Положення про інтелектуальний марафон

1. Загальні положення

1.1.   Багатопрофільний конкурс «Інтелектуальний марафон» про­водить науково-методична рада навчального закладу й наукове това­риство учнів.

1.2.  Інтелектуальний марафон дає вчителям змогу ще раз проде­монструвати учням, що будь-який навчальний предмет є частиною загальнолюдської культури й у цьому полягає його значення.

1.3.  Проведення марафону є неформальним показником рівня на­вчальних досягнень учнів та слугує для адміністрації елементом вну- трішньошкільного контролю. Його підсумки дають вагомий матеріал для вивчення, аналізу психологом, класними керівниками, предметни­ми кафедрами.

1.4.  Інтелектуальний марафон — це цікавий вид інтелектуального змагання, можливість проявити свої здібності.

1.5. Мета конкурсу:

  • виявлення й підтримка обдарованих учнів;
  • оцінювання результативності роботи вчителів-предметників з учнями, які навчаються на підвищеному освітньому рівні;
  • удосконалення діяльності навчального закладу з розвитку твор­чого мислення учнів;
  • розробка методики оцінювання індивідуального творчого потен­ціалу учнів і розкриття здібностей до активної діяльності в різнома­нітних галузях знань;
  • вироблення рекомендацій щодо покращення системи додаткової освіти з розвитку творчих здібностей учнів;
  • залучення наукових співробітників, професорсько-викладацько- го складу вищих навчальних закладів, наукової, творчої інтелігенції до роботи зі здібною й талановитою молоддю; підвищення загального рівня культури дітей та юнацтва.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий