркуші-опитування з даними про претендентів здають членам журі конкурсу

8.4. За більшістю голосів із числа претендентів у певній номінації вибирають лідерів. Із числа лідерів журі обирає дипломантів і лауреатів у кожній із номінацій.

8.5. Дані про переможців конкурсу журі зобов’язано зберегти в таємниці до офіційної церемонії нагородження переможців.

8.6. Роботи подають у формі доповіді, статті, твору, наукового проекту чи гіпотези.

8.7. Роботи необхідно оформити у вигляді реферату з фотографіями, малюнками, графіками, у якому розкрито результати наукових досліджень та міркування з обраної теми.

8.8. Обсяг творчої роботи не повинен перевищувати чотири друковані сторінки.

8.9. Обов’язково потрібно вказати книги, газети, журнали та інші джерела інформації, які були використані під час написання роботи. У рефераті вказати автора, назву роботи, звідки взято цитату, думку тощо.

9. Ступені конкурсу

• І ступінь — для учнів 5—6-х класів («Паростки»).

Учні самостійно обирають одну із запропонованих тем або шукають її самі. Рідною або іноземною мовою викладають зміст роботи, самостійно роблять висновки, демонструючи свою зацікавленість цією темою, пошукову діяльність.

• 11 ступінь — для учнів 7—8-х класів.

Учні самостійно обирають тему творчої роботи або використовують одну із запропонованих учителем. Рідною або іноземною мовою викладають зміст роботи. У роботі мають чітко прослідковуватися мета, ідея, новизна, творчий пошук, сучасний фактичний матеріал. Висновки мають бути чітко сформульовані, являти собою відповід¬ність між темою та метою роботи.

• III ступінь — для учнів 9—11-х класів.

Учні можуть працювати над однією із запропонованих тем або обирають її самостійно, згідно зі своїми уподобаннями. Чітко форму¬люють мегу цієї роботи, методи її виконання. У роботі мають бути науковість, новизна, творчий пошук. Вона повинна чітко співвідноситися з темою, нести наукову ідею. Робота може містити елементи відкриття або гіпотези. Висновки мають бути чітко сформульовані, аргументовані, підтверджені фактичним матеріалом, демонструвати особисте ставлення учня до проблеми.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий