Тести до теми "Післявоєнна відбудова й розвиток України (1945 р. – початок 1950-х років)"

Післявоєнна відбудова й розвиток України (1945 р. – початок 1950-х років)

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 11 класу до теми «Післявоєнна відбудова й розвиток України (1945 р. – початок 1950-х років)»

Післявоєнна відбудова й розвиток України (1945 р. – початок 1950-х років)

I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА    чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один прА  вильний.

1.  Комплекс заходів, вжитих ВКП(Б) у 1920–30-х рр., що мав на меті модернізацію промисловості, називають:

 • А  депортація;
 • Б  індустріалізація;
 • В  радянізація;
 • Г  колективізація.

2.  Вигнання, висилка окремих осіб чи цілих народів  з постійного місця проживання:

 • А  депопуляція;
 • Б  депортація;
 • В  репатріація;
 • Г  репарація.

3.  Теорія, що сповідує байдуже ставлення до батьківщини та свого народу, заперечує патріотизм, національну незалежність й висуває  ідею створення світової держави, світового громадянства:

 • А  гегемонізм;
 • Б  екзистенціалізм;
 • В  антисемітизм;
 • Г  космополітизм.

4.  Процес попереднього перегляду творів, призначених для друку, називають:

 • А  перевірка;
 • Б  коригування;
 • В  цензура;
 • Г  редагування.

5.  Підписання договору між СРСР та Польщею про радянсько-польський кордон відбулося у:

 • А  червні 1945 р.;
 • Б  серпні 1945 р.;
 • В  серпні 1946 р.;
 • Г  лютому 1947 р.

6.  Депортація українського населення Холмщини та Лемківщини у західну Польщу проводилася в:

 • А  березні–грудні 1947 р.;
 • Б  квітні–травні 1947 р.;
 • В  лютому–березні 1948 р.;
 • Г  жовтні–листопаді 1948 р.

7.  Загибель головнокомандуючого УПА Р. Шухевича (Т. Чупринки) сталася у:

 • А  березні 1949 р.;
 • Б  жовтні 1949 р.;
 • В  січні 1950 р.;
 • Г  березні 1950 р.

8.  Коли  Президія  Верховної  Ради  СРСР  прийнялА  Указ  про  передачу Криму до складу УРСР?

 • А  У червні 1953 р.;
 • Б  листопаді 1954 р.
 • В  лютому 1954 р.;
 • Г  лютому 1955 р.

9.  У якому місті проходила перша сесія Генеральної Асамблеї ООН, де були присутні члени делегації УРСР?

 • А  Москві;
 • Б  Сан-Франциско;
 • В  Парижі;
 • Г  Лондоні.

10. У січні 1946 р. у складі УРСР було створено область:

 • А  Закарпатську;
 • Б  Волинську;
 • В  Львівську;
 • Г  Рівненську.

11. У  лютому  1947 р.  було  підписано  радянсько-румунський  договір,  за яким до УРСР відходила:

 • А  Північна Буковина;
 • Б  Хотин, Ізмаїл;
 • В  Лемківщина та Надсяння;
 • Г  Північна Буковина, Хотин, Ізмаїл.

12. Операція  «Вісла»  передбачалА  переселення  українців  з  етнічних   земель:

 • А  Лемківщини, Холмщини;
 • Б  Посяння, Підляшшя;
 • В  Лемківщини, Підляшшя, Посяння;
 • Г  Лемківщини, Посяння, Холмщини, Підляшшя.

13. Народний комісаріат УРСР закордонних справ очолив:

 • А  А. Громико;
 • Б  О. Корнійчук;
 • В  Д. Мануїльський;
 • Г  В. Кубійович.

14.  Ініціатором проведення у Львові собору Української греко-католицької церкви був:

 • А  Г. Костельник;
 • Б  Й. Сліпий;
 • В  А. Шептицький;
 • Г  Т. Ромжа.

15. Голова уряду УРСР з 1947–1954 рр.:

 • А  Д. Коротченко;
 • Б  М. Хрущов;
 • В  Л. Мельников;
 • Г  Л. Каганович.

16. Автором роману «Прапороносці» був:

 • А  Ю. Яновський;
 • Б  В. Некрасов;
 • В  М. Рильський;
 • Г  О. Гончар.

17. Відбудова народного господарства в Україні розпочалась:

 • А  після отримання допомоги від інших держав;
 • Б  одразу після цілковитого звільнення УРСР;
 • В  у міру звільнення території УРСР;
 • Г  після ліквідації УГКЦ.

18. Українську греко-католицьку церкву було ліквідовано в:

 • А  грудні 1945 р.;
 • Б  березні 1946 р.;
 • В  жовтні 1947 р.;
 • Г  березні 1948 р.

19. Комуністична влада називалА  «українським буржуазними націоналістами»:

 • А  емігрантів;
 • Б  усіх, хто походив із буржуазного середовища;
 • В  усіх,  хто  виступав  зА  збереження  мови,  культури,  звичаїв  українського народу;
 • Г  усіх, хто виступав проти збереження культурних і мовних традицій українського народу.

20.  Культурна революція на західноукраїнських землях передбачала:

 • А  ліквідацію неписемності;
 • Б  ідеологізацію та русифікацію освіти;
 • В  українізацію (коренізацію) освіти;
 • Г  відновлення діяльності «Просвіт».

21. В результаті модернізації західних областей України:

 • А  зміцнилася військова могутність СРСР;
 • Б  зміцнився міжнародний авторитет СРСР;
 • В  відбулася уніфікація зі східними областями УРСР;
 • Г  був суттєво перевиконаний п’ятирічний план.

22. Що було причиною голоду 1946–1947 рр.?

 • А  Недосконалість системи господарювання;
 • Б  значне вилучення зерна;
 • В  повоєнна розруха;
 • Г  поєднання цих факторів.

23. Що не впливало на ефективність сільського господарства УРСР?

 • А  Відсутність техніки та кваліфікованих кадрів;
 • Б  недосконалість системи управління господарством;
 • В  високий рівень дисципліни праці;
 • Г  переважання жінок у складі сільського населення.

24. Поразку ОУН–УПА у збройній боротьбі спричинила:

 • А  кількісна перевага радянських військ;
 • Б  відсутність іноземної допомоги;
 • В  ліквідація УГКЦ;
 • Г  репресії,  соціально-економічні  реформи,  здійснені  радянською владою.

II.  Завдання цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та  чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Репатріація 1  соціально-політична практика, що характеризується нехтуванням об’єктивними законами історичного процесу, коли до уваги беруться суб’єктивні бажання та довільні рішення осіб, які її здійснюють
Б  колективізація 2  теорія, що проповідує байдуже ставлення до історії батьківщини, свого народу, національної культури
В  космополітизм 3  процес докорінної перебудови аграрного сектора
Г  волюнтаризм 4  повернення на батьківщину після війни військовополонених, цивільних, полонених
5  теорія, що сповідує байдуже ставлення до історії батьківщини, свого народу, національної культури.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А  Квітень 1945 р. 1  «саморозпуск» УГКЦ
Б  березень 1946 р. 2  Україна стала співзасновником ООН на конференції у Сан-Франциско
В  квітень–липень 1947 р. 3  голод в Україні
Г  1946–1947 рр. 4  операція «Вісла»
5  грошова реформа.

27. Співвіднесіть промислові підприємства з місцем їх розташування.

А  Дніпрогес 1  Дніпропетровськ
Б  «Азовсталь» 2  Київ
В  комбінат ім. Г. Петровського 3  Маріуполь
Г  «Арсенал» 4  Запоріжжя
5  Харків.

28. Співвіднесіть прізвища з посадами, які обіймали ці особи.

А  В. Кук 1  нарком закордонних справ
Б  Д. Мануїльський 2  голова Ради Міністрів УРСР
В  Д. С. Коротченко 3  митрополит УГКЦ
Г  Й. Сліпий 4  один із керівників збройного підпілля УПА
5  перший секретар ЦК КПУ.

29. Установіть відповідність між галузями культури та їх представниками.

А  Література 1  Н. Ужвій
Б  образотворче мистецтво 2  Д. Клебанов
В  музичне мистецтво 3  М. Глущенко
Г  кіномистецтво 4  О. Гончар
5  Т. Лисенко.

30. Установіть  відповідність  між  прізвищами  митців  та  назвами  їхніх творів.

А  В. Некрасов 1  «Любіть Україну»
Б  Ю. Яновський 2  «Богдан Хмельницький»
В  В. Сосюра 3  «В  окопах Сталінграда»
Г  К. Данькевич 4  «Київські оповідання»
5  «Прапороносці».

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  передача Криму до складу УРСР;
 • Б  депортація українського населення Холмщини  та Лемківщини на захід Польщі;
 • В  радянсько-чехословацький  договір  про  входження  Закарпаття  до Радянської України;
 • Г  Україна стала членом ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці.

32. Розташуйте в логічній послідовності галузі промисловості залежно від обсягів капіталовкладень протягом 1946–1950 рр.:

 • А  сільське господарство;
 • Б  важка промисловість;
 • В  легка промисловість;
 • Г  інші галузі промисловості.

33. Розташуйте в логічній послідовності такі події:

 • А  ліквідація Української греко-католицької церкви УКГЦ;
 • Б  операція «Вісла»;
 • В  відновлення радянської влади на західноукраїнських землях;
 • Г  смерть Тараса Чупринки.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Явище в радянській науці, що характеризувалось ідеологізацією, засиллям у науці посередностей, людей споживацького типу, авантюристів.

 1. Напишіть назву терміна.
 2. З яким періодом в історії України це пов’язано?
 3. З прізвищем якого політичного діяча це пов’язано?

35.  «…Посуха, особливо у червні–липні, до всіх нещасть (бо треба було загоювати рани війни) додала ще й свої. Врожай зернових вийшов доісторичний…,  тобто  1 ц посіяли,  А  зібрали  3 ц  у  кращому  випадку. Та ще який тоді був обробіток ґрунту? Сяк-так, аби вкинути зерно в землю.

Поля  обробляли  переважно  кіньми —  клячами,  коровами,  лопатами, сапами, а збирали косами та жіночими руками. Бо чоловіки лишилися напівкаліками …».

 1. Про які події йдеться в цьому уривку?
 2. З якими подіями в історії України це пов’язано?
 3. На яких територіях спостерігалося подібне явище?

36.  «У 1918 р. вступив у більшовицьку партію. Брав участь у громадянській війні на боці Червоної армії. Протягом 1922–1930 рр. навчався на робітфаці Юзівського гірничого технікуму, у Московській промисловій академії.  У  1920–1928 рр. —  нА  партійній  роботі  в  Донбасі,  А  у  1928–1929 рр. —  у  Харкові  тА  Києві.  У  1938–1949 рр.,  з  деякою  перервою 1947 р. — перший секретар ЦК КП(б)У, у 1944–1947 рр. одночасно голова Раднаркому УРСР. Під час радянсько-німецької війни був членом військових рад. З березня 1953 р. до жовтня 1964 р. — секретар, перший секретар ЦК КПРС».

 1. Запишіть прізвище партійного діяча.
 2. З яким періодом в історії України пов’язана його діяльність?
 3. Назвіть, учасником ще яких подій він був.

37.  «…До Центрального  табору праці  в Явожно,  розташованого на  території філіалу колишнього концентраційного табору в Освенцимі, …потрапляли  особи,  «підозрювані  у  зв’язках  з  УПА»  …основну  частину в’язнів становили українські селяни, які потрапили до табору через так звану  «колективну  відповідальність».  За цей період  через  концентраційний  табір  і пройшло 3 936 українських в’язнів,  з них 823 жінки  та кілька дітей. Більш ніж 160 в’язнів внаслідок тортур і самогубств загинули».

 1. Запишіть назву операції, про яку йдеться.
 2. Вкажіть хронологічні межі операції.
 3. З якими територіями пов’язані ці події?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Яку роль відіграла Україна в міжнародних відносинах повоєнного часу? Якими були наслідки вступу УРСР до ООН?

39. Укажіть на досягнення й недоліки в індустріальному розвитку України в першій половині 50-х років.

40. Чи можна вважати, що операція «Вісла» остаточно розв’язала українсько-польське питання?

41. Які історичні умови повоєнних років впливали на розвиток освіти й науки в Україні?

Відповіді до теми 2  «Післявоєнна відбудова й розвиток України (1945 р. – початок 1950-х років)»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б Б Г В Б Б Г В Г А Г Г
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
В А А Г Б Б В Б В Г В Г

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 4 2 4 4 4 3 3 3 2
Б 3 1 3 1 3 4 2 1 4
В 2 4 1 2 2 1 1 2 1
Г 1 3 2 3 1 2 4 4 3

Завдання IV типу

34. «Лисенківщина». 35. 1946 р. 36. М. Хрущов. 37. «Вісла».

Поділитися з колегами або учнями?

Рекомендуємо переглянути

Коментарі

 • Facebook
 • Вконтакті