Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 7 класу до теми «Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави«.

Содержание
 1. Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави
 2. I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 4 «Політичний устрій, соціально-економічний,  культурний розвиток Київської русі та Галицько-Волинської держави»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу
 10. Завдання IV типу

Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави

I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Категорія неповноправних людей у Київській державі XI–XIII ст. — це:

 • А  ізгої;
 • Б  челядь;
 • В  холопи;
 • Г  смерди.

2.  Живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Ісуса Христа, Богородиці, святих і подій Святого Письма — це:

 • А  фреска;
 • Б  мініатюра;
 • В  ікона;
 • Г  картина.

3.  Категорія напіввільних селян у Київській державі в XI–XII ст., які брали у феодала позику і за це мусили виконувати феодальні повинності, — це:

 • А  холопи;
 • Б  рядовичі;
 • В  закупи;
 • Г  смерди.

4.  Данники князя, селяни, які відбували панщину і платили данину, — це:

 • А  рядовичі;
 • Б  смерди;
 • В  дружинники;
 • Г  челядь.

5.  У якому столітті була написана «Повість минулих літ»?

 • А  X ст.;
 • Б  XII ст.;
 • В  XIII ст.;
 • Г  XI ст.

6.  Якого року було хрещення Русі?

 • А  900 р.;
 • Б  888 р.;
 • В  988 р.;
 • Г  1000 р.

7.  У якому столітті вперше з’явився у літописах термін «Україна»?

 • А  X ст.
 • Б  V ст.
 • В  XII ст.
 • Г  XI ст.

8.  У якому столітті було зведено Софійський собор у Києві?

 • А  Vст.;
 • Б  VII ст.;
 • В  X ст.;
 • Г  XI ст.

9.  Позначте князівство, яке стало спадкоємцем Київської Русі і головним політичним центром майбутньої України в XIII–XIV ст.?

 • А  Чернігово-Сіверське;
 • Б  Галицько-Волинське;
 • В  Переяславське;
 • Г  Київське.

10. Позначте союзи племен, які були безпосередніми предками українців:

 • А  радимичі, в’ятичі;
 • Б  словени, східні кривичі;
 • В  поляни, древляни;
 • Г  полочани, дреговичі.

11. Другим за розмірами після Київського було:

 • А  Галицьке князівство;
 • Б  Переяславське князівство;
 • В  Чернігівське князівство;
 • Г  Волинське князівство.

12. У XII ст. з Чернігівського князівства виділилось:

 • А  Новгород-Сіверське;
 • Б  Переяславське;
 • В  Волинське;
 • Г  Київське.

13. Позначте ім’я князя, за часів якого було збудовано Софійський собор у Києві:

 • А  Володимир Великий;
 • Б  Ярослав Мудрий;
 • В  Володимир Мономах;
 • Г  Святослав.

14. Хто був автором «Повчання дітям»?

 • А  Ярослав Мудрий;
 • Б  Іларіон;
 • В  Володимир Мономах;
 • Г  Нестор.

15. Позначте  ім’я  князя,  зА  якого  було  збудовано  Десятинну  церкву в Києві:

 • А  Ярослав Мудрий;
 • Б  Данило Галицький;
 • В  Володимир Великий;
 • Г  Володимир Мономах.

16. У 1113 р. при Печерському монастирі було складено літопис, який автор назвав «Повістю минулих літ». Це був:

 • А  Нестор;
 • Б  Никон;
 • В  Іларіон;
 • Г  Володимир.

17. У Київському літописі уперше вживається слово «Україна». Від якого слова воно походить?

 • А  «Край» у значенні «територія, віддалена від церкви»;
 • Б  «земля»;
 • В  «украяти» — відтяти від чогось цілого;
 • Г  «країна».

18. Позначте назву історичної пам’ятки, яка належить до XI ст.:

 • А  «Повчання дітям Володимира Мономаха»;
 • Б  «Слово о полку Ігоревім»;
 • В  «Київський літопис»;
 • Г  «Ізборник Святослава».

19. Позначте товар, який ввозився на територію Київської Русі:

 • А  хутро;
 • Б  золото;
 • В  мед;
 • Г  віск.

20. Формування української народності відбувалось за часів:

 • А  Київської Русі;
 • Б  Галицько-Волинської держави;
 • В  появи людини на території сучасної України;
 • Г  утворення племінних союзів.

21. Прийняття християнства на Русі сприяло:

 • А  розвитку храмового будівництва, культури, мистецтва;
 • Б  збагаченню населення;
 • В  розвитку ремесел;
 • Г  розшаруванню населення.

22. Основною формою власності в Київській Русі була власність на:

 • А  худобу;
 • Б  землю;
 • В  будівлі;
 • Г  золото.

23. Позначте ознаку, якА  вказувала нА  те, що Київська Русь  в  IX  ст. була ранньофеодальною державою:

 • А  скликання віче для вирішення важливих питань;
 • Б  кровна помста за вбитих родичів;
 • В  скликання ради бояр для вирішення державних питань;
 • Г  скликання народного ополчення для захисту кордонів.

24. Визначте одну з причин прийняття християнства на Русі:

 • А  захист від кочовиків;
 • Б  обмеження влади князя;
 • В  зменшення території країни;
 • Г  традиційно тісні відносини з Візантією.

II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Чернь 1  селяни-общинники
Б  смерди 2  напівзалежні люди, які відбували феодальну повинність
В  рядовичі 3  залежні люди, позбавлені власності й свободи
Г  раби 4  міська біднота
5  напіввільні селяни, що відробляли взяту у землевласника позику.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А  1097 р. 1  хрещення Русі
Б  1187 р. 2  з’їзд князів у Любечі
В  988 р. 3  уперше вжито термін «Україна»
Г  1051 р. 4  призначення київським митрополитом Іларіона
5  повстання киян.

27. Співвіднесіть  назви  архітектурних  пам’яток  з  назвами  міст,  де  вони знаходились.

А  Київ 1  Спаcький собор
Б  Чернігів 2  Михайлівський собор
В  Переяслав 3  Золоті ворота
Г  Володимир 4  Успенський собор
5  церква Покрова на Нерлі.

28. Встановіть відповідність творів з іменами їх авторів.

А  Нестор 1  «Слово про закон і благодать»
Б  Іларіон 2  «Повчання дітям»
В  Володимир Мономах 3  «Повість минулих літ»
Г  невідомий автор 4  «Слово о полку Ігоревім»
5  «Руська Правда».

29. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Плінфа 1  образотворче мистецтво
Б  ікона 2  театральне мистецтво
В  скоморохи 3  архітектура
Г  кирилиця 4  література
5  скульптура.

30. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Розвиток господарства 1  «революція у виробництві заліза»
Б  вигідне географічне розташування 2  розшарування населення
В  винайдення домниці 3  розвиток мови
Г  виникнення алфавіту 4  розвиток торгівлі
5  прийняття християнства.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте міста в порядку їх виникнення:

 • А  Львів;
 • Б  Холм;
 • В  Київ;
 • Г  Чернігів.

32. Встановіть послідовність правління галицько-волинських князів:

 • А  Роман Мстиславович;
 • Б  Лев Данилович;
 • В  Данило Романович;
 • Г  Лев Юрійович.

33. Установіть  логічну  послідовність  зростання  залежності  наведених верств населення:

 • А  холоп;
 • Б  смерд;
 • В  рядович;
 • Г  челядин.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Спільнота людей, яка формується в процесі злиття різних племен і якій притаманні спільні територія, мова, культура.

 1. Запишіть цей термін.
 2. З якими явищами та процесами в історії України він пов’язаний?
 3. Коли вони відбувались?

35. Дайте відповіді на питання.

 1. В якому столітті було створено Київський літопис?
 2. Про які події в ньому розповідається?
 3. Про який історичний період?

36. Дайте відповіді на питання.

 1. За часів правління якого князя на Русі з’явились перші гроші?
 2. Які були основні причини їх виникнення?

37.  «Київ був дуже багатий на іноземні товари, бо нема шляху більш звичного, як давня, давно прокладена і добре відома дорога… Цією дорогою часто йдуть іноземні купці; вони створюють загони, іноді тисячу осіб, які називають караванами, і супроводять обози, що складаються з численних навантажених возів і нав’ючених верблюдів. Раніше такі каравани платили значне мито…».

 1. Назвіть галузь господарства, про яку йдеться в наведеному уривку.
 2. Про який період йде мова?
 3. Які ще галузі господарства розвивались у цей час?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Поясніть походження української національної символіки.

39. Складіть план розповіді «Розвиток господарства в Київській Русі та Галицько-Волинській державі».

40. Чи можна сказати, що Київська Русь та Галицько-Волинська держава мали однаковий соціально-економічний лад? Якщо так, то який?

41. Орест  Субтельний  зазначав,  що  існує  дві  інтерпретації  економічної   теорії Київської Русі — «сільськогосподарська» та «торговельна». Прибічники першої вважають, що провідною галуззю економіки Київської Русі  було  сільське  господарство,  прихильники  другої — що  провідна роль належала торгівлі. Яку з теорій підтримуєте ви й чому?

Відповіді до теми 4 «Політичний устрій, соціально-економічний,  культурний розвиток Київської русі та Галицько-Волинської держави»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А В В Б Б В В Г Б В В А
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Б В В А А Г Б А А Б В Г

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 4 2 2 3 3 2 4 1 4
Б 1 3 1 1 1 4 3 3 1
В 2 1 4 2 2 1 1 2 2
Г 3 4 3 4 4 3 2 4 3

Завдання IV типу

34.  Народність. 35. XII ст. 36. Володимир. 37. Торгівля.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий